pátek 14. února 2014

Policie ČR opět dosvědčuje, že je chybně vycvičenaTomáš Krystlík

Pod titulkem http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ridice-v-kradenem-voze-zastavil-az-zataras-dva-policiste-zraneni/1042383 zveřejnila ČTK článek a video. Zatímco v článku se píše o zátarasu z policejního auta na Karlově náměstí v Praze, video ukazuje pět (!) policejních vozů jedoucích za vozem ukradeným a dva policejní vozy směřující k němu v protisměru, se kterými se pronásledovaný čelně střetl. Takže žádný zátaras. Další lží v článku je, že do „zátarasu“ narazil v plné rychlosti – videozáznam ukazuje cosi jiného.

Již název článku vyjadřuje po(d)vědomou snahu redaktora podat celou událost příznivěji. Terminus technicus zátaras navozuje dojem organizovaného policejního zastavení ujíždějícího navzdory nesmyslné bláznivé policejní honičce.

Otázkou je, co je pro společnost (stát) přínosnější. Relace jeden ukradený vůz versus tři zdemolované vozy by se dala ještě se skřípěním zubů akceptovat, pokud by se tím zamezilo větším škodám, ale nikoli taková divoká honička rušným centrem města s evidentním ohrožením lidských životů, zejména těch čekajících na tramvaj na refýži.

Policie ČR si musí uvědomit, že takové praktiky jsou nepřípustné. Praha je prošpikována TV-kamerami sledujícími kdeco – ostatně ono video v článku pochází z nich – že správným řešením je přerušit pronásledování nejvýše jedním hlídkovým vozem (k čemu jich bylo pět?) při vjezdu do oblastí, kde hrozí poranění pasantů a místo toho sledovat ukradený vůz TV-systémy až do místa, kde civilními policejními vozy před ukradeným zbrzdím dopravu a vzadu za ním jedoucími uzavřu uměle vytvořenou kolonu zezadu. To nakonec v nouzi mohu učinit i třemi hlídkovými policejními vozy bez zapnutých sirén a majáků, které nadiriguji podle TV-kamer před ujíždějící vůz, a další tři pošlu za něj. Podle videozáznamu z článku měla Policie ČR bezprostředně v akci sedm vozů, tedy to chtělo je jen správně využít. Navíc si pronásledovaný řidič před vjezdem do uzávěry myslí, že již není pronásledován, neslyší policejní sirény, nevidí záblesky majáků ve zpětném zrcátku, jede tedy běžnou rychlostí, čímž jako velící důstojník vyloučím vyšší riziko zranění nezúčastněných.