úterý 5. března 2013

Velká novela horního zákonaMarie Dubanová

Současná právní úprava pochází z roku 1988 (drobně novelizována), horní zákon nebyl zásadně změněn před privatizací těžebního sektoru a v řadě oblastí proto není vyvážený.

Navrhovanou právní úpravou vznikne nově institut strategických nerostů - uran, černé uhlí, hnědé uhlí, zlato a wolfram, pro které budou stanoveny zvláštní podmínky zejména posílení vlivu státu při geologickém průzkumu, jejich těžbě a nakládání s nimi.

„Stát nesmí rezignovat na přístup k nerostným surovinám a musí být schopen využít nástroj vyvlastnění. Avšak musí to být vyvlastnění ve prospěch státu a ne soukromé společnosti. Stát musí rozhodovat o tom, kam bude směřovat jeho strategické nerostné bohatství," uvedl k připravované novele ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

Z přečteného je zcela evidentní, co nám pan ministr Kuba sděluje. Zlato se těžit bude a kvůli jeho velmi nízké koncentraci se použije technologie kyanidového loužení. Pokud budou lidé bránit své pozemky, tak je stát vyvlastní. Pokud tento záměr ministru Kubovi projde a podaří se mu takto upravit novelu horního zákona, nebudou už všechny naše protesty nic platné - co se nepodaří levně koupit, to se vyvlastní. Ohroženo nejen Příbramsko, nýbrž celá ČR s výjimkou severních Čech - stačí nahlédnout do publikace Atlas nerostných surovin a ložiska zlata v ČR, konkrétně: Jílové u Prahy, Libčice, Čelina, Líšnice, Bytíz, Klínec, Všenory, Kasejovice, Hartmanice, Voltýřov, Písek, Dobrá voda (část Českých Budějovic), Roudný, Humpolec, Zlaténka, Předín, Zlatý Chlum, Zlaté Hory, Suchá Rudná, Stupná a Svoboda nad Úpou atd.

Těžaři se sejdou k rokování o těžbě zlata ve dnech 27. - 29. 3. 2013 v Mikulově.

Žádné komentáře:

Okomentovat