neděle 7. dubna 2013

Vyhnání židů z ČSR po 2. světové válceTomáš Krystlík

Snad každý Čech ví cosi o vyhnání Němců po 2. světové válce z Československa, možná i o Maďarech, ale zcela určitě ne o vyhnání židů, pokud nedovedli dobře česky a současně se nehlásili k nějaké slovanské nebo k židovské národnosti. Ať vyhnaným nebo nevyhnaným židům dosud nebyl československým státem vrácen Němci arizovaný jejich majetek. Výjimku tvořili čs. židé nabyvší občanství USA, kterým v některých případech arizovaný majetek za bolševické éry alespoň částečně finančně restituovalo čs. ministerstvo zahraničí. Příčinu to mělo ve vleklém mezistátním sporu o náhradu za znárodněný majetek Američanů v roce 1945 trvajícím až do vrácení čs. měnového zlata v roce 1982.

Zemský národní výbor (ZNV) v Brně s pravomocí pro Moravu a Slezsko navrhl 2. 6. 1945, že vysídlení mají podléhat všichni Němci a Maďaři bez rozdílu a dokonce i židé, kteří nebyli nacisty pro své smýšlení a chování pronásledováni. Pokud byli perzekuováni jen kvůli své rase, podléhali odsunu bez výjimky.

ZNV v Praze s působností pro celé Čechy zpracoval k 12. 6. 1945 pokyny, kdo se má nebo nemá zařazovat do odsunu. Tyto pokyny ale neobsahovaly žádnou výjimku vynětí z odsunu pro židy německého jazyka a pro národnostně smíšené rodiny. V předchozí debatě rady ZNV, konané 7. 6. bylo řečeno, že „se židy, pokud o nich nebylo spolehlivě zjištěno, že jsou antifašisty (správně: antinacisty), se má zacházet jako s ostatními Němci“.

Protože většina židů v českých zemích mluvila pouze německy a zavřením do německých koncentračních táborů se zamezilo, aby je okupační moc pronásledovala za odpor proti ní, za jejich smýšlení a chování, byli nemilosrdně odsunuti mimo ČSR, sotva se vrátili z německých koncentráků. Na Slovensku by s nimi bylo naloženo stejně, ale Maďarsko si tehdy vynutilo s podporou SSSR princip výměny slovenských Maďarů za maďarské Slováky systémem kus za kus. A tak ti slovenští židé tíhnoucí ke kultuře maďarské byli většinou, stejně jako většina slovenských Maďarů, odsunu ušetřeni. Slovenští židé tíhnoucí k německému kulturnímu okruhu ale odsunuti byli.

Na čs. židy usídlivší se ve SRN nebo v Izraeli se vztahoval německý Lastenausgleichsgesetz a Fremdenrentengesetz stejně jako na vyhnance německé národnosti, tj. dostali uhrazen svůj majetek a příspěvky do německého důchodového pojištění za léta pojištění v ČSR. Ti, kteří se usadili ve SRN, obdrželi okamžitě německé občanství.

Žádné komentáře:

Okomentovat