středa 30. května 2018

Postavením nejvyšší český historik falšuje dějiny!


Tomáš KrystlíkJan Kuklík, coby dnes nejvýše postavený český historik i 80 let po událostech ve svém článku v Literárních novinách dějiny bezostyšně falšuje (www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Jan-Kuklik-Osudovy-rok-vztahu-Cechu-a-Nemcu-v-Ceskoslovensku-537766). 

K jednotlivým bodům, prvními uvozovkami v jednotlivých odstavcích je vymezen Kuklíkův text:

„Československá diplomacie neměla sílu zabránit tomu, aby se menšinový problém stal otázkou mezinárodně politickou, která hrozila díky čs. spojeneckým vazbám přerůst do evropské války.“ Ve Versailleské mírové smlouvě v článku 86 a v Saint-germainské v článku 57 se shodně praví: „Stát československý tím, že svoluje k jejich zařazení do smlouvy s Čelnými mocnostmi spojenými a sdruženými (Společnosti národů), přijímá ustanovení, která tyto mocnosti budou pokládati za nutná k ochraně zájmů těch obyvatelů v Československu, kteří se od většiny obyvatelstva liší rasou, jazykem neb nábožen­stvím.“ Tedy i secesi území! Čili od začátku své existence byla ČSR vystavena i riziku změny hranic, když soužití Čechů s jiným národem v ČSR nebude vyhovovat. Že by to panu Kuklíkovi nebylo známo, nebo si to spíše přál zatajit?

„Německé vojenské velení naplánovalo proti Československu válku. Ve vojenských směrnicích z 24. června 1937 označovalo útok na Československo jako Fall Grün. V listopadu 1937 se uskutečnila tajná porada Hitlera s německými generály, na níž Hitler vytyčil hlavní linii své politiky vůči střední Evropě. Agrese měla směřovat nejprve vůči Československu a Rakousku.“ Ve skutečnosti, podle Akt k německé zahraniční politice (ADAP) vydaných spojenci v 50. letech ve SRN, stojí, že Hitler 5. 11. 1937 v řeči na schůzce nejvyšších velitelů branných sil Německa uvedl své představy vývoje. Většina se týkala vyzbrojování Německa a zásobování surovinami, ale pak Hitler oznámil své odhodlání vojensky dobýt za vhodné mezinárodní situace Československo a připojit Rakousko, což zdůvodnil rozšířením životního prostoru a báze pro výrobu potra­vin, oboje v časovém horizontu 1943–1945, protože v těchto letech dokončí Říše proces vyzbrojení a výzbroj by při dalších letech zastarala. Německý generální štáb pojal přepadení Čes­koslovenska do svých strategických plánů o měsíc později, 7. 12. 1937, takto: „Válečným cílem operace Grün je vždy náhlé zabrání Čech a Moravy za současného řešení ra­kouské otázky ve smyslu jeho připo­je­ní k Německé říši.“ Proč se pan Kuklík uchyluje k falešné souslednosti dějů a chybnou datací události předsouvá?

„Ostatně Henlein v tajném dopise A. Hitlerovi 19. listopadu 1937…“ Jenže onen dopis byl adresován ministru zahraničí von Neurath, to přece musí pan Kuklík vědět!

„Napětí v pohraničí se stupňovalo od poloviny května 1938, kdy se připravovaly obecní volby. SdP hodlala volby využít jako plebiscit německého obyvatelstva o jejím heslu zpět domů do Říše – Heim ins Reich.“ Naprostá nepravda. Žádná ze sudetoněmeckých stran nepožadovala secesi od Československa, nejradikálnější program měla SdP se svými osmi karlovarskými požadavky, které ale neobsahovaly ani náznak úmyslu odtržení se od československého státu! Výsledek těchto voleb - kolem 90 % hlasů elektorátu bylo pro SdP - se tedy zcela nutně musí interpretovat jako plebiscit za zůstání německých sídelních území v ČSR! Jiný výklad není možný. Sugerování čtenářům, že již v květnu 1938 zaznívalo heslo Heim ins Reich, je od pana Kuklíka obzvlášť podlé, protože poprvé zaznělo až v Henleinově rozhlasovém projevu z Říše 15. 9. 1938, tedy o čtyři měsíce později.

„Adolf Hitler na sjezdu NSDAP v Norimberku vyzval 12. září 1939 k přímému útoku na Československo, pokud bude porušovat právo na sebeurčení sudetských Němců.“ Hitler tam na adresu ČSR pronesl něco zcela jiného: „Co požadují Němci, je právo na sebeurčení, které každý jiný národ má… Vznáším požadavek, aby přestal útlak 3,5 milionu Němců v Českosloven­sku a na jeho místo nastoupilo svobodné právo na sebeurčení… Ostatně je věcí československé vlády, aby to s oprávněnými zástupci Sudetoněmců probrala a dosáhla tak jako tak dohody.“ Dále Hitler v onom projevu jen neadresně varoval: „Němci v Československu nejsou ani bezbranní, ani nejsou opuštěni. To by se mělo vzít na vědomí.“ Kde máte, pane Kuklíku, výzvu k přímému útoku na Československo?

„…pokus o puč v pohraničí 13. září 1938, a pak následné teroristické akce sudetoněmeckého Freikorpsu po 17. září (místně podporované i oddíly SS a SA z říše), při nichž bylo zavražděno několik set československých občanů, zejména příslušníků ozbrojených sil a státních úředníků.“ Údaje československého ministerstva vnitra ale hovoří o 27 mrtvých do začátku obsazování odstoupených území 30. 9. 1938, z toho 16 Čechů a 11 Němců. Takže další páně Kuklíkova neserióznost.

„Československá vláda a prezident mnichovskou dohodu přijali 30. září 1938, neboť se domnívali, že Československo bez západních spojenců nemůže Německu čelit.“ Co tohle je za blábol, pane Kuklíku? 21. 9. 1938 odsouhlasila československá vláda odstoupení okresů s více než 50 % německého obyvatelstva Německu a svůj souhlas nikdy neodvolala! Vyplývá to i z preambule Mnichovské dohody: „Německo, Spojené království, Francie a Itálie se zřetelem na ujednání, které bylo ohledně odstoupení sudetoněmeckého území již v zásadě docíleno, se shodly na následujících podmínkách a způsobech tohoto odstoupení…“ Mnichovská smlouva jen určuje, že se tak má stát od 1. 10. do 10. 10. 1938. Čtyři zóny, I. až IV., které postupně a v dohodnutém sledu má Německo obsazovat (vzestupně podle pořadových čísel, tj. IV. zóna měla být obsazena poslední), byly na mapě připojené ke smlouvě vyznačeny velmi zhruba úsečkovými tětivami. Mimo vyznačená území, která měla připadnout Německu, ležela i města obývaná především Němci jako Opava, Liberec, Ústí nad Labem, Znojmo a další. To potvrzuje, že šlo jen o stanovení organizačního rámce odstupování území, když ČSR ho již předem odsouhlasila.

„Na území odstoupeném v říjnu 1938 žilo tehdy vedle německé populace zhruba 850 tisíc Čechů, kteří byli, spolu s židovským obyvatelstvem, z velké části vyhnáni (cca 150 000).“ Ve skutečnosti z území odstoupených Německu byla 41 osoba vyzvána (železničáři za poškození drážních kabelů v Nýřanech i s rodinami, dohromady 40 lidí a jeden komunistický starosta jedné obce), aby se přestěhovali do vnitrozemí. Víc nic. Naprostá většina českého obyvatelstva v odstoupených územích Německu zůstala! Pohraničí opouštěli úředníci, státní zaměstnanci a čeští zaměstnanci afiliací podniků v pohraničí, kteří tam dosud byli drženi československým státem a to kvůli ztrátě obživy. Další se z pohraničí preventivně odstěhovali z obavy, jak asi se k nim bude chovat místní německé obyvatelstvo za jejich povýšenecké a kolonizátorské chování mezi válkami. Tomu musíte přece vědět, pane Kuklíku, tak proč píšete nepravdy?26 komentářů:

 1. Jan Kuklík je právník. Falšuje také právo?

  Jan Kuklík (právník, *1967)
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Kukl%C3%ADk_(pr%C3%A1vn%C3%ADk)

  Jan Kuklík (historik, 1940-2009, otec)
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Kukl%C3%ADk_(historik)

  OdpovědětVymazat
 2. Krysarik ve svem svatem boji za vec sudetskych Nemcu nestihl zaznamenat, ze historik Kuklik uz davno umrel.

  OdpovědětVymazat
 3. Jan Kuklík (*1967) je právník a zabývá se právní historií.

  OdpovědětVymazat
 4. Pane Krystlik, zase lzete31. května 2018 8:05

  Operace "Zelena" existovala s plnymi plany jak a kdy rozbit Ceskoslovensko.
  Na základě výsledků konference 28. května Hitler podepsal nové pokyny pro pokračování v části "Operation Green:" Berlín 30. května 1938
  OKW č. 42/38. G. Kdos. Chefsache (tajné, vojenské)
  Na příkaz vrchního velitele Wehrmachtu, část 2, oddíl II
  směrnice o kombinované přípravě na válku Wehrmachtu z června 24, 1937 (OKW č. 55/37, přísně tajné, mil. L I a) / (válka na dvou frontách se
  Hlavní úsilí na jihovýchodě, strategická koncentrace "Zelená") je třeba nahradit připojenou verzí. Jeho provedení musí se zajistit 1. října 1938 nepozdeji.
  Změny ostatních částí směrnice lze očekávat během
  příštích týdnů.
  Keitel Náčelník OKW

  II. Válka na dvou frontách s hlavním úsilím na jihovýchodě (Strategická operace "Zelená")
  1) Politické předpoklady
  Je to moje neměnné rozhodnutí rozbít Československo vojenskou akcí v Čechách

  7) Všechny přípravky na sabotáž a povstání provedou
  OKW. Budou provedeny v souladu s požadavky a podle
  větví Wehrmachtu tak, aby jejich účinky v čase i na místě
  harmonizovali s operacemi armády a Luftwaffe.
  Adolf Hitler
  Ověřená kopie: Zeitzler, 269 podplukovník generálního štábu
  Pro úspěch, je nutna spolupráce:
  1.Sudetoněmecké pohraniční obyvatelstvo
  2.S dezertéry z Československe Armády, s parašutistami nebo vzdušnými vojsky a jednotkami sabotážni
  služby je velka důležitost.
  3.Většina armády má za úkol frustrující český obranný plán, aby se zabránilo stažení české armády na Slovensko a donutilo ji k bitvě a porazili ho a rychle obsadil Čechy a Moravu. Za tímto účelem je treba vrazil do srdce Československa.
  Adolf Hitler
  Ověřená kopie: Zeitzler, 269 podplukovník generálního štábu

  OdpovědětVymazat
 5. Boze to jsou zase placaniny Herr Krystlika31. května 2018 8:54

  „Adolf Hitler na sjezdu NSDAP v Norimberku vyzval 12. září 1939 k přímému útoku na Československo"......

  To je naprosta pravda, protoze neni zadna jina interpretace jeho projevu mozna:

  To, co Hitler očividně minil, když hovořil o "důsledcích
  v jednom či druhém směru "bylo použití brutální síly a vojenské síly.
  Chcete-li věci zcela jasně, Hitler znovu promluvil o "nesnesitelnosti impertinence ", kterou malý československý stát spáchal proti Německu.

  Hitler nikomu mimo USA valku nevyhlasil, to povazoval za ztratu casu a zbytecnou komplikaci.

  Pane Krystliku, obhajujete tady Hitlera ! Zrejme vas fascinuje .

  OdpovědětVymazat
 6. Krystlik.....Tedy i secesi území! Čili od začátku své existence byla ČSR vystavena i riziku změny hranic, když soužití Čechů s jiným národem v ČSR nebude vyhovovat.

  Naprosta blbost, pouze vase interpretace. Taky by se dalo rici ze "když soužití Čechů s jiným národem v ČSR nebude vyhovovat" je podkladem pro vystehovani Ceskeho naroda na SIBIR, nebo Mesic.

  Nechcete priznat ze tyto veci se meli resit na pude Ligy Narodu v ZENEVE a ne v Mnichovske Hospode bez ucasti predstavitelu CSR.

  No ale jako vzdy zase placate nesmysly ktere jste si jako male dite vycucal z prstu.

  OdpovědětVymazat
 7. Krystlik nikdy nevysvetlil proc se jednani o mensinach v CSR nedelo v Zeneve kde sidlila Rada Ligy Narodu. Francie a Anglie byli trvalymi cleny, a CSR melo clenstvi.

  Pokud nekdo mel podle Versailes pravo zasahovat do vnitrnich zalezitosti CSR a Polska, proc to nebylo na neutralni pude, Radou Ligy Narodu?
  Proc Mnichov, ze by meli lepsi pivo?
  Proc se v Mnichove jednalo o Cs narodnostnich mensinach za ucasti dvou neclenskych zemi a bez ucasti CSR a predstavitelu narodnostnich mensin?

  Proc nam nerekl ze Nemci nabyli CS obcanstvi bydlistem v Ceskoslovensku a meli 2 roky na to aby si dobrovolne zvolili obcanstvi Nemecke. (ipso facto)
  Po te meli Rok na prestehovani do Nemecka se vsim movitym majetkem a bez ztraty nemoviteho majetku v CSR. To pravo jim dala Versailska smlouva!!!

  do slova....Němecti státní příslušnívi, kteří mají obvyklé bydliště........na uzemi CSR....
  ČLÁNEK 85 Versailles
  Do dvou let od nabytí československe státní příslušnosti
  budou němečtí státní příslušníci starší osmnácti let, kteří mají obvyklé bydliště
  na území uznané za součást česko-slovenského státu mít nárok na volbu německé státní příslušnosti.
  Osoby, které uplatnily výše uvedené právo volit musí v rámci následujícího práva
  dvanáct měsíců převedou své bydliště do státu, pro který se oni sami rozhodli.
  Budou mít nárok si ponechat svůj pozemek na území v jiném státě, kde měli bydliště před uplatněním tohoto práva . Mohou mít s sebou své pohyblivé movitosti každého popisu.
  V souvislosti s nimi nelze ukládat žádné vývozní nebo dovozní clo!  OdpovědětVymazat
 8. Je jen skoda, ze pan Krystlik neporada v Praze prednasky

  OdpovědětVymazat
 9. Tomas Krystlik ve svem poslednim rozhovoru na DEBATNIM KLUBU upozornuje na informaci o clanku pro casopis POLIGON. Existuje nekde cesky ekvivalent tohoto clanku?

  Zatim jediny kdo je ochoten vesti inteligentni debatu, a i nesouhlasit, je ROMAN JOST. Povazuji cinnost TK za mimoradne osvetnou. Zajima mne velmi tento opozitni nazor.

  JA SI PREJI, ABY BYLY ZVEREJNOVANY INFORMACE, KTERE ZPOCHYBNUJI OFICIALNI HISTORII. A to jsem clovek z Prahy, ktereho jen zajima, jaka je vlastne pravdivy pribeh. Ne CESKOSLOVENSKA NARODOVECKA LEZ.

  Dekuji TK.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak ze Roman JOST povazuje Krystlikuv nazor za "OPOZITNI".
   Herr Krystlik povazuje jeho nazor za Narodovedeckou LEZ.
   A s tim chcete jit do diskuze ? To je jako diskuse s Hitlerem o zidech.

   Vymazat
  2. "Clovek z Prahy", ktery napise tvary jako OPOZITNI, POLIGON, ROMAN JOST (asi to ma byt Roman Joch), OSVETNOU CINNOST a JAKA je pravdivy pribeh, to asi bude unikat.

   Vymazat
  3. Dotyčný se asi v Praze jen kdysi narodil a žije již dlouho v cizině.

   Vymazat
 10. Ja Herr Krystlika obdivuji v tom ze na vzdory negativni reakci na prakticky vsechno co napsal, pokracuje v hlasani jeho verze Ceske historie.
  Nikde tam nenajdete objektivni nazor z neutralniho hlediska historika.

  Jeho zast proti vsemu Ceskemu je ocividna. Opatrne pise o "Spojencich" a nikdy jsem jeste nenarazil na kritiku Nemeckeho naroda. O Holocastu se radsi omezi na debatu kde a kolik "Vyhlazovacich" taboru bylo aby jsme vedeli ze je tam rozdil.
  Zpochybnuje kdo a jak zacal svetove valky, vznik CSR a rozpad Rakouska pada na hlavu dvou Cechu, Benese a toho druheho ktery snad ani cechem nebyl. Ctenar se dozvi jak Benes zacal WWII, a jako super tajny agent Stalina, zatahnul Komunismus do Evropy.
  Kazdy clovek vi ze "Historicka Pravda je jen takova jak ji ctenarovo oko vidi". a tak musime dat kousek pravdy i Herr Krystlikovy, i kdyby uz jen za jeho vytrvalost a osobni presvedceni.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. "Zášť proti všemu českému...Zpochybňuje..."
   Proč to těm ubohým Čechům dělá? Co si to vůbec dovoluje?
   Aneb když dochází argumenty, tak půjdem na Krystlíka přes emoce. A co ho takhle rovnou zakázat?
   Nepříjemná pravda se blbě poslouchá...

   Vymazat
  2. Ale at si Krysarik klidne plka co chce. Jeho obskurni kompilat pavlacovych drbu, sebranych vsude mozne, plni nezastupitelnou ulohu pro ten okruh ctenaru, kteri jsou dopredu presvedceni, ze "vsechno je a bylo jinak", ze existuji tajna spiknuti (akorat se nejsou schopni shodnout, ci a koho) a kteri veri na chemtrails.

   Vymazat
  3. Nepříjemnou pravdu nehodlá hloupý č. vlastenec vůbec poslouchat. Raději věří pohádkám o svém skvělém a výjimečném národu. Je směšný až trapný.

   Vymazat
  4. Nazyvat Krysarikuv bulvar "neprijemnou pravdou" muze jen nebystry tvor mimoradne mdle inteligence, ktery za vsim vidi touhy po pohadkach o skvelem a vyjimecnem ceskem narodu. Skutecnost je takova, ze Cesi vcelku nejsou o nic horsi a o nic lepsi nez okolni narody v Evrope, to ovšem krysaricke priblblo nedokaze pochopit.

   Vymazat
  5. T. Krystlík píše o ČS(S)R, ČR a o Češích. Nepíše o jiných evr. národech. Proč by také měl? Vždyť pouze Češi se dělají mnohem lepší, než-li ve skutečnosti jsou.

   Vymazat
 11. Od kdy jsou Krystlikovy lzi "Neprijemna Pravda"? Hitler udelal vse co napsal ve svem "Mein Kampf" a "Zweites Buch". Ze by Hitler podle Krystlika lhal?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Krystlíkovy lži? Které to konkrétně jsou, český mudrlante?

   Vymazat
  2. To jsi mohlo uz davno vedet, kdybys ovsem vystrcilo hlavu z Krysarikovy prdele, mudrlantske priblblo.

   Vymazat
  3. Tedy nic konkrétního, pouze vlastenecký výkřik.

   Vymazat
  4. On ten Krysarik jeste hlavu z Krystlikovy prdele nevyndal. Tak se lidi nedivte.

   Vymazat
  5. Takže ohledně Krystlíkova lhaní opět nic konkrétního. Vlastenecký osel z 14. června 2018 7:40 se jako obvykle zmůže pouze na urážky.

   Vymazat
  6. Mnohokrát tu bylo prokázáno Kryslikovo lhaní (viz výše psané prispěvky). Ale to mistní Krystlíkův ovčáček není schopen pobrat.

   Vymazat
  7. Krystlíkovi nikdo žádné lhaní neprokázal.

   Vymazat