neděle 20. prosince 2015

Ministr vnitra neplní slibyTomáš Krystlík

14. října 2014 proběhla tiskem zpráva www.novinky.cz/domaci/350557-nova-cesko-nemecka-policejni-smlouva-smaze-hranice.html, www.ceskenoviny.cz/zpravy/cesti-a-nemecti-policiste-budou-moci-vice-pronikat-na-sva-uzemi/1135040. Podle nové mezinárodní smlouvy se má značně rozšířit území od hranic, kde bude česká i německá policie vybavena pravomocemi, jako by byla ve svém státě. Zatímco dosud byly oba policejní sbory oprávněny operovat do 30 km od hranic, bude napříště Policie ČR smět zasahovat hlouběji do vnitrozemí. Podle slov spolkového ministra vnitra Thomase de Maizièra: „V budoucnu bude v duchu této smlouvy za pohraniční území považováno (tedy nikoliv pouze pro společné hlídky) území celého Saska", tedy po hranice Saska s dalšími spolkovými zeměmi. O vymezení „výsostných práv“ Policie ČR v Durynsku a v Bavorsku se nezmínil. Český ministr vnitra Milan Chovanec přiznal, že práva pro německou policii budou rozsáhlá, odmítl však tisku sdělit, kam až německá policie bude smět v Česku zasahovat. „Ta smlouva je reciproční. Pokud něco je na německé straně, je to i na české," řekl tehdy Chovanec. Přesný rozsah území, na které se bude působnost německých hlídek vztahovat, neupřesnil. „Byl bych nerad, abychom tu smlouvu celou odtajnili, ještě než se podepíše. Po podpisu ta smlouva bude veřejně dostupným dokumentem".

Z čistě kilometrové reciprocity dané vzdáleností hranic Saska od české hranice plyne, že německá policie by zasahovala až za Kutnou Horu nebo Votice. Dnes po více než roce druhý článek ze dvou uvedených výše, kde německý ministr vnitra popisuje, kam až bude smět Policie ČR v Německu zasahovat, není k dispozici: „Litujeme, tento článek není v naší databázi.“ Proč asi?

Tento měsíc se objevila zpráva z ministerstva vnitra, že onu smlouvu Parlament České republiky konečně schválil a že se čeká jen na její ratifikaci německým parlamentem. Kromě konstatování, že smlouva ze začátku let devadesátých vymezující přeshraniční zásahové území na 30 km od hranic již nedostačuje a že policie nemusí v druhém státě zasahovat jen v autech, nýbrž i vrtulníky, nepřinesla zpráva ani slovo k vymezení vzájemného operačního území, zejména v ČR. Pravděpodobné je, že operační oblastí německé policie budou celé Čechy, ne-li celé Česko.

Taková informační střídmost a zamezení přístupu k důležitým, již vloni zveřejněným informacím vede k silnému podezření, že se české veřejné sdělovací prostředky bojí nacionalistické Čechy dráždit. Třeba skutečností, že německá policie si bude moci dojet pro českého zloděje v Německu do jeho pražského bytu, odvézt si ho, aby ho německé soudy – na rozdíl od českých – zcela určitě a rychle odsoudily. Považte, čeští národovci, policie cizáckého státu bude zasahovat v posvátném hlavním městě založeným Čechy a cizácké soudy ho soudit!

Jenže výrok v předchozí větě týkající se Prahy je nepravdivý. Praha jako město nebylo založeno Slovany, kteří si pak začali říkat Češi. Prvním městem na území dnešní Prahy bylo německé město Stadt des Heiligen Gallus (Město svatého Havla) kolem Havelského náměstí. Pak následovala další města založená Němci: Staré a Nové Město, Malá strana. Města se se později spojila a vznikla Praha. Slované do vzniku Prahy nezaložili ani jediný pražský městský útvar. Nutno podotknout, že městské útvary nebyly dány svou velikostí, nýbrž existencí městských práv (v Praze bylo použito norimberské, švábské nebo magdeburské městské právo). Až do druhé poloviny 19. století Němci v Praze převažovali. To ale čeští historici přísně tají – stačí nahlédnout do internetu.

Takže kdo bude mít zájem, může sledovat internetové stránky Ministerstva vnitra ČR, kde by se text oné mezinárodní smlouvy měl po ratifikaci německým parlamentem objevit. Nebo také ne.


www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Tomas-Krystlik-Ministr-vnitra-neplni-sliby-413777?nocache=1  

Žádné komentáře:

Okomentovat