čtvrtek 3. prosince 2015

Nejvyšší správní soud ČR se přizpůsobil evropské legislativěTomáš Krystlík

Konečně rozhodl, že body za dopravní přestupky a penále za nezaplacenou daň jsou formou trestu. Důsledek? Přistihne-li Policie ČR řidiče za volantem opilého a požene-li ho před soud, nebude mu smět přičíst trestné body. Dosud stejný soud po deset let opakovaně tvrdil, že přičítání trestných bodů do karty řidiče je jen úředním úkonem, ne sankcí.

Nové rozhodnutí vychází ze zásady civilizovaných států, že nikdo nesmí být trestán dvěma institucemi nebo dvakrát v téže věci. V druhém případě si stát bude muset předem vybrat: buď daňovému dlužníku vyměří finanční úřad penále, nebo ho popožene k soudu. Obé nebude moci stát proti němu uplatnit.

Pohlédněme, jak se takové věci řeší za západní hranici, v Německu. Do určité výše koncentrace alkoholu v krvi policie uděluje pokuty, trestné body, zákaz řízení motorových vozidel a to ve výši pevně stanovené sazebníkem pokut. Od určitého stupně opilosti za volantem se jedná o trestný čin a policie nesmí nic jiného udělat než předat případ soudu, který rozhoduje po zvážení všech okolností o výši pokuty (již v násobcích měsíčního příjmu provinilce), o délce zabavení řidičského průkazu a o přidělení trestných bodů do řidičova registru. Vynesený trest je hrozivý, protože v Německu je řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění automaticky trestným činem a ne jako v ČR pouze přestupkem.

Penále za nezaplacenou daň nebo za opožděně odevzdané přiznání k dani se v Německu neuděluje. Placení daní je nastaveno tak, aby průběžně v zálohách zaplatil daňový subjekt o něco málo více, než bude činit jeho daňová zátěž. Už desítky let je stanoven obecný úrok pro dlužné částky finančnímu úřadu ve výši 4 % ročně. Důsledek? Když daňové přiznání podáte třeba tři roky po termínu, nebo zaplatíte daň o tři roky později, přijdete o třikrát čtyři procenta částky (přeplatku), kterou má vám berní úřad vrátit, tedy o 12 %, nebo mu musíte uhradit daň ve výši 112 % daně, kterou byste zaplatili, kdybyste se nezpozdili s placením o tři roky. Když je nezaplacená daň hodně vysoká a daňový únik je klasifikován jako trestný čin, tak se celá kauza předává soudu.

Ale berní úřad je vás povinen předem písemně informovat, že se na vás soustředil kvůli vyšetřování nějakého daňového úniku, tedy, že když se podezření prokáže, půjdete před soud. Pak máte dvouměsíční lhůtu na rozmyšlenou, zda se finančnímu úřadu sám udáte. Učiníte-li tak, vyváznete bez trestu jen s pokutou - daň budete muset samozřejmě zaplatit.

Poněkud jiné móresy než v ČR, není-liž pravda?


http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Tomas-Krystlik-Nejvyssi-spravni-soud-CR-se-prizpusobil-evropske-legislative-411204

Žádné komentáře:

Okomentovat