neděle 17. února 2013

Česká axiomataTomáš Krystlík
1. Husité zvrátili vývoj v českých a okolních zemích minimálně o dvě století zpět.
2. Doba pobělohorská byla dobou největšího kulturního rozkvětu českého národa.
3. Kdyby vyhráli bitvu na Bílé hoře čeští stavové, bylo by do dvou třech generací po češtině.
4. Tvrzení, že země Českého království patří jen jazykovým Čechům, bylo účelově vylháno.
5. Obrozenectví způsobilo minimálně stoleté zpoždění v civilizačním vývoji Čechů.
6. Exulantská skupina kolem TGM rozbila rakousko-uherskou monarchii.
7. Potlačování menšin v meziválečné republice bylo mnohem horší než za monarchie.
8. Meziválečná republika nebyla demokratickým, ani právním státem.
9. Druhá republika byla pokusem o totalitní stát z vlastních ideových zdrojů, což Čechům překazili Němci okupací.
10. Většina Sudetoněmců až do poslední chvíle chtěla autonomii v rámci ČSR, ne odtržení.
11. Němci Čechy z odstoupených území nevyháněli.
12.. Němci chtěli Čechy jako jediný národ v jimi okupované Evropě přenárodnit, ne tedy vyhladit - Němce vyhnat nebo vyhladit chtěli Češi zcela zřetelně již v roce 1939 (též v letech 1918-19).
13. Třetí republika byl nacionálně socialistický nedemokratický stát, směřování Čechů k totalitnímu státu překazili bolševici v únoru 1948.
14. Z českého státu směrem ven směřovalo v historii více vojenských výbojů než z okolních států dovnitř.

Žádné komentáře:

Okomentovat