pátek 13. března 2020

V čele českého státu jsou hlupáci


Tomáš Krystlík

Nic proti opatřením ke zvolnění průběhu nákazy coronavirem, aby to zvládl národní zdravotní systém a nezhroutil se nedostatkem intubátorů, kyslíkových dýchacích zařízení, lůžek, zdravotnického personálu a podobně, ale musí se tak činit s rozvahou a ne po česku se zálibou v příkazech, represích a v rozmáchlých opatřeních radikálně měněných samotnou vládou během 24 hodin.

Nejdříve se zrušila se školní výuka. Ale jsou připraveny náhradní vyučovací programy pro vyučování na všech druzích škol přes internet jako například v Rakousku? Nejsou, teprve se bude v tom něco podnikat. Zavřením škol se děti a mládež sice do jisté míry ochrání před přenosem nákazy ve školách, ale na druhé straně se budou určitě spolu scházet mimo školu, čím se kladný efekt opatření ze značné čísti eliminuje. Menší děti v době volna budou hlídat příbuzní, práce nepovinní, převážně dědečkové a babičky, přičemž je známo, že starší ročníky umírají po nákaze coronavirem nejvíce. Zpracoval někdo před rozhodnutím o zavření škol studii o tom, které řešení (zavření versus nezavření škol) asi zachová více lidských životů? Obávám se, že nikoliv! Jste přece v Česku! Stačilo se přitom podívat do statistik nakažených a zemřelých na coronavir v jiných zemích, jaký je podíl nakažených a závažnost průběhu nemoci dětí školního věku, které si svým nízkým věkem vyžadují hlídání.

Česko se podle rozhodnutí vlády z 12. 3. mělo od pátku 13. 3. opevnit pomocí policie a armády proti vjíždějícím obyvatelům Německa, Rakouska, abychom jmenovali dva sousední státy z celkových 15 zemí světa, kterých se to necelých 24 h, do pátečního rozhodnutí vlády týkalo, a to zavřením vůči těmto dvěma zemím většiny silničních přechodů, zrušením železničního a leteckého spojení, aby se i poté pouštěli čeští pendleři přes hranice, předloží-li potvrzení o práci. Potřebují k tomu potvrzení zaměstnavatele, ale jak mohli v šibeničním termínu mezi vládním rozhodnutím a faktickým uzavřením hranic toto potvrzení získat? To vládu nezajímalo a nezajímá. V pátek stanovená hranice pracoviště do 50 km za hranicí byla týž den odpoledne (13. 3.) rozhodnutím ministra vnitra zvýšena na 100 km, kdo pracuje dále od hranic, tak de facto své zaměstnání ztrácí. Povolením pendlování za prací je zcela jistě popřen účinek zamezení vjezdu cizinců do země, protože i mezi spolupracovníky pendlerů v Německu nebo v Rakousku budou i takoví, kteří na ně coronavirus přenesou. Je snad rozdíl mezi možným přenosem coronaviru na odhadem dvě desítky tisíc českých pendlerů v Německu a v Rakousku nebo na dvacet tisíc českých domorodců nakažených přicestovavšími Němci a Rakušany? Podle mne je riziko nákazy přibližně stejně veliké, takže zavření hranic vůči Němcům a Rakušanům postrádá zcela smysl.

Podle dalšího, pátečního rozhodnutí vlády (13. 3.) mají od neděle i státní příslušníci ČR zákaz překračovat české hranice kamkoliv! V pátek byla uzákoněna i sazba 12 roků vězení za šíření coronaviru. Vládě musí být známo, že Světová zdravotnická organizace WHO nepokládá uzavření hranic při pandemii za účinný prostředek boje proti ní, jediným relativně účinným je měření tělesné teploty na hranicích.

Proč také mají podle pátečního rozhodnutí vlády jít do dvoutýdenní domácí karantény vracející se osoby z původně ve čtvrtek vyjmenovaných 15 zemí, které nevykazují žádný symptom nákazy coronavirem? Bude jim prostě přikázáno být pod hrozbou pokuty nebo vězení doma a nevycházet. Časté měnění podmínek vládou během 24 h dobře dokumentuje, jak českou vládu tvoří diletanti a hlupáci snažící se přesvědčit svět, že Česko pandemii zvládne lépe než ostatní země světa.

Pokud pendleři nezavlečou coronavirus v dostatečné míře do Česka, „vypomohou“ v této činnosti řidiči nákladní dopravy, která má fungovat i nadále bez jakýchkoli omezení. Z toho en passant plyne, že uzávěr hranic vůči cizincům dovnitř a vlastnímu obyvatelstvu ven požadovaný účinek přinést nemůže. Redukcí počtu přechodů a kontrolami vzniknou jen čekací doby na hranici a převážené zboží tím nutně podraží. Poškozena tím bude především ekonomika České republiky. Zakalkuloval někdo z vlády do opatření proti coronaviru i tyto ztráty? A kolik takové zavření hranic bude stát státní rozpočet jen vysláním policajtů a vojáků na hranice, když se podle pátečního rozhodnutí vlády budou muset hlídat všechny přechody?  

Ministr Hamáček také 12. 3. oznámil, že policie bude kontrolovat lidi, zda dodržují karanténní opatření. V případě, že se ukáže, že karanténu nedodržují, tj. nezdržují se doma, vystavují se riziku, že jim bude udělena pokuta, která může dosáhnout až tří milionů korun, od pátku 13. 3. jim také hrozí až 12 let vězení za šíření nákazy. Paragraf bude velmi gumový, jak v Česku bývá zvykem, aby mohl být použit skoro na všechno. Ani slůvkem nevysvětlil, jak jsou a budou zásobováni jídlem lidé, kteří mají povinnost se zdržovat doma v karanténě, dojde-li jim. Pak jsou logicky k vidění ve frontách před pokladnami potravinářských obchodů. Na jedné straně český stát něco pod vysokou sankcí nařídí a pak není schopen zajistit hladký průběh opatření. Zjevuje se opět stará pravda: Češi si nedokáží vládnout, jediné, co dovedou, jsou represe.

Komu se zdají předchozí slova příliš příkrá, těm nechť poslouží příklad o několik úrovní nižší. Tramvaje a vagony metra v Praze nyní otevírají v každé zastávce automaticky všechny dveře, aby cestující nemuseli používat k jejich otevření tlačítka a coronavirus se tak nepřenášel. Tento veskrze chvályhodný nápad má ale vadu na kráse: člověk si na to musí zvyknout a než přijde na to, že tlačítka jsou nyní systematicky vyřazena, podle zvyku je zmáčkne, tedy se vystaví zbytečně riziku nákazy. Stačilo jen nápad dotáhnout do konce – natisknout samolepky na to upozorňující, vylepit je vedle tlačítek a k hlášení stanic přidat i upozornění na nový systém otevírání. Na to už český (dez)organizační talent nestačil, takže dobrý nápad je z větší části k ničemu.

Žádné komentáře:

Okomentovat