pátek 22. ledna 2016

Potřeba bušit se v prsaTomáš Krystlík

Tuto snahu dokládá i článek Dana Drápala Pozitivní vlastenectví (http://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost-pozitivni-vlastenectvi-dbm-/p_spolecnost.aspx?c=A160120_214011_p_spolecnost_wag)

Pan Drápal píše: „Češství pro mě není danost, ale úkol“. Ano, byl by to úkol, kdyby Češi připustili, že Čechy jsou i příslušníci dalších etnik s českou státní příslušností, byť na papíře, podle litery zákona tomu tak je. Do té doby jde o nesplnitelnou věc.

Další autorův výrok: „Češi dokáží velkoryse pomáhat.“ Nikoliv, nepravda. Převažující dnešní postoj českého obyvatelstva k uprchlíkům.

I tvrzení, „že Češi jsou tolerantní a svobodymilovní“, neodpovídá pravdě. To by nesměli mít tendenci k uplatňování zákonných represí, což je znatelně odlišný postoj ve srovnání se západoevropským obyvatelstvem.

V dalším textu si autor váží Milady Horákové. Úsměvné, zřejmě nezná všechny nuance její osobnosti.

„Myslím si, že Češi mají skvělé zdravotnictví.“ Nikoliv. Je neefektivní - chybí katalog standardní zdravotnické péče, není zavedena zásada léčby podle diagnózy, lékaři léčí a předepisují léky bez ohledu na náklady, nejsou sjednoceny doplatky na léky, zdravotnická zařízení si vzájemně nedůvěřují a opakují zcela zbytečně testy a analýzy, což vede ke značnému zdražení systému zdravotní péče. „Lékaři, kteří mají na této skvělosti obrovský podíl, by mohli odejít do ciziny, kde by brali sedmkrát víc. To, že tady zůstávají, přičítám alespoň zčásti jejich lásce k této zemi.“ Hloupost. Pravým důvodem je, že migrace Čechů za prací, ochota se přestěhovat kvůli práci, je ve srovnání s evropským průměrem velmi nízká.

„Myslím si, že Češi jsou v zásadě demokraté.“ Nejsou, nebyli ani za 1. republiky, natožpak dnes. Tvrdí-li autor, že „z hlediska svobody slova jsme na tom dle mého názoru lépe než mnohé západoevropské státy“, tak se zcela pominul.

„Máme své symboly – vlajku, kterou jsem se rozhodl o státních svátcích vyvěšovat…, prezidentskou standartu, na níž jsou slova ,Pravda vítězí´“. Hm, česká vlajka je vlajkou neexistujícího státu. Při jejím převzetí porušili Češi výslovné ustanovení z dohody o rozpadu republiky, že nepřevezmou československou vlajku. Na prezidentské standartě by se měl spíše skvět nápis „Co jsme nakradli, nevydáme“.

Žádné komentáře:

Okomentovat