středa 7. prosince 2016

Beneš jako obětní beránek – opravdu?Tomáš Krystlík

Novinky.cz (https://www.novinky.cz/kultura/salon/422569-benes-jako-obetni-beranek-francouzsky-historik-antoine-mares-napsal-knihu-o-nasem-druhem-prezidentovi.html ) obdařily interview s Antoinem Marèsem titulkem Beneš jako obětní beránek. Nikdo ale nehrál větší roli v neblahém vývoji státu od roku 1918, v jeho destrukci 1939–1939, ve zvěrstvech vyhnání Němců a Maďarů v létech 1945–1947 a v umožnění nástupu bolševismu v roce 1948 větší roli než on.

(Marès): „...zvláště Britové odmítali uznat, že mnichovská dohoda je od počátku neplatná, a že by se tedy tato území měla po válce vrátit Československu. Nakonec ale dokázal Beneš vytěžit i z mnichovské dohody maximum.“ Proč Marès neřekne pravdu plnou, že Velká Británie dodnes neuznala neplatnost Mnichovské smlouvy od samého počátku a společně s USA koncem února 1945 zakázaly Benešovi jakýkoliv transfer neslovanského obyvatelstva před konáním a svolením mírové konference a že Beneš to bezohledně porušil?

Dále Marès v interview opět lže: „Pozice československé exilové vlády v Londýně se začala radikalizovat hned po nástupu Heydricha do Prahy v září 1941. V té době domácí odboj přestal dělat rozdíl mezi německou menšinou a okupanty, kteří se chovali stále represivnějším způsobem.“ Čs. vláda v Londýně byla radikalizována od samého počátku, protože tzv. domácí odboj začal mluvit o vyhnání Němců bez rozdílu, bez ohledu na jejich příklon nebo odpor proti nacismu již v dubnu 1939. V září 1939 se již celá česká protektorátní společnost chystala, jak s Němci v budoucnu zatočí, vyžene je ze země, pobije, přisvojí si jejich majetek. Což se také stalo. Beneš ze začátku nepovažoval vyhnání všech Němců českých zemí za reálné, ale otočil, když mu domácí odboj pohrozil, že pak nemusí po válce dosednout na prezidentské křeslo.Nejsou schopni kloudně zorganizovat ani stavbu

A dotace od EU jsou nenávratně ztraceny.

http://archiv.ihned.cz/c1-65547050-prusvih-d8-zmeni-dalnice-vedci-pripravi-pravidla-aby-se-pri-stavbe-zamezilo-kolapsum