čtvrtek 2. června 2022

Eliášův vrah zpoza psacího stolu – Edvard Beneš

Tomáš Krystlík


Smrt generála Aloise Eliáše, předsedy protektorátní vlády, souvisí s atentátem na Heydricha jen okrajově – byl za heydrichiády popraven za něco, co s atentátem nesouviselo. Důvody, které vedly k jeho zatčení, k odsouzení k smrti za napomáhání nepříteli a k smrti, jsou navýsost pozoruhodné, o jeho popravu se přičinil měrou zcela nejvyšší samotný Edvard Beneš. Přímý důkaz sice chybí, ale indicie vylučují, že by Beneš nebyl viníkem, Eliášovým vrahem zpoza psacího stolu.

Eliáš se přes svou vládní funkci zapojil do českého odboje s plným vědomím, že ho to dříve nebo později bude stát život. Reichsprotektor Konstantin von Neurath, německý diplomat staré školy, taktéž svobodný zednář jako Eliáš, se ho zřejmě snažil, v rámci svých možností, chránit (tajně, protože svobodní zednáři byli jak v Německu, tak i v protektorátu zakázáni). Eliáš dával najevo svůj despekt k německé okupační moci také tím, že s protektorem von Neurath mluvil i při oficiálních příležitostech, ač znal velmi dobře německy, výhradně francouzsky, řečí diplomatů

Ministerský předseda Eliáš a další členové protektorátní vlády s vědomím prezidenta Háchy udržovali od počátku s Benešem a Československým národním výborem v Paříži styky [Brandes 1999]. Dva dny po přepadení SSSR, 24. 6. 1941, ale poslal Edvard Beneš prezidentu Emilu Háchovi a předsedovi vlády Eliášovi zprávu, kde žádal protektorátní vládu, aby „pomohla vyvolat situaci, kdy by prezident (Hácha) mohl odejít“ [Kalvoda 1999]. „Lepší je, bude-li eventuelně přizvána k vedení ta nejhorší pakáž jako v Chorvatsku, anebo bude-li protektorát a autonomie vůbec zrušena.“ V červenci 1941 posílá do Prahy další vzkaz: „Bude nutné, abyste tím (demisí) hrozili a eventuálně to provedli. Kdyby vám chtěli ukládat nová břemena a nemohli byste tomu zabránit, je lépe odejít.“ [Gebhart – Kuklík 2007] Demitovat by ale znamenalo otevřené vypovězení spolupráce Čechů s Říší. Přes Benešovo naléhání protektorátní vláda a prezident tak neučinili, oprávněně se obávajíce, že by to vedlo k podstatnému zhoršení postavení Čechů v Německé říši a k represím, kterým by odstoupivší protektorátní vláda a prezident již nemohli čelit.

Gestapo již předtím Eliáše podezíralo ze spolupráce s československými exilovými činiteli v Londýně, protože Československý národní výbor ve francouzském hlavním městě – založený a řízený Benešem, vydávající se neoprávněně za nejvyššího představitele československé moci, přičemž Francie Československý národní výbor nikdy neuznala, pro ni byl nejvyšší představitel ČSR velvyslanec Štefan Osuský – tam trestuhodně při evakuaci z Paříže zanechal část svého archivu a to i s Eliášovými depešemi do Paříže, který padl do rukou Němců. Otázku, zda ony depeše tam nebyly na pokyn Beneše už tehdy záměrně zanechány spolu ve směsi s jinými dokumenty, aby byl Eliáš kompromitován, nelze zodpovědět. Vyberte si.

Beneš se, když protektorátní prezident a vláda na jeho pokyn neodstoupili, ocitl v nepříjemné situaci, protože předtím ujišťoval zcela lživě, ba velkohubě britskou vládu, že vláda v Praze se plně řídí jeho pokyny (!), čímž směřoval k diplomatickému uznání své provizorní exilové vlády v Londýně za stálou, o což enormně usiloval, protože jak britská, tak americká vláda se k uznání de iure Beneše jako prezidenta a jeho vlády od počátku stavěly vysloveně záporně, neuznávaly teorii kontinuity Benešova prezidentství – vždyť přece abdikoval a Češi měli za prezidenta Háchu a svou, protektorátní vládu, Slováci také svou vlastní, slovenskou! Demisí protektorátní vlády a prezidenta v Praze by se tak Beneš a jeho vláda v Londýně stali jedinými zástupci Čechů, stejně jako ostatní již plně uznané exilové vlády okupovaných zemí ve Velké Británii. To byl hlavní účel Benešova naléhání, existence „nadbytečné“ slovenské vlády by se už nějak zaobalila. Odmítnutím zachovat se podle Benešova pokynu se protektorátní vláda a prezident Hácha přeměnili v očích Beneše ve zrádce [Kalvoda 1999].

Pro generála Eliáše to mělo během několika měsíců fatální následky, protože se mu, byť svobodozednářskému bratru, Beneš ještě za války pomstil. Na Háchu a ostatní členy protektorátní vlády dopadla Benešova msta až po válce. Hácha, na konci války již dementní, byl hned po jejím skončení zatčen a zemřel bezmocný nakonec v pankrácké vězeňské nemocnici. Na Háchu, ležícího bezmocně na nemocničním lůžku, močili z ochozu bachaři i vězni. Většina členů protektorátní vlády byla po válce odsouzena na doživotí nebo k dlouhým trestům na svobodě.

Beneš nezapomněl ani na své dřívější politické kontrahenty z jiných stran, nechal odsoudit do vězení za spolupráci s nacisty například i Rudolfa Berana, Jiřího Stříbrného a Radolu Gajdu navzdory nevyvratitelnému faktu, že se všichni po vzniku protektorátu zcela stáhli do soukromí, skončili s jakoukoli politickou činností a s Němci nespolupracovali.

Eliáš byl označen krycím jménem Judas (Jidáš) a pomocí zfalšovaných podkladů vyrobených skupinou odborníků britské zpravodajské služby v oddělení M předhozen Benešem Gestapu – zhotovily se tři kompromitující dopisy adresované Judasovi jistou jeho milenkou Annou, která nikdy neexistovala, a postupně odeslány Eliášovi z Chile [Kalvoda 1999, Stevenson]. Dopisy Judasovi byly podle připravených návrhů přepsány v New Yorku dívkou slovenského původu. Přesvědčivě zmínkami o reáliích dokazovaly, že údajná Anna je obeznámená s podrobnostmi z Eliášova osobního života. Papír, na kterém byly dopisy napsány, obálky byly zhotoveny podle vzorků papíru používaného v Chile odborníky v kanadském papírenském průmyslu, aniž by jim byly poskytnuty bližší informace, než byly pro jejich úkol nezbytné. I inkoust měl chilské složení. Dopisy byly převezeny do Chile k odeslání místní poštou [Stevenson].

Do akce byly podle Williama Stevensona zapojeny nejvýše tři osoby seznámené s pravou identitou Judase. Že jednou z nich musel být Edvard Beneš, i když Stevenson nikoho jménem neuvádí, je nasnadě, protože jen Beneš měl onu možnost požádat Brity o spolupráci při jeho poslání na smrt. Teoreticky tak mohli učinit i František Moravec nebo Sergěj Ingr i za zády Beneše, jenže Britové by takovou akci nezapomněli ještě před realizací projednat s Benešem už jen kvůli tomu, že měl být zlikvidován jeden z nejvyšších představitelů protektorátní vlády.

Beneš tedy s jistotou o akci proti Judasovi musel vědět, znát jeho totožnost. Když akci proti proti Judasovi neodvolal, tak ji zcela jistě schválil. Zda ji inicioval jako první, nelze dokázat, měl ale možnost ji zarazit. Největší vinu za vraždu Eliáše nese bezpochyby hlavně Edvard Beneš.

Poznámka. Obdobným mechanismem musel též Beneš předem vědět, že českoslovenští parašutisté vysazení do protektorátu jako britští vojáci mají za úkol zabít Heydricha, případně Emanuela Moravce, byť všem, zejména po válce, vždy tvrdil opak.

W. Stevenson se ve své knize domnívá, že později odvolaný protektor von Neurath si vybudoval dobré vztahy k protektorátní vládě. Vzhledem ke svobodnému zednářství Eliášovu a Neurathovu je to dost pravděpodobné. Podle Stevensona dobrý vztah k protektorovi vadil domácímu odboji, který se domníval, že jeho úsilí je kolaboranty ve vládě podkopáváno, takže se po výměně protektora a příjezdu R. Heydricha do protektorátu rozhodl zabít jednoho kolaboranta-člena vlády, který dostal krycí jméno Judas [Stevenson]. Jenže účast domácího odboje na odstraňování Eliáše je vyloučena, protože domácí odboj neměl možnost zatáhnout do této složité likvidační akce britskou tajnou službu.

Němci dopisy od Anny Eliášovi zachytili, což byl jediný účel výroby těchto falz. Po prozkoumání oněch dopisů přicházejících ze Santiaga de Chile nabylo Gestapo přesvědčení, že generál Eliáš udržuje tajnou komunikaci s nepřáteli Německa – v Chile se nacházela a dodnes nachází silná německá menšina. Dopisy totiž obsahovaly fráze a čísla v otevřené řeči, které bylo možné považovat za kódy. Například: „Otec ve středu 17. chytil 75 ryb. Bratr nebyl v pořádku, ale chytil jich 82.“ „Pečuj o značky a nedělej nic s polskými złotými." „Pletla jsem Karlovi svetr s použitím 14 přaden vlny každým o 60 stopách, i když dvě měla jen 28 stop“. Když byl Eliáš Gestapem vyslýchán, co tyto věty znamenají, nedokázal jejich smysl vysvětlit. Podle Gestapa byly ale důkazem, že komunikuje s nepřítelem v otevřeném kódu [Kalvoda 1999, Stevenson].

Při výsleších Eliáš popřel, že by nějakou Annu nebo osobu se za ni vydávající znal. Gestapo mu nevěřilo, protože Anna psala i o takových detailech z jeho života jako o zvycích jeho bývalé manželky nebo o okolnostech neobvyklé smrti jeho bratra [Kalvoda 1999, Stevenson]. A jsme opět u otázky, odkud by to Britové sami mohli znát.

1. 10. 1941 odsoudil nacistický lidový soudní dvůr Eliáše za napomáhání nepříteli k trestu smrti. Nebyl popraven hned, za druhé heydrichiády, 19. 6. 1942 ho zastřelili na přímý Hitlerův příkaz. Beneš se pomstil.


Zdroje:

Brandes, Detlef: Die Tschechen unter deutschem Protektorat. Teil I, II. R. Oldenbourg, München, 1969, 1975; česky: Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945. Prostor, Praha 1999

Gebhart, Jan; Kuklík, Jan: Velké dějiny zemí Koruny české XV. b. Paseka, Praha 2007

Kalvoda, Josef: Role Československa v sovětské strategii. Dílo, Kladno 1999

Stevenson, William: A Man Called Intrepid. Lyons Press, Toronto 2000


https://blisty.cz/art/108402-eliasuv-vrah-zpoza-psaciho-stolu-edvard-benes.html

21 komentářů:

 1. Nekolikrat opakovana fantazie,nicem nepodlozena. To muzeme napsat ze Elias byl obeti sovetske tajne sluzby vysledek spoluprace s gestapem! Pochopitelne super tajne, do roku2050 kdy se otevrou archivy v Moskve!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co to melete za blbosti? Pod článkem jsou uvedeny zdroje.

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
  3. Pan Krystlik cituje celou pasáž z knihy “ A Man Called Intrepid” od W.Stevensona. Byl to “Bestseller” podle NY Times, a tak jak to bývá, něco se musí přidat aby se čtenář pobavil, i bez důkazů. (strana 352) Přesto se autor nikde nezmínil že by Dr. BENEŠ byl nějak implikován. To je čistě závěr pana KRYSTLIKA.

   Jen W. Churchill věděl o British Security Coordination (BSC). Byla to tajná organizace se sídlem v New Yorku (1940) v Rockefeller Center. Hlavní úkol byl Kontra-espionaz, všem známý “Agent 007 J. Bond” Ian Fleming tam byl agentem.

   Autor Stevenson nevysvětlil proč fixní figura “Anna” píše o Eliášově první manželce, když Eliáš žádnou jinou neměl . (Jaroslava Eliášová, róz. Kosáková (10. 11. 1894 -- 9. 8. 1981) se za Aloise Eliáše provdala roku 1920 a navštívila ho před popravou)

   Je nepochopitelné proč by tzv. Kanadští experti vyrobili psací papír jaký se používá v Chile, když si ho tam mohli klidně koupit jelikož ty dopisy údajně napsané Slovenkou v NY sami odvezli do Chile k poslání poštou !

   Musím konstatovat že celá věc je fixní novela jako agent 007 !

   Vymazat
  4. Kdo je Drifter? Zrejme vetsi znalec Williama Stevensona nez Ronald Reagan.


   "As long as Americans value courage and freedom there will be a special place in our hearts, our minds, and our history books for [Stevenson's] Man Called Intrepid"-Ronald Reagan

   Drftere, ze vy jste naruzivy obdivovatel knih toho slavneho ceskeho historika A. Jiraska?


   Vymazat
  5. Vynatek z knihy, strana 357, Kapitola 39....Plany atentatu na Heydricha zacaly v Srpnu 1941, v New Yorku otravenim "Yellow Fever".........
   V řeckém pravoslavném kostele se ukrývali atentátníci spolu s 80 odbojáři. 10,000 rukojmích čekalo na popravu, 100 bylo zabito každý den. ……….
   Lidice, všichni obyvatelé byli nahnáni v hlavním centru. mužů bylo zastřeleno 189, SS Kapitan Max Rostock nařídil zbytek do kostela a upálil je zaživa.
   Děti byly odebrány matkám a vhozeny do žlabu z vodou, aby se utopily.
   Všechny ženy byly poslány do plynových komor v Ravensbrucku.
   Těhotné ženy byly odváženy na Bulovku na potrat a poté poslány do Berlína, na experimenty „rasových expertů“.
   (Zdroj Muž jménem Itrepid strana 357.)

   Prectete si knihu, vrele doporucuji.....

   Vymazat
  6. To musite napsat tem 82 % ctenarum (ze 4,389 tech co jeho knihu hodnotili 4 a 5 hvezdickami) a pak dalsim 92% z hodnoceni 1 423 ctenaru na Amazon. Vy holt musite zrejme ve vsem patrit k te nepatrne casti ctenaru co hodnoti vse cerne. Je mi vas Drifter uprimne lito, jste vy vubec v zivote stastny clovek?

   Vymazat
  7. Čtenářské recenze jsou založeny na romantické fantazii knihy, nikoli na jejích historických faktech!

   Vymazat
  8. No ja bych rek, ze spousta tech positivnich recenzi pisou ctenari kteri maji mnohem vetsi prehled a vedomosti nez mate vy.

   Vymazat
 2. Zapomel jste dodat ze to bylo podle tajne smluvni dolozky objevene Krystlikem v Ukrajine !

  OdpovědětVymazat
 3. No to je fantazie Herr Krystlika jaka se jen tak nekde nenajde. "Kryci jmeno Judas, dopisy z Chile o byvale manzelce na papiru vyrobenem v Kanade". Presto ze Eliasova manzelka ho prezila. Za co se mel Benes mstit? Vzdyt Eliasuv navrh na rezignaci sam odmitnul!

  OdpovědětVymazat
 4. Výročí dne: 19. června 1942 – generál Alois Eliáš popraven

  Bývalý legionář, generál československé armády, politik. Za okupace předseda protektorátní vlády, zároveň ale také jedna z nejvýraznějších osob protinacistického odboje. Generál Alois Eliáš.

  Nevezmu-li to, dostanou to lumpové, vezmu-li to, oprátka mne nemine. S těmito slovy přijal generál Eliáš post protektorátního ministerského předsedy několik týdnů po okupaci, v dubnu 1939. Ve své funkci se snažil o jediné – ustupovat Němcům co nejméně a budovat silný protinacistický odboj a udržovat styky s exilovou vládou Edvarda Beneše v Londýně.

  Jako předseda protektorátní vlády se Alois Eliáš pokusil otrávit několik proněmeckých novinářů-udavačů, když je hostil otrávenými chlebíčky (jeden novinář nakonec i zemřel), stál údajně i za chystaným atentátem na státního tajemníka K. H. Franka.

  Po příchodu Reinharda Heydricha do Prahy došla nacistům s generálem Eliášem trpělivost – byl zatčen gestapem a 1. října 1941 jej protektorátní soud za velezradu a vyzvědačství odsoudil k trestu smrti. Popraven byl 19. června roku 1942 na pražské kobyliské střelnici.

  Hned po válce byl generál Alois Eliáš povýšen in memoriam na armádního generála, komunisté, deroucí se k moci, jej ale už v roce 1947 obvinili z kolaborace s nacisty. Teprve po návratu k demokracii v roce 1989 byl Alois Eliáš plně rehabilitován – v roce 1996 byl vyznamenám in memoriam Řádem bílého lva, o deset let později byl pohřben se všemi vojenskými poctami v Národním památníku na pražském Vítkově.

  OdpovědětVymazat
 5. Pokud to nekoho zajima...........19. června 2022 0:17

  Autor také píše o korespodenci Hitler - Heydrich
  V zachycené zprávě Hitler píše říšskému protektorovi: „Přijal jsem, tvůj plán na zničení českého národa. V zásadě se bude týkat tří bodů:
  *germanizace co největší části Čechů. Deportace nebo vyhlazování těch Čechů, které nelze pohltit, a inteligentcie nepřátelské Říši. *Osídlení prostoru uvolněného těmito opatřeními dobrou německou krví. K tomu připojuji svůj dekret: *Češi, o nichž existují pochybnosti z rasového hlediska nebo kteří jsou antagonističtí vůči říši, musí být vyloučeni z asimilace. Tato kategorie Hitler zdůraznil „musí být vyhubena“. Přenos této ponuré zprávy z Bletchley (MI16) potvrdil rozhodnutí Heydrichových vzdálených soudců v New Yorku, kde hvězdný de Wohl* již napsal rozsudek smrti ve svém syndikovaném sloupku „Hitlerův hlavní šakal se stěhuje do domu násilí.
  * De Wohl byl propagandista v BSC office. Source : A Man called Intrepid page 347

  OdpovědětVymazat
 6. Pokud to nekoho zajima .119. června 2022 0:20

  Po atentátu:
  Karl Frank uzavřel všechny cesty do Prahy, lidem bylo nařízeno zůstat uvnitř, čekat na pokyny SS……..V řeckém pravoslavném kostele se ukrývali atentátníci spolu s 80 odbojáři. 10 000 rukojmích čekalo na popravu, 100 bylo zabito každý den. ……….Lidice, všichni obyvatelé byli nahnáni v hlavním centru. Mužů bylo zastřeleno 189, SS Kapitan Max Rostock nařídil zbytek do kostela a upálil je zaživa. Děti byly odebrány matkám a vhozeny do žlabu z vodou, aby se utopily. Všechny ženy byly poslány do plynových komor v Ravensbrucku. Těhotné ženy byly odváženy na Bulovku na potrat a poté poslány do Berlína, na experimenty „rasových expertů“. Vesnice byla vypálena, film byl natočen pro divadla a byla vydána pamětní medaile s tváří Heydricha. (Zdroj Muž jménem Itrepid strana 357.)
  Takže toto je Zdroj, který Krystlík používal na podporu své domněnky.

  OdpovědětVymazat
 7. Pokud to nekoho zajima .219. června 2022 0:32

  Autor knihy “Man called Intrepid” povazuje Heydricha za prvniho muze po Hitlerovi, ktery kontroloval vnitrni spionaz nacistickych vudcu. Heydrich nastrcil Stalinovy falesne dokumenty ktere primeli Stalina k Armadni cistce dustojniku pred valkou!
  Dale tvrdi ze Heydrich mel vetsi moc nez Himmler a Canaris a tak po vrazde Generala Eliase byl oznacen k likvidaci britskou tajnou sluzbou v New Yorku jako prvni muz po Hitlerovi.

  Kniha je spise bujny vytvor fantazie nez vazny historicky clanek podlozeny dokumenty. Jeho popis prubehu atentatu na priklad popisuje zatacku v praze jako ulici na druhe strane vesnice Panenskych Brezan. Heydrichuv Mercedes brzdici smykem na kolejich, Heydrich vyrazi dvere auta stoji na dlazbe a strili po 4 attentatnicich. No tak si vyberte.
  Uprimne receno pane Krystlik, naletel jste na knihu urcenou pro ctenare a vydelek z publikace jako popularni roman.

  OdpovědětVymazat
 8. Re. Pokud to nekoho zajima??
  No, to vase hodnoceni snad bude zajimat pouze toho vagabunda (v anglictine "Drifter") a podobna pochybna individua.
  Vy jste toho asi malo precet, zato kecu mate jako Palackej. Jestlipak vubec vite co znamena "Intrepid" vy rozumbrado z Kotehulek.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nic mne nepřekvapilo. ... Inteligence není vaše silná stránka, ze ano?

   Vymazat
  2. Zrejme trpite tou typicky ceskou nabubrelosti, kdyz prohlasite o nekom, ze inteligence neni jeho silna stranka. Zato ta vase silna stranke je povysenost.

   Vymazat
  3. Vaše inteligence, nebo jeji nedostatek, je každému evidentní.

   Vymazat
  4. Jak muze byt moje inteligence nebo jeji nedostatek "kazdemu" evidentni kdyz to komentujete pouze vy..Zkratka jste typickej cechacek.

   Vymazat
 9. Kapisto, zrejme na Tebe serou!

  OdpovědětVymazat