pátek 19. dubna 2013

Typický omyl českých národovců


Tomáš Krystlík

Pane Krystlíku, proč tak milujete Němce? (David, 18. 04. 2013 v diskusi v tomto blogu)

Je pochopitelné, že takto na národovecké čtenáře i na mnohé nonnacionalistické, ale líné nebo neschopné přemýšlet, působím. Na počátku pohádek o české minulosti stáli Herder, Fichte, obrodiči, Palacký, Masaryk, Jirásek, Nejedlý, na konci škola, čeští historici, příbuzenstvo:

  1. Stát je nejvyšší metou kmenového života, kmenových zvyků, tedy i jazyka, který používá. Původce této teze, Němec Johannes Gottfried Herder je v Česku pečlivě zamlčován.
  2. Nejcennějším na národě je jazyk. Opět zamlčován je další Němec, Johann Gottlieb Fichte coby autor.
  3. Český národ se formoval neustálým stýkáním a potýkáním se s Němci. Z Palackého teze se zdůrazňuje „potýkání“.
  4. Že „Němci jsou agresivní, krutí“ vzniklo vyzdvižením husitství. Křižácké výpravy se dostávaly do českých zemí přes dnešní Německo a Rakousko - v rozporu se skutečností jsou tedy křižáci v českých myslích Němci. Proti nim stál holubičí a čistotný český národ, jak předstírali obrozenci, který přece nemohl být stejně agresivní a krutý!
  5. „Kde mohl český národ být, kdyby jej z cesty pokroku a z pozice vůdčího národa Evropy nestrhávali zlí cizáci“ (rozuměj: Němci), je blud vyplývající z obrozeneckých lží, šířený Palackým, Masarykem, Jiráskem, implicitně i explicitně.

Kultura se nešíří geografickými skoky, nepřeskakuje území. Češi byli tedy civilizováni prostřednictvím Němců, kteří sami byli civilizováni nejdříve z území dnešní severní Francie, pak dvakrát z dnešní severní Itálie. Češi sice hovoří slovanským jazykem, ale kulturně patří k německému okruhu - rozdíly mezi Němci a Čechy jsou menší než mezi Čechy a jiným slovanskými národy, ve zvycích, vlastnostech, v mentalitě atd. Kdo vzpomene blízkost Slováků, nechť se zamyslí nad jejich zcela odlišnou mentalitou, o čemž zpravidla nemá potuchy. Od Němců z Německa se Češi liší obdobně jako Rakušané (alpští Němci). Češi a Rakušané jsou až na jazyk stejní, de facto jsou jeden národ s ne většími rozdíly než jsou mezi Němci z DDR a z BRD v dnešním Německu. Odlišnosti mezi Čechy a Němci jsou asi jen dvě: Němci pracují i bez dozoru, Češi nemají zábrany v kradení ze státního, obecního, podnikového majetku.

Každému národovci při jakémkoliv mém odhalení prohřešků Čechů v minulosti se vlivem shora uvedených „národních pravd“ zatmí před očima, a pokud nezačne hned kriticky myslet, dojde promptně k mylnému závěru, že nenávidím Čechy, miluji Němce, nebo že mě za protičeské štvaní platí Sudetoněmecké krajanské sdružení. Jenže, někdo Čechům pravdu o jejich minulosti zjevit musí, jinak budou považováni ještě po hodně generací za zcela nepředvídatelně se chovající Evropany, se kterými je velmi obtížné jakékoliv jednání. Představy etnických příslušníků o sobě samých a jejich zvyky určují chování. Výše uvedené je však vyjádření diplomatické, Češi jsou považováni za hlupáky Evropy. Ke své škodě.

Žádné komentáře:

Okomentovat