sobota 26. srpna 2017

Polsko, užitečný idiot ISISJakub Bierzyński

Jakub Bierzyński

Ve válce s terorismem Polsko prohrává, byť na našich ulicích nevybuchla ani jedna bomba, a útoky fanatických islamistů již několik let hýbou Evropou. Navzdory tomu, že představují menšinu mezi všemi teroristickými útoky na našem kontinentu přitahují nejvíce pozornost veřejnosti. (V roce 2016 bylo Europolem evidováno 147 nevydařených, zmařených i povedených teroristických útoků, 13 z nich měli na svědomí islamisté, 99 je přisuzováno separatistům.) Děje se tak z několika důvodů. Především, je to práce „cizích“. Za naprostou většinou atentátů nebo pokusů o teroristický útok v Evropě stojí lokální nacionalisté, případně separatisté, na které jsme si již stihli zvyknout. Oni jsou navíc „lidé jako my“, hovořící stejným jazykem, žijící v sousedství, čímž nevznikají silné emoce spojené s pocitem ohrožení od „cizích“. Je snazší přijmout známé zlo od domácích, než zlo od lidí, s nimiž nemáme nic společného. Usnadňuje to dělení na „my“ a „oni“. Nakonec je vždy snadnější stigmatizovat všechny cizince dle etnické nebo náboženské příslušnosti.

Z pohledu průměrného člověka je soused kladoucí bombu úchylkou – vždyť přece ne každý irský katolík je terorista! Tvrdit opak by bylo stejně absurdní jako tvrdit, že je teroristou každý Syřan či muslim.

Dělení na „my“ a „oni“ má vede obvykle ke zmírňování hodnocení stejných zločinů vykonaných „našimi“ a k démonizování „cizích“. Jan, evropský nacionalista, představuje pro většinu z nás zlo, ale rozhořčení nad jeho teroristickým činem se omezuje pouze na jeho osobu. Pokud se však atentátník jmenuje Muhammad, pak jsou tím zlem odpovědni všichni muslimové. Když Jan odpálí bombu, myslíme si o něm, že je šílenec. Když to spáchá Muhammad, pak cítíme strach před zlem, které ztělesňuje, a začneme mít obavu před každém, kdo má snědší kůži. To je příčinou velké účinnosti teroru muslimských fanatiků v Evropě v myslích obyvatel.

Cílem je strach

Na rozdíl od atentátů v Evropě měly nehody na silnicích v minulém roce na svědomí kolem 26 000 obětí. Znamená to tedy, že zítra bude každý usedat za volant automobilu se strachem? Ne, protože to je strach, který má již osvojený a navíc věří, že se ho přece netýká.

Teror je ale něco nového a hrozivého. K tomu všemu i „dobře vypadá“ v televizi – krev obětí, výkřiky svědků, slzy rodin, to vše se velmi dobře „prodává“ přes obrazovky televizorů. A právě s tím teroristé počítají. Jejich změna taktiky zabíjení není náhodná. Bombu je potřeba vyrobit, ukrýt, převézt, nastražit a odpálit. Riziko je značné, stejně jako vynaložené náklady a úsilí. Nákladní automobily jsou sice horším vražedným nástrojem než bomby, jsou ale všude a nebudí podezření. A právě ta jejich všudypřítomnost a skutečnost, že vrah může sedět v kterémkoliv z nich, je nejvíce děsivá.

Oběti jsou pouze prostředkem, nikoliv cílem. Cílem je strach. Panika může paralyzovat celou společnost a ovlivňovat průběh klíčových politických procesů v zemi. Proč teroristé napadají náhodné oběti, aniž by si brali na mušku reálné nepřátele – policisty, vojáky, úředníky a představitele zemí, s kterými vedou válku? Protože útok na náhodně vybrané lidi vyvolává mnohem větší pocit nebezpečí. Pokud by byli při útocích zabiti pouze policisté či vojáci, většina z nás by se mohla ujišťovat myšlenkou: „Mě se to netýká, nenosím uniformu“. Cožpak si každý nepomyslí při spatření autonehody na obrazovce televizoru: „Ještě, že jezdím opatrně!“?

Kat i oběť jedno jsou

Každý teroristický čin spáchaný v Evropě je ve sdělovacích prostředcích neúměrně umocňován a jeho skutečný význam stále více a více zveličován. Hlavní sklizeň ale na našem kontinentu islámští teroristé nesklízejí, ale v Africe a na Blízkém východě, kde jejich rukou zemře každoročně více jak 30 000 lidí. Evropská média tato skutečnost příliš nezajímá, mluví se o tom velmi málo nebo vůbec. „Nás“ zajímá pouze „naše“ nebezpečí a „naše“ oběti.

Pro teroristy není nejdůležitější samotný teroristický čin nebo rozsah škod, ani počet obětí. Nejdůležitější je pro ně to, jak se k útoku postaví média, jakým způsobem ho ukáží a jaký vzkaz přejde jejich prostřednictvím k průměrnému evropskému voliči, protože strach voliče se projeví v rozhodnutích politiků. Propaganda teroru je tedy mnohem důležitější než teror sám, neboť poměrně malý počet obětí se mění v mohutnou politickou sílu, která mění Evropu.

Vlády většiny evropských zemí si to velmi dobře uvědomují. A většinou dělají všechno pro to, aby omezily účinky terorismu a snížily pocit nebezpečí. Uklidňují veřejné mínění a vyzývají lidi k jednotě. Některé se ale k problému staví jinak. Dělí společnost, eskalují napětí a strach, aby se mohly obklopit vystrašenými lidmi. Tak pracuje i propaganda vlády strany Práva a spravedlnost, která v praxi dává do jedné řady teroristy s uprchlíky, katy s oběťmi. Státní televize do omrzení toto jednoduché schéma opakuje. A není sama, konají tak i samotní čelní politici PiS s premiérkou Szydlo v čele. Ve vládních rozpravách se, kdykoliv přijde řeč na uprchlíky, nastoluje okamžitě otázka bezpečnosti. Ve svém slavném projevu před hlasováním Sejmu o vyslovení nedůvěry ministru obrany Antoniemu Macierewiczovi předsedkyně vlády Beata Szydlo volala: „Kam míříš Evropo? Povstaň z kolen!“, snažíc se tak vsugerovat všem, že liberální Evropa poklekla před terorismem. Tezi, že bezpečnost Poláků je nejdůležitějším důvodem pro nepřijímání uprchlíků, opakuje premiérka při každé příležitosti jako mantru. Tisková mluvčí PiS Beata Mazurek opakuje mýty o šaríja-zónách ve městech západní Evropy, kam nemá policie právo vstupu a kde je ohrožen každý křesťan. Podle názoru Jarosława Kaczyńského uprchlíci přenášejí parazity a mikroby nebezpečné pro polské obyvatele, pro jiné politiky současné vlády jako jsou Mariusz Blaszczak, Jarosław Gowin jsou civilizační hrozbou.

Výsledek? Více než 20 % Poláků si myslí, že uprchlík je totéž co terorista. To by lépe nevymysleli ani nejlepší propagandisté ISIS. Díky PiS si nyní myslí pět miliónů obyvatel Evropy, a to jen v jedné zemi, že náš kontinent obchází 2,5 miliónů zakladatelů nové teroristické říše. Jen těžko si lze představit větší propagandistický úspěch Islámského státu.

Skutečná otrava

Skutečným cílem islámských teroristů nejsou obyčejní lidé, ale Evropská unie jako instituce. Ne náhodný chodec, ale celá západní civilizace, která je založena na hodnotách, které teroristé nenávidí. Polská pravice se těchto hodnot zříká, zobrazuje liberální demokracii jako slabou a hnijící, neschopnou čelit výzvám přicházejícím zvenčí. Zbavujeme se svobody výměnou za příslib bezpečnosti. A spolu se svobodou se zbavujeme i racionalismu, tolerance, otevřenosti a akceptace různorodosti.

V rozesívání nenávisti mezi liberálními Evropany mají tedy muslimští fanatici cenného spojence – polské nacionalisty. Počet jejich rasových útoků je dle OMZR (polského Střediska monitorování rasových a xenofobních útoků) od 20 do 100 každý den! Islamisté nás opravdu otrávili jedem. Jedem nenávisti.

Zájmy jsou totožné

Pokud jde o ničení struktur Evropské unie, zájmy PiS i ISIS se k sobě blíží. Výsledkem promyšlené a důsledné propagandy PiS je dnes pro Poláky to, že většina z nich je ochotna opustit Evropskou unii, pokud by podmínkou pro setrvání Polska v EU bylo přijímání uprchlíků. Tento další velký úspěch teroristů je shodou okolností i velikým úspěchem Jarosława Kaczyńského. Polsko se stalo první zemí EU, která je připravena opustit její struktury v důsledku islámských aktivit. Uprchlíky k destabilizaci politické situace v Evropě používají teroristé již dlouho. Právě proto útočí na civilní obyvatelstvo, proto lze počítat na Blízkém východě oběti jejich teroristických útoků na tisíce. Uprchlíci, kteří jsou oběti války a teroru, jsou pro teroristy tou správnou „bombou“. Masový útěk dvou miliónů uprchlíků do Evropy má pro teroristy význam zbraně hromadného ničení, kterou lze ničit struktury EU.

Polská vláda, která odmítá v této otázce alespoň symbolickou solidaritu s ostatními členy EU, tak uskutečňuje scénář teroristů, který je založen na konfliktech mezi členy EU a následném rozbití evropské unijní jednoty. PiS tento, pro EU zásadní konflikt, neřeší na politické úrovni, kde lze jít cestou jednání, nýbrž v rovině nejsilnějších sociálních emocí. Kaczyński hraje tuto hru, protože se mu politicky vyplácí. Každý úspěšný teroristický útok v Evropě se kladně promítne do preferencí jeho strany, která tak získává další podporu.

Takto se sešly extrémní a zdánlivě protichůdné zájmy polské vlády, jejího politického pozadí, tedy národní katolické pravice a islámských náboženských fanatiků. Polská pravice hraje vabank, což může pro nás všechny skončit fatálně. Při její, věřme, že neúmyslné podpoře, mohou islamisté dosáhnout v Polsku své první velké vítězství. Nejen účinným zastrašením, nýbrž především tím, že budou zničeny základní hodnoty naší kultury a přehradí se cesta k dalšímu rozvoji naší země.

Válka s terorem pokračuje, ale Polsko v této válce prohrává, byť v ulicích našich měst nevybuchla jediná bomba.

Wyborcza.pl
(přeložil Rudolf Flégr)

pátek 25. srpna 2017

Integrace muslimů v EvropěTomáš Krystlík

Německá Bertelsmannova nadace nechala zjistit, nakolik muslimské obyvatelstvo Německa, Francie, Velké Británie, Rakouska a Švýcarska sounáleží s novou domovskou zemí, tedy nakolik se cítí v novém domově spokojeno. Do průzkumu byli zahrnuti jen muslimové, kteří přišli do Evropy před rokem 2010 a jejich potomci, aby výsledky nebyly zkresleny dosud ještě nevyhraněnými představami později příchozích. Také kvůli tomu, že nadace chtěla zjistit, zda existuje rozdíl v postojích mezi první a druhou generací přistěhovalců.

Podle průzkumu sounáleží s Německem 96 % místních muslimů z první generace a i 96 % muslimů v Německu již narozených. Ve Francii činí sounáležitost s novým státem u první generace 99 % a u další 92 %, průměr je stejný jako v Německu: 96 %. Ve Velké Británii je to 87 %, v druhé generaci 90 % a průměr je 89 %, ve Švýcarsku a Rakousku se průměrná hodnota pohybuje kolem 94 %. Naprostá většina z nich je tedy v nových domovech spokojena. S novou domovskou zemí ve všech zkoumaných státech nejen „sounáleží“, nýbrž „velmi sounáleží“ v průměru 59 % všech muslimů. Současně však neztrácejí sounáležitost se svými původními domovskými zeměmi – u muslimů v Německu a ve Švýcarsku ji cítí tři čtvrtiny z nich, ve Francii 84 % a ve Velké Británii 68 %.

Integrace muslimů na trhu práce ze všech sledovaných zemí je nejlepší v Německu. I míra jejich nezaměstnanosti – ovlivněná u vdaných žen muslimskými rodinnými tradicemi, žena zůstává v domácnosti – nevybočuje nijak nápadně z míry nezaměstnanosti v jednotlivých spolkových zemích. 40 % z německých muslimů označuje sama sebe za přísně zbožné.

84 % v Německu již narozených muslimů udalo, že ve svém volném čase se převážně stýká s nemuslimy a téměř dvě třetiny německých muslimů první i druhé generace odpovědělo, že v okruhu jejich přátel jsou muslimové v menšině. Pro kontrast se zjišťoval postoj rodilých Němců: 19 % z nich by si nepřálo mít za souseda muslima. Podle ankety má každý druhý muslim německou státní příslušnost.

Průzkum Bertelsmannovy nadace ukázal, že integrace muslimských přistěhovalců v nové domovské zemi – osvojení jazyka, dosažené vzdělání v nové zemi, zařazení se do pracovního procesu – závisí především na rámcových podmínkách v nové domovské zemi, ke kterým se řadí hlavně předpoklady jejich přístupu k trhu práce a vzdělávací politika státu, obé podporující jejich šance se vyrovnat místnímu obyvatelstvu nezávisle na podpoře své vlastní rodiny a komunity. To nepřímo potvrzují též výsledky průzkumu ve Francii, kde sounáležitost muslimů z druhé generace s novým domovem je nižší než u první generace. Byť většina z nich v první generaci přišla z frankofonních zemí severní Afriky, takže u nich odpadlo osvojení si jazyka – od počátku znali francouzsky bez přízvuku. Francouzský stát tedy zřejmě něco zanedbal. Opačný, v tomto směru příznivý trend lze odvodit z odpovědí druhé generace britských muslimů.