sobota 11. června 2016

Když osobnosti mající vliv na veřejné mínění nic nevědíTomáš Krystlík


„(Švýcarsko) například nemá ministra zdravotnictví, protože v 19. století se nepočítalo s tím, že by země měla mít ministerstvo zdravotnictví. A možná proto je švýcarské zdravotnictví nejlepší v Evropě. Přímá demokracie, která tu funguje, je věc, kterou čeští právníci bagatelizují,“ uvedl ekonom Kohout. Ne, že by ve Švýcarsku nebyla skvělá lékařská pracoviště, ale před desetiletím ještě zdravotní sestry ve Švýcarsku vyvařovaly injekční stříkačky a jehly před dalším použitím. O stavu švýcarského zdravotnictví svědčí také fakt, že pacienty zdravotní pojišťovny přemlouvají k větším zákrokům a nemocničním pobytům v Německu a v Rakousku. Přímá demokracie není vhodná pro nevyspělý elektorát, zejména ne pro země bývalého sovětského bloku. Jistě si dovedete představit českou ulici, která by vás v pomocí instrumentů přímé demokracie nejen lehce přehlasovala, nýbrž by protlačila naprosto i naprosto nerealizovatelnou věc, nebo do čela státu protlačila úplného blba.

Tentýž pokračoval dále: „Švýcarská ústava omezuje maximální sazbu daně z příjmu právnických i fyzických osob. To znamená, že žádný kanton si nedovolí napařit svým obyvatelům nějaké extrémní vysoké sazby, protože by se ti lidé začali stěhovat někam jinam. Takže tam funguje zdravá daňová konkurence. V ČR se samozřejmě platí daně ve stejné výši úplně všude, ať už hovoříme o Praze nebo nějaké vesnici na Šumavě. Ať je to místo více či méně prosperující. To je chyba, protože všichni mají tendence se stěhovat do Prahy nebo do větších měst. Ve Švýcarsku i méně významné obce nebo oblasti nejsou úplně chudé prostě proto, že tam funguje dynamická rovnováha. Když je některá lokalita nebo kanton trochu chudší, sníží daně, a tím přiláká rezidenty a investory. Kdo chce bydlet v nejdražším švýcarském městě, což je Ženeva, samozřejmě si musí připlatit. Musí platit vyšší výdaje za bydlení, za služby a také daně. Kdo se smíří s méně atraktivní lokalitou, bude mít výhodu. Myslím si, že by to úplně stejně mohlo fungovat v českých podmínkách.“

Příčina je ovšem jiná. Ve spříseženecké ústavě je pasus zakazují kantonům se spojovat do kartelů pro prosazení určité věci. Tedy i k unifikaci výše daní. S výjimkou lákadla nižších daní jsou další Kohoutovy úvahy zcela mylné. Dražší živobytí ve velkých městech je dáno nabídkou a poptávkou, do velkých měst se lidé stahují za prací i kvůli větším možnostem trávení voleného času. To je ve Švýcarsku obzvláště markantní, protože nejvyšší místní kulturní baštou bývá většinou místní kino. Nazíráno z ciziny jsou Švýcaři „národem bez kultury“.

Vyrovnání chudších obcí a oblastí se západní Evropě, i ve Švýcarsku, se řeší rozhodnutím, které daně si obec ponechá zcela a o které daně vybrané od svých obyvatel a podniků se bude muset podělit s vyšším správním celkem a nakolik. Zásadně ne dotacemi, respektive procentním podílem z rozpočtu státu (Bundu) nebo kraje (kantonu, jinde spolkové země) nebo okresu (ve Švýcarsku a v ČR bez ekvivalentu) podle počtu obyvatel obce. Kohoutova představa za stávajícího nastavení rozdělení příjmu z daní v Česku fungovat nemůže.

Martin Koller: „O švýcarský model vlády se tady snažil Masaryk“. Nesnažil, byl zásadně proti něčemu takovému. Beneš to sice navrhl při projednávání mírových smluv v Paříži, protože nevěděl kudy kam co do uznání rozsahu československého státu, jenže nehodlal nic ze švýcarského způsobu dodržet, počínaje rovnoprávností němčiny s češtinou ve státě. A také švýcarským podmínkám státního uspořádání vůbec nerozuměl.

Jak může fungovat český stát, když činitelé formující veřejné mínění káží bludy, které tak z vlastní neinformovanosti nebo záměrně přenášejí na obyvatelstvo?

čtvrtek 9. června 2016

úterý 7. června 2016

pátek 3. června 2016

Vědomosti jsou nenahraditelnéTomáš Krystlík

A ty by měl každý žurnalista mít. Překlad agenturních zpráv nesmí být naservírováván čtenářům bez rozmyslu. Příkladem nechť poslouží článek Tisíce franků každý měsíc a všem. Švýcaři rozhodují o nepodmíněném příjmu (http://archiv.ihned.cz/c1-65317350-tisice-franku-kazdy-mesic-a-vsem-svycari-rozhoduji-o-nepodminenem-prijmu). Ani googlování příliš redaktorům nepomůže, prostě měli by být vzdělaní. V opačném případě nechť novinařinu nedělají.

Podle článku by měl poté „každý Švýcar, ať pracující, nebo ne, dostávat měsíčně 2500 švýcarských franků“. To ve čtenářích musí navodit dojem, že každý dostane měsíčně od státu navíc 2500 SFrcs. To ovšem tak není. Ona částka je určena všem, kteří nemají žádný příjem nebo nižší než oněch 2500 franků s tím, že stát každému příjem do této výše dorovná.

Je to typické uplatnění tzv. záporné daně – račte si vyhledat příslušný můj blogspot – dávka by nastupovala místo nemocenské, nezaměstnanecké, sociální podpory, starobního, vdovského, sirotčího nebo invalidního důchodu nebo by stát do předem stanovené jednotné výše příjmy v těchto případech potřebným dorovnal.Škodlivost takových zjednodušujících článků je nasnadě, protože průměrně, ba i nadprůměrně vzdělaný Čech si může říci, že Švýcaři a Finové dostanou měsíčně bez práce částku, na kterou on nedosáhne, ať pracuje, jak pracuje. Začne závidět a tím vzniká i česká xenofobie.