úterý 1. prosince 2015

Pro české neználky


Tomáš Krystlík

Stále mě šokuje, jak české obyvatelstvo, nic neznající, vyžaduje hlouposti. Naposledy v diskusi v mém blogu se vyslovuje za požadavek předkládání dvou dokladů totožnosti při zakládání bankovního konta, pokládajíc ho za správný, zdůvodňujíc to údajně vyšší ochranou klienta. Jakým způsobem se tak zvýší? Může mi to někdo zodpovědět?

Další mumlají, že se tím zamezí praní špinavých peněz a podezřelým bankovním převodům. Ani to není pravda. V EU je to regulováno takto. Platí zákaz platby v hotovosti od 15 000 €. Banky uchovávají po několik měsíců záznamy o bankovních převodech vyšších než 10 000 € a na vyžádání je poskytují berním úřadům. Ministerstva financí členských států EU jsou již cca dvanáct třináct let povinny automaticky oznamovat konta vedená u domácích peněžních ústavů, které patří lidem bydlícím v jiném státu EU – jen číslo konta, kdo je majitelem a jeho adresa v jiném státě EU; stav konta se neposkytuje, státní příslušnost nehraje roli, jen bydliště. To vše platí i pro ČR, jen částky se musí převést na koruny.

Německo má další speciální předpisy. Již několik desetiletí neexistují poštovní peněžní poukázky, tj. vnitrostátně se dají převádět peníze jen z banky do banky. Přes hranice, i mezi státy EU, nesmí dospělý nikdy převážet více než 10 000 € v hotovosti, aniž to předem (!) ohlásí německému celnímu úřadu s tím, kde a kdy překročí hranice. A to jak ven, tak dovnitř státu. To platí pro všechny, i pro cizince. Němečtí celníci mají psy specielně vycvičené na hledání bankovek čichem.

V minulém měsíci rozhodl německý parlament, že se opatření proti praní špinavých peněz zpřísní. Během minulých dvanácti měsíců podepsalo Německo nové mezistátní smlouvy s 51 státem, že od roku 2017 si budou jejich ministerstva financí vyměňovat způsobem popsaným výše data jako státy EU, k čemuž navíc přibydou i aktuální stavy kont. Bilaterální smlouvy s dalšími státy jsou v jednání. Tím se omezí odliv peněz do daňových oáz např. v Karibiku, Liechtenstein a Švýcarsko se budou na tom také podílet.http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Tomas-Krystlik-Pro-ceske-neznalky-410862?nocache=1


 

Žádné komentáře:

Okomentovat