pondělí 17. října 2016

Prevence ostudy

Režisér, kameraman a dramaturg Debatního klubu (www.debatni klub.cz) pan Alexander Vojta vyzval místopředsedu Českého svazu bojovníků za svobodu, pana pplk. Emila Kulfánka k účasti v debatě o česko-německých vztazích. Nejdříve tiskový mluvčí přislíbil účast pana Kulfánka v debatě se mnou za předpokladu, že se bude konat v sídle svazu v Praze, v Legerově 22, pak po urgenci pana Vojty po termínu konání se ve websites ČSBS objevilo následující.

 
Stanovisko ČSBS k prezentaci v bulvárních a internetových médiích, na základě žádosti takového média, s tématem sudet:

Vedení ČSBS se s citlivými tématy, k nimž bezesporu téma sudet patří, nebude prezentovat v bulvárních médiích, v dalších soukromých médiích či na soukromých internetových stránkách, prostě nikde tam, kde je možnost nekontrolovaného střihu a manipulace s výkladem, záznamem, v neprospěch ČSBS. Jsou v tomto směru nedobré zkušenosti. Na médiích veřejné služby s prezentací názorů představitelů ČSBS větší problém není. Stejně tak jako s některými tištěnými  periodiky. Prosím tedy, abyste vzal na vědomí, že nikdo z vedoucích představitelů ČSBS Vaše pozvání na natáčení Vašeho pořadu nepřijme . Pokud by ale pan Krystlík si chtěl o tématu sudet popovídat s našimi  členy,a dalšími zájemci, nejenom se samotným vedením ČSBS, samozřejmě toto setkání, ovšem výhradně na půdě ČSBS, lze zorganizovat.Nicméně vyjasněme si základní vztah. Snaha o diskusi představitele ČSBS s podporovatelem Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Čechách na Moravě a ve Slezsku, z.s. vychází z vaší strany, potažmo ze strany pana Krystlíka. Pokud jste si k rozhovoru na téma vztahů mezi Čechy a Němci vybrali jako představitele ČSBS pana Emila Kulfánka, lze předpokládat, že jste resp. pan Krystlík obeznámeni s jeho názory na tuto problematiku prezentovanou v řádce médií. Totéž se dá říci i o panu Krystlíkovi, přičemž o názorech obou dvou lze prohlásit, že jsou diametrálně rozdílné a protichůdné. Nejednalo by se tedy o dialog, ale o dva monology. Proto se nám jeví spíše jako cenná diskuse, spolu s členy ČSBS, a dalšími zájemci, novináři, na půdě ČSBS, jak jsem uvedl.

MgA. Vladislav Kučík
tiskový mluvčí

(www.zasvobodu.cz/news/stanovisko-csbs-k-prezentaci-v-bulvarnich-a-internetovych-mediich-na-zaklade-zadosti-takoveho-media-s-tematem-sudet/)


DODATEK:

Moje replika v Dotazníku Debatního klubu – https://www.youtube.com/watch?v=jSI-5y86LC4&feature=youtu.be