středa 7. prosince 2016

Beneš jako obětní beránek – opravdu?Tomáš Krystlík

Novinky.cz (https://www.novinky.cz/kultura/salon/422569-benes-jako-obetni-beranek-francouzsky-historik-antoine-mares-napsal-knihu-o-nasem-druhem-prezidentovi.html ) obdařily interview s Antoinem Marèsem titulkem Beneš jako obětní beránek. Nikdo ale nehrál větší roli v neblahém vývoji státu od roku 1918, v jeho destrukci 1939–1939, ve zvěrstvech vyhnání Němců a Maďarů v létech 1945–1947 a v umožnění nástupu bolševismu v roce 1948 větší roli než on.

(Marès): „...zvláště Britové odmítali uznat, že mnichovská dohoda je od počátku neplatná, a že by se tedy tato území měla po válce vrátit Československu. Nakonec ale dokázal Beneš vytěžit i z mnichovské dohody maximum.“ Proč Marès neřekne pravdu plnou, že Velká Británie dodnes neuznala neplatnost Mnichovské smlouvy od samého počátku a společně s USA koncem února 1945 zakázaly Benešovi jakýkoliv transfer neslovanského obyvatelstva před konáním a svolením mírové konference a že Beneš to bezohledně porušil?

Dále Marès v interview opět lže: „Pozice československé exilové vlády v Londýně se začala radikalizovat hned po nástupu Heydricha do Prahy v září 1941. V té době domácí odboj přestal dělat rozdíl mezi německou menšinou a okupanty, kteří se chovali stále represivnějším způsobem.“ Čs. vláda v Londýně byla radikalizována od samého počátku, protože tzv. domácí odboj začal mluvit o vyhnání Němců bez rozdílu, bez ohledu na jejich příklon nebo odpor proti nacismu již v dubnu 1939. V září 1939 se již celá česká protektorátní společnost chystala, jak s Němci v budoucnu zatočí, vyžene je ze země, pobije, přisvojí si jejich majetek. Což se také stalo. Beneš ze začátku nepovažoval vyhnání všech Němců českých zemí za reálné, ale otočil, když mu domácí odboj pohrozil, že pak nemusí po válce dosednout na prezidentské křeslo.Nejsou schopni kloudně zorganizovat ani stavbu

A dotace od EU jsou nenávratně ztraceny.

http://archiv.ihned.cz/c1-65547050-prusvih-d8-zmeni-dalnice-vedci-pripravi-pravidla-aby-se-pri-stavbe-zamezilo-kolapsum

neděle 27. listopadu 2016

Balkánské poměry v ČRTomáš Krystlík

Z českého tisku: „V Česku jezdí 120–130 tisíc vozidel bez povinného ručení a ročně způsobí 2500–3000 nepojištěných škod za stovky milionů korun.“ (http://byznys.lidovky.cz/rizikovi-ridici-zaplati-pojistovnam-opet-vic-bezproblemove-sofery-si-hyckaji-1yo-/moje-penize.aspx?c=A161125_182243_moje-penize_pave)

To jsou přímo balkánské poměry, protože stát není schopen si uhlídat, aby nepojištěná auta nejezdila, tj. byla zbavena registračních značek. (I pak sice hrozí, že se vydají na silnici i bez nich, ale jsou pak značně nápadná.) Na předvolání majitele a odebrání značek (stačí je pouze zneplatnit, jenže s tím se při návrhu českých značek nepočítalo - chybějí znaky, erby krajů, které by se vyškrábaly) je česká státní správa krátká, kontroly zelených karet namátkovými policejními kontrolami to nemohou nahradit.

27 let po cinkání klíči ještě pořádně nefunguje v ČR malus-bonus systém. Způsobí-li na Západě auto nehodu, sníží se bonus (zvýší se procenta povinného ručení) tak, že bude za to plátce pojistky finančně pykat minimálně pět až sedm let. Když v tomto období dojde k další byť jen zčásti zaviněné nehodě, zvyšuje se pojistné znova, takže než se pojistné vrátí na úroveň původního bonusu, může trvat i deset let. V Česku se za to pyká jen dva roky ve výši 20 % povinného ručení navíc. Pro bonusy a malusy existuje u většiny západoevropských pojišťoven prostor v rozmezí 30 až 275 % sazby povinného ručení pro daný typ vozu. Pojišťovny v ČR se nedokáží dohodnout na společném postupu, takže z konkurenčních důvodů malus systém uplatňují velice mírným způsobem.

čtvrtek 17. listopadu 2016

Národovci budou lkát

Ještě v tomto měsíci bude na pultech knihkupectví:


                                                                                                                                                                                                                                                                             
Místo anotace postačí obsah knihy: 


Kapitola I
Místo předmluvy
Lži v české historiografii

Kapitola II
Co v českých učebnicích dějepisu nenajdete
Slovanští věrozvěstové
První biskupové v Čechách
Ne všichni Češi jsou Češi
Civilizační vlivy
Vznik měst
Založení pražské univerzity
Husitství, Jan Nepomucký
Soužití obou zemských kmenů
„Třistaletá poroba”
Živé jazyky ve vyšším školství
Národy smluvní, kmenové
Vydupat národ ze země
Rozchod Čechů s Němci
Thomas Johann Masárik
Národnostní menšiny
Rakouský předsudek
Antikatolicismus v národní praxi
Umělý národ československý
Pomoc Slovensku
Vzájemný kulturní vliv
Možné modely soužití
České hospodářství
Kritéria demokratičnosti státu
Nepříliš optimistické vyhlídky

Kapitola III 
Národní mýty, podvrhy a lži
Lhaní ve jménu jazykově českého národa
Česká hymna – plagiát děl německých autorů?
Zbožnění jazyka
Symboly češství
Padělky
Národní mýty a idea středu
Dva Růžové paloučky a dva České ráje
Kompenzace národního komplexu méněcennosti

Kapitola IV 
Okolnosti zrodu republiky
Stát vzniklý z propagandy
Československé legie
Předválečná situace
Masarykovy názory
Vznik světové války
Masarykova zrada vlastních postojů
Válečné cíle
Masaryk propagandista
Eduard Beneš
Hrozba uzavření míru
Britským agentem v Rusku
Masaryk v USA
Budování jmění
Zametání stop
Ruský imperiální poklad
Drancování Sibiře
Osobnosti Masaryka a Beneše
Neshody
Neprokazatelné hypotézy
Karel Pergler a další případy

Kapitola V 
Mít co největší stát
Masarykovy představy o československém státu
Stát na úkor jiných
Další požadavky a vize

Kapitola VI 
První republika – „ostrůvek demokracie“ v Evropě
Pochybná státní raison d'être
Dočasné zachování historických hranic
Ozbrojený střet s Polskem
První válka s Maďarskem
Druhá válka s Maďarskem
Střety s Němci českých zemí
Popření demokracie – nevolený parlament
Vzpoury a pokusy o radikální řešení
Parlamentní volby
Menšinová politika
Nacionalismus
Pozemková reforma
Státní jazyk československý a znevýhodňování menšin
Symboly státu
Problémy nového státu
Malá dohoda
Zahraniční politika
Likvidace demokracie – zákon na ochranu republiky
Parlament
Vláda Pětky, řízení státu úplatky
Hradní síť udavačů, Karel Čapek jako příklad
Osobnost Edvarda Beneše
Locarnský pakt
Hospodářství
Světová hospodářská krize
Pokusy o celní unii
Tajné fondy
Nástup nacismu v Německu
Další zákony likvidující demokracii
Politické koncepce
Nejméně oblíbený národ Evropy
Pohledy zvenčí
Smlouva se Sovětským svazem
Začátek konce první republiky
První vládní pokus o zmírnění znevýhodňování Němců
Další události
Karlovarské požadavky
Květnová mobilizace 1938
Runcimanova mise
Sudetoněmecké povstání
Nonnacionalističtí politici
Slabiny československé politiky

Kapitola VII 
Konrad Henlein
Jednoduchá představa o Henleinovi se drolí
Katapultován do politiky
Zastáncem ČSR
Znehodnocené volební vítězství
Vnitrostranický protiútok nacistů
Nacistou a britským špionem
Vedoucím Říšské župy Sudety

Kapitola VIII 
Mýty o mnichovských událostech
Počátek konce
Plán obrany
Strategické chyby
Připravenost armády
Falšování událostí českými historiky
Existovaly plány na odtržení Sudet?
Jednání v Bad Godesbergu
Focus
Konference v Mnichově
Mnichovská smlouva a mezinárodní právo
Ostatní územní ztráty
Plačtivé mýty
Mělo se bojovat?

Kapitola IX 
 Migrace obyvatelstva v létech 1938–1939
Důsledky počešťování průmyslu a obchodu
Repatriace kapitálu
Další hospodářské vlivy
Omezení samosprávy
Znevýhodňování německého školství
Další dezintegrace německých sídelních území
Odmítání menšinových práv
Srovnání s poměry ve Švýcarsku
Průběh stěhování ze Sudet
Právní aspekty
Zaznamenané násilnosti
Počet odešlých a zpětné vyhošťování
Majetkové ztráty
Ti, již neodešli
Exodus z dalších oblastí
„Rozbili nám republiku!“

Kapitola X 
Druhá republika – období, o němž se raději mlčí
Antisemitismus
Žádosti Čechů o přijetí do Wehrmachtu, plány rozvoje
Politika zaměstnanosti a koncentrační tábory pro cikány
Omezení na poli kulturním
Vztah k Německu
Konec česko-slovenského státu 

Kapitola XI 
Třicetiletá válka 1914–1945
Příčiny první světové války
Následky války pro Německo
Snahy o zlepšení postavení Německa
Snaha o zvětšení německého životního prostoru
Konec Locarnského paktu
Ostuda v Évianu
Polské představy
Německá vyjednávání s Polskem 1938–1939
Britská podpora Polska proti Německu
Polsko–francouzský vojenský protokol
Pokus o smlouvu britsko–francouzsko–sovětskou
Poslední dny před vypuknutím války
Kdo vlastně zavinil druhou světovou válku?
Připravenost k vedení války
Kobercová bombardování
Příklady falšování dějin spojenci
Hitlerovy snahy o uzavření míru
Sovětské požadavky
Vpád do Sovětského svazu
Churchillova Realpolitik a počínání Rooseveltovo
Ignorování zločinů spojenci
Kryptoanalytici v Bletchley Parku

Kapitola XII 
Beneš v druhém exilu
Ve službách SSSR?
Role Beneše v aféře Tuchačevského
Začátky v emigraci
Uchopení moci
Úsilí o uznání exilové vlády
Beneš a spojenecké vojenské operace
Setkání s Rooseveltem
Ochotně do sovětského chomoutu
Beneš a Slovenské národní povstání
Závěrečný tlak na Beneše

Kapitola XIII 
Pozadí atentátu na Heydricha a Eliášovy smrti
Odveta za atentát
Diletantismus československého zahraničního odboje
Zpackaný pokus o atentát na Emanuela Moravce
Možné příčiny atentátu na Heydricha
Nejasný osud dětí z Lidic a Ležáků
Eliášova role

Kapitola XIV 
Československé vojenské jednotky na východě
České a slovenské legie v Polsku
Československé jednotky na Středním východě
1. československý samostatný prapor v SSSR
1. československý záložní pluk a 1. československá samostatná brigáda
2. československá paradesantní brigáda
1. československý armádní sbor

Kapitola XV 
Československé vojenské jednotky ve Francii a Velké Británii
Odvody k Luftwaffe a vypuzování letců z protektorátu
Českoslovenští vojáci ve Francii
Cholmondeley Park
Českoslovenští letci v Royal Air Force
1. československá smíšená brigáda
Československá samostatná obrněná brigáda
Povolávání do československé armády
Zastoupení národností v československých zahraničních armádách

Kapitola XVI 
Češi v německých ozbrojených silách
Nabývání německé státní příslušnosti
Německý národnostní soupis – Deutsche Volksliste
Povolávání do ozbrojených složek

Kapitola XVII 
Protektorátní odboj
Zpravodajství
Sabotáže
Parašutisté
Okolnosti domácího odboje
Jaltský mýtus a demarkační linie
Povstání na konci války
Britské zhodnocení domácího odboje

Kapitola XVIII 
Vliv protektorátu na české myšlení
Iluze v českých myslích
Obranná opatření
Protektorátní realita
Přesídlování
Fašistická uskupení, získávání konfidentů
Víra v sovětské Rusko
Kultura
Česká porodnost a nasazení v říši
Studium na německých vysokých školách
Nenávist vůči Němcům
Mechanismy psychických změn

Kapitola XIX 
Karl Hermann Frank
Frankův vztah k Čechům
Snaha o stejné zacházení, spory s Berlínem a NSDAP 

Kapitola XX 
Jak to bylo s plánovaným vyhubením Čechů
Německá národně socialistická ideologie a národnost
První úvahy
Hitlerovo zásadní rozhodnutí
Heydrichův nástin nakládání s Čechy
Plány SS
Pozdější představy 

Kapitola XXI 
Sovětská infiltrace Československa
Emigrace z Ruska
Zapouštění kořenů
Udržet vše v tajnosti
Česká lhostejnost
Poslední možnosti pro změnu názoru
Bolševická připravenost
Protektorát a „osvobozování“ Československa
Poválečná repatriace do SSSR

Kapitola XXII 
Československé oběti – ale čeho?
Československé oběti rasového pronásledování
Kdo byl židem a kdo ne
Odhady a metodologické chyby

Kapitola XXIII 
Holocaust
Vývoj německých úmyslů jak naložit s židy
Popírání šoa

Kapitola XXIV 
Snahy o územní zisky
Česká územní nenasytnost
Vládní návrhy k připojení nových území

Kapitola XXV 
Poválečné reparace a restituce
Československé reparace
Falšování podkladů
Další československé podvody v reparacích
Restituce československého majetku

Kapitola XXVI 
Třetí republika – nacionálně socialistický stát 1945–1948
Karpatská Ukrajina
Postoje USA
Nedemokratičnost poválečného státu
Retribuční soudnictví
Poválečná realita
Změny, které českým politikům nedocházely
Závěrečné dějství

Kapitola XXVII 
Poválečné vyhánění československého obyvatelstva
Tlak domova na vyhnání Němců
Souslednost dalších událostí
„Divoký odsun“ – první fáze vyhánění organizovaného vládou
Konference v Berlíně
Organizovaný transfer a právní postavení vyháněných
Kolize s retribučním soudnictvím
Počet obětí mezi československými Němci
Počty obětí z řad dalších Němců
Zacházení s československými Maďary
Hledisko mezinárodního práva
Vyhánění jiných národnostních skupin v rámci státu
Klíčová role Beneše

Kapitola XXVIII 
Devastace pohraničí
Poválečná migrace
Likvidace živností a průmyslové výroby
Demolice a odliv obyvatelstva

Kapitola XXIX 
Mýtus o pražském jaru 1968
Sovětský agent selhal
Vojenské memorandum coby spouštěč invaze?

Kapitola XXX 
Rozpad Tábora míru
Zásadní role Karola Wojtyły
Ekonomické vlivy
Politika vytlačování
Ovlivňování Ruska Spojenými státy

Kapitola XXXI 
Zvláštnosti české povahy aneb co jsme nakradli, nevydáme
Kdo je Čech?
Byl Josef Švejk inteligentní člověk, nebo blb?
Zlaté české ručičky
Egalitářství a závist
Sebehodnocení
Vztah k Němcům, nutnost odčinění křivd
Nacionalismus, neúcta k vlastnímu státu, česká jedinečnost
Čas pro změnu zástavy?

Kapitola XXXII 
Mýty kulturní
Česká kuchyně
Neblahé stravovací zvyklosti
Mýtus báječných českých piv
Bavorské pivo z Plzně
Italský kulturní vliv

Kapitola XXXIII 
Jak dál?

Poděkování
Místo doslovu – slovo vydavatele
Použitá literatura
Jmenný rejstřík 
Zkratky