sobota 30. ledna 2016

Všimněte si nového příkladu mizerného českého zpravodajství
V článku http://echo24.cz/a/wrZUw/merkelova-otaci-po-skonceni-valky-se-pry-bezenci-vrati-domu se praví v souladu s nadpisem, že syrští uprchlíci před válkou mají být po jejím skončení posláni domů. Jenže redaktor Echa24 netuší, že v Německu existuje již od válek v bývalé Jugoslávii z konce 20. století institut uprchlíka z humanitárních důvodů strpěného v Německu po dobu války v jejich vlasti a uvádí posílání domů jako novinku. Včera se v Německu vynořil pro ně nový kratší název: subsidiární uprchlík.

Budou někdy čeští žurnalisté schopni psát přesněji? Odkaz v článku na zdroj Reuters neobstojí, Američané nemají dobrou žurnalistiku. Když je někdo novinář musí dovést myslet a mít vědomosti, nejen je čerpat z internetu.

čtvrtek 28. ledna 2016

Kam vede pozitivní výklad práva

Pokochejte se:

 www.lidovky.cz/marksova-nepomohla-firma-pro-postizene-prijde-kvuli-neexistujici-pokute-o-miliony-gzz-/zpravy-domov.aspx?c=A160126_145038_ln_domov_ogo

úterý 26. ledna 2016

Mizerní řidiči

Ani patnáct let nestačilo Čechům, aby zvládli jedno řidičské pravidlo - www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1672471-cesi-ani-po-15-letech-neumi-zipovat.

Dodejme, že nedovedou jezdit kruhové objezdy, i když zde to není tak markantní jako u sjíždění se metodou zdrhovadla. Často před vjezdem na něj zastaví, jako kdyby tam byla stopka, blikají při vjezdu, ne však při výjezdu a hlavně projíždějí kruhovým objezdem velmi pomalu. Jeden kruhový objezd v Česku dokáže vytvořit na přístupové komunikaci k němu i 8km frontu vozidel.

Jak se v Česku tvoří zákony

http://archiv.ihned.cz/c1-65133380-poslanci-cupuji-zakon-o-verejnych-zakazkach-normu-rozsirili-o-desitky-pozmenovacich-navrhu

pátek 22. ledna 2016

Нас многоV září 1954 se sovětský komunistický režim dopustil jednoho z nejstrašlivějších zločinů proti lidskosti. Maršál Žukov, v té době první náměstek ministra obrany, nařídil shodit během vojenského cvičení na Tocké střelnici u Orenburgu skutečnou jadernou pumu a hned poté nasadit do zamořeného prostoru 40 000 sovětských vojáků a důstojníků. Tři čtvrtiny účastníků tohoto cvičného útoku zemřely na smrtelné dávky ozáření. Žukov, jenž na lidský život nebral ohled nikdy a za války bez váhání posílal své vojáky do neodminovaných polí, tentokrát překonal všechny představitelné meze krutosti. Odpovědí na tento čin však nebyly degradace a soud, ale v únoru 1955 naopak úřad ministra obrany a zvolení za člena předsednictva ÚV KSSS. Lidský život komunistický režim dál považoval za hodnotu směšně malou.

Zubov, Andrej (ed.): Istoria Rossii, XX. věk. 1939–2007. AST/Astrel, Moskva 2009; česky: Dějiny Ruska 20. století – díl II. 1939–2007. Argo, Praha 2015

Potřeba bušit se v prsaTomáš Krystlík

Tuto snahu dokládá i článek Dana Drápala Pozitivní vlastenectví (http://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost-pozitivni-vlastenectvi-dbm-/p_spolecnost.aspx?c=A160120_214011_p_spolecnost_wag)

Pan Drápal píše: „Češství pro mě není danost, ale úkol“. Ano, byl by to úkol, kdyby Češi připustili, že Čechy jsou i příslušníci dalších etnik s českou státní příslušností, byť na papíře, podle litery zákona tomu tak je. Do té doby jde o nesplnitelnou věc.

Další autorův výrok: „Češi dokáží velkoryse pomáhat.“ Nikoliv, nepravda. Převažující dnešní postoj českého obyvatelstva k uprchlíkům.

I tvrzení, „že Češi jsou tolerantní a svobodymilovní“, neodpovídá pravdě. To by nesměli mít tendenci k uplatňování zákonných represí, což je znatelně odlišný postoj ve srovnání se západoevropským obyvatelstvem.

V dalším textu si autor váží Milady Horákové. Úsměvné, zřejmě nezná všechny nuance její osobnosti.

„Myslím si, že Češi mají skvělé zdravotnictví.“ Nikoliv. Je neefektivní - chybí katalog standardní zdravotnické péče, není zavedena zásada léčby podle diagnózy, lékaři léčí a předepisují léky bez ohledu na náklady, nejsou sjednoceny doplatky na léky, zdravotnická zařízení si vzájemně nedůvěřují a opakují zcela zbytečně testy a analýzy, což vede ke značnému zdražení systému zdravotní péče. „Lékaři, kteří mají na této skvělosti obrovský podíl, by mohli odejít do ciziny, kde by brali sedmkrát víc. To, že tady zůstávají, přičítám alespoň zčásti jejich lásce k této zemi.“ Hloupost. Pravým důvodem je, že migrace Čechů za prací, ochota se přestěhovat kvůli práci, je ve srovnání s evropským průměrem velmi nízká.

„Myslím si, že Češi jsou v zásadě demokraté.“ Nejsou, nebyli ani za 1. republiky, natožpak dnes. Tvrdí-li autor, že „z hlediska svobody slova jsme na tom dle mého názoru lépe než mnohé západoevropské státy“, tak se zcela pominul.

„Máme své symboly – vlajku, kterou jsem se rozhodl o státních svátcích vyvěšovat…, prezidentskou standartu, na níž jsou slova ,Pravda vítězí´“. Hm, česká vlajka je vlajkou neexistujícího státu. Při jejím převzetí porušili Češi výslovné ustanovení z dohody o rozpadu republiky, že nepřevezmou československou vlajku. Na prezidentské standartě by se měl spíše skvět nápis „Co jsme nakradli, nevydáme“.

čtvrtek 21. ledna 2016

Kurwa kurwie rzycz nie urwieTomáš Krystlík

„Trestný čin jsem nespáchal. Já jsem si byl jistý, že tam nikdo není, že tam je řidič sám, proto jsem pálil jenom na pravou stranu vozidla“, hájí se policajt, který v autě usmrtil ženu schoulenou na místě spolujezdce (http://domaci.eurozpravy.cz/armada-a-policie/143167-policista-pri-zasahu-strilel-na-auto-zabil-zenu-citim-se-nevinny-prohlasil-u-soudu/). Téměř celý zásobník vyprázdnil do údajně na něj najíždějícího ukradeného vozu, protože se cítil být ohrožen. Jako na divokém západě, ehm spíše na divokém východě. Jak chtěl on, pistolník, palbou do prostoru spolujezdce pacifikovat řidiče a odstranit tak své ohrožení, nevysvětlil. Policejní bratrstvo ovšem nepřipustilo, aby byl potrestán. Teprve na zásah Nejvyššího státního zastupitelství se případ znovu otevřel.

V paměti je i další případ, kdy pětadvacetiletý řidič s prastarou Mazdou 626, koupenou v bazaru za 5000 Kč (sic) ujel policajtům pronásledujícího ho pěti až sedmi hlídkovými vozy z Prahy do Plzně a sám, postřelen, stačil zajet do nemocnice v Plzni-Lochotíně, kde ho policajti hrdinně dopadli. Cestou jel po dálnici místy i přes 200 km/h, přitom telefonoval za jízdy se svou přítelkyní, líčil, jak po něm za jízdy střílejí. Ale nezpůsobil nehodu, nikoho nezranil. Proč ho pronásledovalo zcela zbytečně tolik policejních aut? Slavná Policie ČR opět, už po několikáté, nebyla schopna uzavřít dálnici a zamezit mu ujíždění. Prostě to nedovedou, nejsou toho schopni; západoevropská policie na rozdíl od nich je na to důsledně cvičena. Stačí poslat na dálnici před prechajícího tři policejní vozy, které pojedou důsledně podle předpisu a počkají, až se prchající objeví 2-4 km za nimi podle toho, zda jedou s označenými nebo neoznačenými vozy. Pak povlovným zpomalováním tří vozů jedoucích vedle sebe vytvoří souvislé kolony a do další odbočky z dálnice provoz zcela zastaví. Vsadím se, že Policie ČR nemá ani mapy s vyznačenými místy, kde se dá po absolvování krátké terénní vložky sjet z dálnice na jinou silnici.

Má český stát s takovou policií vůbec oprávnění existence?

neděle 17. ledna 2016

čtvrtek 14. ledna 2016

Doporučuji interview

www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Zapomente-na-humanitarismus-je-li-migrace-zbran-Analytik-Jan-Schneider-zkouma-kdo-chce-aby-v-Evrope-byla-krvava-rez-416998 jako antidotum pro české blby.


středa 13. ledna 2016

Nesmysly šířené paní Lenkou ZlámalovouTomáš Krystlík

V interview s názvem Merkelová rozvařila Evropu (http://svobodneforum.cz/lenka-zlamalova-merkelova-rozvarila-evropu/) se jich vyskytuje přehršel.

„Nejen Německo, ale Evropská unie vedená Německem by bezpodmínečně měla začít střežit hranice.“ Jak, prosím? Pobřeží řeckých ostrovů uhlídat nelze a hlídání pozemních hranic je také iluzorní. Co by navrhovala paní Zlámalová učinit, kdyby se dav několika set osob opřel do hraničního plotu, povalil ho nebo se jen prostě vrhl přes hranice? Proniknuvší zastřelit?

„Považuji za obrovskou chybu, že Německo porušilo Dublinské dohody o tom, že ten, kdo je skutečně uprchlík, se registruje v první zemi EU.“ Jak mohlo Německo nařízení EU zvané Dublin III porušit? Registrace byla povinností Řecka.

„Francouzi i Britové velmi pečlivě rozlišují mezi uprchlíky a migranty“. To dělají nejen oni, nýbrž i Němci tím, že migrantům nepřiznají právo azylu. Jiná věc je praxe, mimo Německo jen málo rozšířená, uznání za uprchlíka před válkou a jeho strpení v Německu do doby, než válka skončí. Pak je Německo posadí do letadel a pošle domů. (Tak se stalo s Bosňany a Kosovany na přelomu století.) Institut uprchlíka před válkou chybí například Francii, takže francouzský stát nemá právní mechanismus, jak se jich později zbavit.

„My (Němci) přijmeme uprchlíky ze Sýrie, víme, jaká situace v Sýrii je. Ale my si vybereme, koho přijmeme. Uděláme azylové řízení přímo v uprchlických táborech, prověříme si bezpečnostně, koho přijímáme. A přijmeme ty, kteří jsou skutečně ohroženi na životě, přijmeme ženy, děti, staré lidi.“ Opravdu si, paní Zlámalová, myslíte, že lze libovolně ohýbat ženevskou konvenci z roku 1951 o právu azylu, případně statut humanitárního strpení uprchlíka před občanskou válkou? Německo je právní stát, tedy kdo má právo na azyl podle výše uvedené konvence z roku 1951 (byl ve svém mateřském státě pronásledován kvůli politickému přesvědčení, náboženskému vyznání nebo rase), ho také dostane a vice versa.

„Považuji za neskutečné, že podle údajů německého ministra vnitra Thomase de Maizière existuje 300 tisíc lidí, kteří putují po Německu, a nikdo neví, co jsou zač.“ Valící se davy přes zelenou hranici z Rakouska do Německa, ke které je Rakušané přeochotně zdarma a rychle přepravovali, nelze všechny pochytat a registrovat.

„Soudce v Pasově vám řekne, že nepotrestal srbského pašeráka, přestože před pár měsíci by to bylo úplně jinak.“ Soudce tedy jednoznačně porušil zákon. Ostatně, nejsme v Česku, to se v Německu nestává. Zejména nadřízený úředník nesmí měnit rozhodnutí podřízeného nebo jej nutit k určitému rozhodnutí.

„Místo toho, aby se Němci konečně začali chovat sebevědomě a neodžívali si svou vinu stále dokola, zhoršuje se to. To je strašně zajímavé. Souvisí to s tím, že hrozně chtějí být uznávaní. Chtějí, aby je někdo měl rád.“ Inu, to je ale pitomost! Němci si přejí, aby se konečně přestalo s jejich napadáním za éru nacionálního socialismu, protože mezitím viníci až na ojedinělé výjimky vymřeli, to je vše. Že jsou nejschopnějším evropským národem, nemusejí snad dokazovat. Stačí se podívat, kam se dopracovali se svým ve válce s poničeným průmyslem a hospodářstvím a kde je dnes Česká republika s druhým po válce (1945) nejmodernějším a nejzachovalejším průmyslem v Evropě (po Švýcarsku). Aby někdo nepodlehl sebechvále a výmluvě na vliv bolševiků – český průmysl radikálně zmodernizovalo Německo za protektorátu.

„Jestli v Evropě existuje nějaké dělení, je to právě na Jih a Sever. A tohle dělení je způsobeno krizí společné měny.“ Typicky český blud. Euro je naprosto zdravá měna, jen některé země eurozóny se více nebo méně přibližují státnímu bankrotu.

„V Německu je rekordní zaměstnanost.“ Nikoliv, to neodpovídá pravdě. V posledních dvou třech letech velice klesla.