sobota 26. dubna 2014

Přijetí eura



Tomáš Krystlík

Když se redakce rozhodne, že vyzpovídá údajné odborníky a zveřejní jejich odpovědi pod titulem Přijmeme euro a všechno podraží? A má to vůbec cenu? (www.parlamentnilisty.cz/zpravy/ekonomika/Prijmeme-euro-a-vsechno-podrazi-A-ma-to-vubec-cenu-316686), tak první, co lze očekávat, je, že čtenáři zapomenou na otazník v první větě titulku a zapamatují si ono tvrzení bez něho. K tomu jsou odpovědi dvou odborníků v článku matoucí, místy nepravdivé.

To není nic nového pod sluncem, strach z eura začal vyvolávat již Václav Klaus, když tvrdil, že zavedením eura budou nejvíce ožebračeni čeští důchodci. Jak prosím by k tomu mohlo dojít, když ceny, důchody se přepočtou ve stejném kurzu? Tuto vyslovenou lež česká veřejnost Klausovi spolkla za součinnosti nezodpovědných politiků a ekonomů šířících podobné dezinformace. Nelze se pak divit, když v anketě připojené k článku si 82 % čtenářů zavedení eura nepřeje. Co si české obyvatelstvo neuvědomuje, protože mu to nikdo dostatečně nevysvětlil?

Výhody vlastní měny

Stát, respektive ČNB může pomáhat českému hospodářství změnou kurzu koruny a změnou eskomptní úrokové sazby (stanovení výše úroku mezi komerčními bankami Českou národní bankou).

Nevýhody vlastní měny

Minimálně dvě třetiny české produkce se exportují a to převážně do eurozóny. Stát je tedy závislý na exportu. O dodávkách se uzavírají dlouhodobé i několikaroční smlouvy většinou ve měně v zemi odběratele. Pokud výrobce není monopolní (kdyby byl monopolní, mohl by si diktovat libovolné ceny, protože zboží dodává jako jediný na světě), je rád, pohybuje-li se jeho zisk kolem 4 % z ceny prodaného zboží. To platí mezinárodně. Za této situace zasáhne ČNB a změní kurz koruny vůči měně cizí měně třeba o 5 %, tj. korunu devalvuje nebo revalvuje dejme tomu proti euru (pro jednoduchost předpokládejme, že český podnik vyváží celou svou produkci do eurozóny). V jednom případě mu tak stoupne zisk ze 4 na 9 %, v druhém případě podnik zaznamená ztrátu 1 %. A z dlouhodobých smluv nelze bez velkých finančních ztrát vystoupit. Podniky se takového kurzového rizika obávají, relativní omezení takových ztrát je stojí další finanční prostředky, tedy se stávají ve srovnání s podniky v eurozóně jen tímto mechanismem méně konkurenceschopné. Obdobné úvahy platí i pro materiál a suroviny pro výrobu nakupované v cizině.

Vyvážející podniky jsou zásadním způsobem omezeny nejasným vývojem kurzu koruny i při vynakládání finančních prostředků na technický rozvoj podniku – kdo do něj vloží velké sumy, když jen vlivem kolísání kurzu koruny vůči euru nemá s určitou vyšší pravděpodobností zajištěn odbyt svého zboží v eurozóně, tedy i návratnost investic?

Devalvace Českou národní bankou

Před několika měsíci devalvovala ČNB kurz koruny vůči euru. Učinila tak skupováním eur a tiskem bankovek na nákup. Postupovala jakoby přesně podle učebnice. Ovšem cíl – vyvolání vyšší spotřeby a odvrácení hrozby deflace – může být minut kvůli psychologickému účinku akce na nepříliš koupěschopné české obyvatelstvo (důchodci a lidé s nižšími příjmy), obecně na nejisté, třeba i movité spotřebitele, kteří nevědí, co mohou od budoucího vývoje očekávat. Ti na zdražování zboží odpovědí utahováním opasků, snížením spotřeby. Výsledek se tedy může značně lišit od učebnicového. Mnohem obtížnější ale bude pro český stát návrat k silnější koruně, což se má stát podle vyjádření ČNB po roce a půl až po dvou letech. To slibuje pro měnové spekulanty zisk kolem 9 %, což je pro ně velké lákadlo. Zde se skrývá velké nebezpečí pro české hospodářství. Začnou-li spekulanti skupovat koruny ve velkém, bude hodnota koruny vůči euru podle zákona o nabídce a poptávce stoupat a je jen otázkou, až kam. Nepochybuji, že ČNB zasáhne, ale není jisté, zda bude schopna náporu silného zhodnocení české měny plně čelit. Nakonec se může stát, že budou Českou národní bankou promrhány obrovské sumy deviz a česká koruna se usadí vlivem spekulantů někde u 21 až 22Kč/€. To by bylo pro české hospodářství zhoubné, za zboží vyvážené do eurozóny by utržily proti dnešku náhle o cca 25 až 31 % méně. Kolik českých exportujících podniků by to asi uneslo?

K nepřesným odpovědím zpovídaných

Eurozóna se nerozpadne, správný mechanismus byl nalezen v řešení kyperské krize a to využitím vkladů v místních komerčních bankách na úkor vkladatelů. Nutno mít stále na mysli, že euro je jako měna naprosto v pořádku, že pouze jednotlivé státy ji používající – viz případ Řecka – mohou směřovat ke státnímu bankrotu.

Tvrzení typu „některé drobné věci jako káva by možná o něco zdražily“ jsou naprostý nesmysl. K tomu lze jen říci, že nepoctiví obchodníci se budou snažit při přechodu na euro využít skutečnosti zpaměti nepřepočítatelných cen ve stanoveném kurzu ke skrytému zvýšení cen, většinou malému. To se asi během půl roku srovná.

Příklad švýcarského franku, který jako evropská měna odolá euru, je mylný. Po náhlém ztvrzování hodnoty CHF přijali Švýcaři jednostranný currency board, tj. jednostranné navázání své měny na euro tím, že parita 1,20 CHF/€ nesmí být v budoucnu nižší. To je předstupeň vzdání se vlastní měny. Tlak eura jako měny je tak silný, že švýcarský frank pravděpodobně zmizí v období 2019–2020.

Nakonec zopakujme kritéria přechodu země k euru: Zadlužení ne vyšší než 60 % HDP, nové roční zadlužení státu nepřesahuje 3 % HDP, končící měna se po dva roky drží v pásmu kolísání ± 2,5 % vůči euru.


http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Tomas-Krystlik-Prijeti-eura-316841

Žádné komentáře:

Okomentovat