neděle 13. května 2018

Po osmdesáti letech by se mohlo přestat s nepravdami o Sudetoněmcích


Tomáš Krystlík

Pan Zdeněk Čech hlásá ve svém článku (www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Osmickove-vyroci-ktere-se-moc-nepripomina-Prave-pred-osmdesati-lety-zacali-Hitler-s-Henleinem-utahovat-srouby-535131) tak evidentní nepravdu, že „na území Československa by podle karlovarských požadavků fungovaly dva režimy, jeden demokratický, druhý nacistický“. Karlovarské požadavky z 24. 4. 1938 ale nic takového nepožadují, přesvědčte se sami.

„Musí být… nezbytně vytvořeno nové státní a právní uspořádání, které by mělo obsahovat:
1. plnou rovnoprávnost, tj. úplnou rovnost německé národní skupiny s českým národem
2. uznání německé národní skupiny jako právnické osoby k ochraně této rovnoprávnosti ve státě
3. stanovení a uznání německého sídelního území
4. vybudování německé samosprávy v německém sídelním území ve všech oblastech veřejného života, pokud se jedná o zájmy a záležitosti německé národní skupiny
5. zákonná ochranná opatření pro ty státní příslušníky, kteří žijí mimo uzavřené sídelní území svého národa
6. odstranění veškerého bezpráví a nahrazení všech škod, které sudetským Němcům v důsledku tohoto bezpráví od roku 1918 vznikly
7. uznání a provedení zásady: v německém území němečtí zaměstnanci veřejné správy
8. plnou svobodu přiznání se k německému národu a k německému světovému názoru

Jak vidno, neobsahují ani náznak požadavku secese od československého státu, ani likvidaci demokratického systému. Jen by se musela ČSR přebudovat na jiném, demokratičtějším základě. K tomu ale Češi nebyli ochotni, protože se považovali za jediné vlastníky státu a děsila je představa, že by totéž jako Sudetoněmci požadovali pro sebe další národnosti ve státě, zejména Slováci s Čechy uměle sloučení do jednoho, zcela fiktivního národa. To by byl konec české hegemonie, protože ve státě neměli Češi ani nadpoloviční většinu.

Sudetští Němci chtěli docílit autonomie v rámci ČSR, která měla obnášet podle návrhu z 9. 6. 1938 následující. „Každá národnost státu (tedy ne pouze sudetští Němci) se svým autonomním územím bude právnickou osobou s vlastními vládními orgány a s příslušným podílem ve vládě státu. Zákonodárná moc se svěří parlamentu státu ve všech záležitostech nepatřících do národní autonomie. Parlament se bude skládat z národnostních skupin poslanců, z nichž každá tvoří zákonodárný sněm vlastní národnosti s pravomocí řídit vlastní finance a volit prezidenta autonomní vlády. Prezidenti autonomních vlád budou ex officio členy ústřední vlády a nejvyšší obrany státu. V ministerstvech, která zůstanou pod pravomocí státu, s výjimkou ministerstev obrany, zahraničních věcí a financí, se vytvoří národní sekce. Národní sekce budou zřízeny i u soudů druhé instance a u nejvyššího soudu. Státní úředníci budou muset ovládat jazyk svých podřízených, obyvatel, se kterými by mohli přijít do styku, a ostatních úředníků stejného postavení. Autonomní správa bude používat jazyk své národnosti. Zvláštní ustanovení pro Prahu zajistí, aby se v ní všechny národnosti cítily stejně doma.“

Pan Zdeněk Čech píše, že Sudetoněmecká strana (SdP), vyhrála v roce 1935 poslední meziválečné parlamentní volby v ČSR. Jenže už neuvádí, že jen části ze 23,4 % voličů německé národnosti se tak podařilo přehlasovat všechny strany ostatních národností v ČSR včetně ryze českých a že v Česku pouze část z třetiny voličů přehlasovala vůli zbývajících dvou třetin! K. Henlein po volbách oprávněně očekával, že bude pověřen sestavením československé vlády nebo alespoň přizván do vlády, k čemuž nedošlo, protože jít se Sudetoněmeckou stranou do koalice by pro české strany znamenalo se naprosto politicky znemožnit v očích voličů. Proč? Češi byli mezi válkami nacionalističtější než Němci českých zemí, což historici zcela zatajují.

Na přelomu května a června 1938 za první (květnové) československé mobilizace proti Německu se konaly v německých sídelních oblastech dlouho odkládané komunální volby. SdP je vyhrála se ziskem přes 90 %. Protože do těchto voleb šla s karlovarskými požadavky coby programem, nedají se ony volby interpretovat jinak, než jako plebiscit o vůli Sudetoněmců setrvat v ČSR! Heslo „Wir wollen heim ins Reich!“ zaznělo poprvé až dva týdny před mnichovskou konferencí a dnes dokonce i někteří čeští historikové již potvrzují, že vedení SdP začalo uvažovat o připojení Sudet k Říši až 21. 9. 1938 poté, co československá vláda odsouhlasila týden před konferencí v Mnichově odstoupení okresů s více než 50 % německého obyvatelstva Německu. Tedy Čechy nikdo v Mnichově nezradil a floskule „o nás bez nás“ je jen uměle vytvořená lež.

Pan Z. Čech není silný v dějepise, jinak by nemohl napsat, že kvůli Henleinově české matce se „nejvýše postaveným Němcem sudetského původu v pozdějším Protektorátu Čechy a Morava stal Henleinův někdejší zástupce Karl Hermann Frank.“ To je naprostý nesmysl. Henlein měl mnohem vyšší pravomoci v Reichsgau Sudetenland než Frank v protektorátu, protože reformátoři z říšského ministerstva vnitra ve snaze odstranit věčné kompetenční spory mezi NSDAP, SS a státem, si zvolili nově vzniklou župu Sudety pro svůj experiment s novou říšskou správní a mocenskou reformou – soustředili do rukou gauleitera, tedy Henleina veškeré kompetenční pravomoci, státní i stranické, s výjimkou policie. Tím Henlein disponoval mocí jako žádný jiný říšský župní vedoucí.

Pak si pan Z. Čech klade úplně stupidní řečnickou otázku: „Mohla však republika vydat část svého území Německu a Rakousku, mocnostem poraženým ve světové válce, která teď na podzim 1918 právě skončila?“ Jakého „svého území“? Pro vpád československého vojska do německých sídelních území a jejich připojení byl československou vládou sprostě zneužit článek 4 Smlouvy o příměří s Rakouskem-Uherskem z 3. 11. 1918, podle kterého spojenci, tedy i Československo, mohli obsadit strategické body na rakouském nebo uherském území, pokud to považovali za nezbytné. Strategické body, ne však celé oblasti nebo celé pohraničí, kde žilo dohromady necelých 6 % Čechů! Státoprávně patřily české země i po podepsání Saint-germainské mírové smlouvy s Rakouskem 10. 9. 1919 k Rakousku až do doby, než vstoupila v platnost, tedy do 16. 7. 1920! S požadavkem tzv. historických hranic českých zemí Češi na mírové konferenci v Paříži v roce 1919 narazili nejen na rozhodný britský, nýbrž i americký odpor. Britové byli proti připojení oblastí obývaných Němci k ČSR – pokládali to za potenciální příčinu budoucí války. U Chebska argumentovali, že historicky, coby říšská zástava, k zemím svatováclavské koruny nepatří, což byla pravda. Američané chtěli jižní oblasti českých zemí obývané Němci přičlenit k Rakousku, chebský a rumburský okres k Německu, u ostatních německých sídelních území nebyli rozhodnuti. E. Beneš, nevida jiné východisko, přeformuloval československý požadavek historických hranic na „dočasné (!) zachování historických hranic“ českých zemí, který Britové jako největší odpůrci nakonec akceptovali. Takže hranice ČSR byly až do mnichovské konference dočasné, což potvrzuje smysl znění článku 86 Versailleské a článku 57 Saint-germainské smlouvy.

Poslední výrok pana Čecha, který z jeho textu vyjímáme, je jen zčásti pravdivý: „Kdyby (Hitler) vyhrál válku, Čechy by germanizoval.“ K němu bezprostředně připojený výrok už pravdivý není: „Kdo by kladl odpor, tak by buď zemřel, anebo skončil na Sibiři.“ Části z 12,45 % Čechů z rasového hlediska nevhodných k poněmčení, kteří by nezměnili svůj veřejný záporný postoj k němectví, by hrozilo pracovní nasazení ve staré Říši. Kdo by kladl z 87,54 % Čechů odpor se zbraní v ruce, by byl zabit nebo odsouzen a možná i popraven a to bez ohledu na svou vhodnost k poněmčení. Vystěhování na Východ hrozilo jen 0,015 % Čechů, tedy statisticky třem osobám z 20 000! To zcela jednoznačně plyne z knihy Detlefa Brandese: Germanizovat a vysídlit. Prostor, Praha 2015. Proč šíříte dezinformace a lži, pane Čechu?


30 komentářů:

 1. Co znamená "plnou svobodu přiznání se k německému národu a k německému světovému názoru"?

  Co je (bylo) myšleno pojmem "německý světový názor"? Národní socialismus - nacismus?

  OdpovědětVymazat
 2. Karlovarské požadavky
  http://www.halonoviny.cz/articles/view/37437366

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Komunistické 'Haló noviny' s Jardou Kojzarem v čele. Jděte se s tím vycpat!

   Vymazat
 3. Co je tak zvane "Nemecke sidelni uzemi"? Je to snad nad-statni uzemi s vlastnimi pravy? Proc by se s takovym uzemim melo jednat jinak nez s "Nesidelnim Uzemim". Ktery IDIOT si tohle vymyslel?

  Nemci meli stejna prava na uzemi CSR jako zbytek CSR obcanu. Jenze to nestacilo, chteli byt casti Nemecke Rise. Tak jako Rakousti Nemci, vitali Hitlera a nejak na svoji samostatnost Alpskych Nemcu rychle zapomeli. Proc by Rakousti Nemci zijici v CS State byli jini?

  Ano, chteli "Autonomni system" kde by byli Cesi kdyz se to hodilo a pak treba Nemci kdyz zacal foukat vitr z jine strany ze ano?.
  Hitler jim dal co chteli, pak sklidili urodu toho co si naseli. Jejich deti ani nemaji hroby na Rusi a u Stalingradu, a rodicum kteri tohle vsechno chteli pro sve deti nezbyly ani slzy pro plac!

  Kdy to Herr Krystlik pochopite?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Německá sídelní území jsou území, kde žijí Němci ve většině. Chápete vůbec český text?

   Němci, stejně tak i ostatní národnostní skupiny, měli na území 1. rep. ČSR stejná práva pouze na papíře - viz "Rozchod Čechů s Němci" a "Sudetoněmecké dějiny".

   Vymazat
 4. Nejak jste Herr Krystlik zapomel dodat: Sudetoněmecký sbor dobrovolníků,též Sudetoněmecký Freikorps, (německy: Sudetendeutsches Freikorps, SdFK), také známí jako Ordneři (podle Ordnergruppe) byla sudetoněmecká polovojenská organizace založená v září 1938 za účelem destabilizace situace v československém pohraničí pomocí ozbrojených útoků, sabotáží a diverze.

  SdFK vznikl v září 1938 z nařízení A. Hitlera oficiálně jako obranná organizace sudetských Němců, ve skutečnosti ale za účelem destabilizace situace v československém pohraničí pomocí ozbrojených útoků, sabotáží a diverze. V tomto období kulminovala tzv. sudetoněmecká krize, kdy československé úřady vojenskou silou potlačily Henleinův pokus o puč. Útoky proti objektům státní moci i proti civilnímu obyvatelstvu vyvrcholily do té míry, že některá československá území musela být dobývána zpět vojenskou silou, jiná se podařilo znovu získat až po 2. světové válce.

  Byla to TERRORISTICKA organizace ktera operovala na uzemi CSR a financovana Hitlerem.

  Asi jste zapomel ze to bylo a je nelegalni vmesovani do do zalezitosti jineho statu. No jak Hitler , tak Putin, nic se nezmenilo!

  OdpovědětVymazat
 5. Pane Krystlik, pozor, za to by jste se mohl zodpovidat u soudu v Mnichove!15. května 2018 4:18

  1. 1.plnou rovnoprávnost, tj. úplnou rovnost německé národní skupiny s českým národem>>To bylo zarucene ustavou CSR, od toho jsou soudy a pravni rad.

  2. uznání německé národní skupiny jako právnické osoby k ochraně této rovnoprávnosti ve státě> Nemozne, protoze by to znamenalo de facto druhy vladni system. So pak Polaci, Mdari, Ukrajinci, Moravane?

  3. stanovení a uznání německého sídelního území> Nemozne, uz jen proto ze kazda narodnost by pozadovala stejne privilegium vcetne Nemeckeho vlastnika cinzaku v Holesovicich. “Sidelni uzemi neni pravni pojem”.

  4. vybudování německé samosprávy v německém sídelním území ve všech oblastech veřejného života, pokud se jedná o zájmy a záležitosti německé národní skupiny. > Nesmysl, muze existovat jen jeden Stat a jen Jedna vlada.

  5. zákonná ochranná opatření pro ty státní příslušníky, kteří žijí mimo uzavřené sídelní území svého národa> Od toho je Ustava, “ a tak zvane “Sidelni Uzemi” neni nic jineho nez okresni sprava.

  6. odstranění veškerého bezpráví a nahrazení všech škod, které sudetským Němcům v důsledku tohoto bezpráví od roku 1918 vznikly>> Za prve, zadne "Bezpravi" neexistovalo a pak To by jste nackove museli zalovat USA a Spojence za zniceni Rakouska-Uherska!

  7. uznání a provedení zásady: v německém území němečtí zaměstnanci veřejné správy> Nesmysl, To by byl diskriminacni akt vuci dalsim narodnostem! Viz: Charta spojenych narodu.

  8. plnou svobodu přiznání se k německému národu a k německému světovému názoru> Nikdo jim nebral jejich Nemecky Narod, Nacisticke vyznani a “Německy světovy názor” na vrazdu 6 milionu ZIDU a posleze zotroceni Slovanu o coz se pokusili cestou az ke Stalingradu, ze ano?

  A tohle sem date pane Krystlik ? Mate rozum a nebo jste se totalne zblaznil do Hitlerova Narodniho Socializmu?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. "Sudetoněmecké dějiny" (viz odkaz z 10:36 výše) popisují, jak tomu bylo doopravdy.

   Vymazat
 6. Co jsou Němci: Němce jsem poznal, a dokonce jsem pro ně pracoval: je to nejnižší stu¬peň lidství, jaký si lze představit. Němec vyprodukuje v průměru dvojnásobek výmětů, jež vyprodukuje Francouz. Může za to hyperaktivní funkce střev, jež jde na úkor funkce cerebrálni, což jen dokazuje jejich fyziologickou podřadnost. V době barbarských vpádů germánských hord lemovaly jejich cesty neuvěřitelné hromady fekálií. A rovněž v nedávných staletích francouzský cestovatel okamžitě nabýval jistoty, že překročil alsaskou hranici, na základě abnormální velikosti exkrementů při okrajích silnic. Ale nejen to: u Němců je charakteristickým jevem bromidróza aneb nechutný pach potu, a je prokázáno, že moč Němce obsahuje dvacet procent dusíku, zatímco moč ostatních plemen ho obsahuje pouze patnáct procent.
  Němec žije ve stavu neustálých střevních potíží, způsobovaných tím, že holduje nadměrnému požívání piva a přežírá se jitrnicemi. Za své jediné cesty do Mnichova jsem je jednoho večera viděl na vlastní oči v těch jejich odsvěcených katedrálách, zakouřených jako anglický přístav a páchnoucích sádlem a špekem. Seděli tam dokonce po dvou, on a ona, v rukou třímali mázy piva, z nichž každý by sám o sobě zahnal žízeň celého stáda tlustokožců, a třeli si nosy v hovadském milostném rozhovoru jako dva psi, co se očuchávají. Viděl jsem je s těmi jejich halasnými a nejapnými výbuchy smíchu, s tou kalnou hrdelní veselostí, lesklé oním věčným tukem, který pokrývá jejich obličeje a údy, tak jako v antickém cirku olej pokrýval kůži atletů.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Co to je za nemožné blábolení?

   Vymazat
  2. Mezi Němci žiji 40 let a podobné bláboly mě jen utvrzují o trvalém českém buranství, vlastenčíku.

   Vymazat
  3. Vedle, tohle žádný Čech nepsal. A buran jsi ty, když ani nepoznáš autora.

   Vymazat
  4. Knihu "Pražský hřbitov", ze které je úryvek, napsal sice Ital Umberto Eco, ale sem to vložil český trouba.

   Vymazat
  5. Haha, u blábolu je podstatnější, kdo ho napsal, než kdo ho kam vložil. Ostatně, nejen u blábolu.

   Vymazat
 7. "Po osmdesáti letech by se mohlo přestat s nepravdami o Sudetoněmcích".

  Totalne souhlasim, tak uz s tim pane Krystliku prestante !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Halt zase ten pověstný přiblblý český "humor" vlastence, který nic neví a nevidí si na špičku nosu.

   Vymazat
  2. So sprach Idiot aus Almanistan.

   Vymazat
  3. Další rádoby humorný výkřik českého vlastenčíka.

   Vymazat
  4. Dalsi "trefny" komentar pseudonemce. Z ktere lebensborn diry jsi vypadl?

   Vymazat
 8. Krysarik tu sice mele svoje nesmysly, ale jatecni veprik Bernd si veci pochvaluje: https://zpravy.idnes.cz/nemecko-sudetsti-nemci-cesko-sjezd-dts-/zahranicni.aspx?c=A180518_121854_domaci_linv

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nechte toho! Vždyť jste trapný, němcožroute jeden zapšklý.

   Vymazat
 9. O tom Nemeckym jidle je jen ubohy pokus o SATIRU.

  Ale Nemci se zaslouzili o Marxizmus, prvni Bolsevickou Republiku, Narodni Socializmus, Dve svetove valky, Ruskou Revoluci, nejlepsi auta na svete, vznik strany ZELENYCH, prvnich chemickych zbrani a dnes jejich dieslovy auta udavaji falesne emise NO2 spolu s Fr. a UK. Daleko horsi svinstva nez Benesovy Dekrety.

  BRUSEL Evropská komise (EK) pošle před Soudní dvůr Evropské unie šest zemí, které nesplnily požadované limity ohledně kvality ovzduší. Jde o Německo, Francii, Británii,

  Krok Evropské komise se týká nedodržování cílů představených v letech 2005 a 2010. Situací v Německu, Francii a Británii se bude soudní dvůr EU zabývat kvůli porušování limitů na obsah oxidu dusičitého, zatímco v případě Itálie, Maďarska a Rumunska je problém v koncentraci polétavého prachu.

  Ale ja mam NEMCE rad, jinak by jsme govorili po Ruski !

  Zdroj: https://www.lidovky.cz/ek-posle-sest-zemi-k-soudu-kvuli-porusovani-limitu-k-ovzdusi-pt2-/zpravy-svet.aspx?c=A180517_131045_ln_zahranici_ele

  BRUSEL Evropská komise (EK) pošle před Soudní dvůr Evropské unie šest zemí, které nesplnily požadované limity ohledně kvality ovzduší. Jde o Německo, Francii, Británii,

  Krok Evropské komise se týká nedodržování cílů představených v letech 2005 a 2010. Situací v Německu, Francii a Británii se bude soudní dvůr EU zabývat kvůli porušování limitů na obsah oxidu dusičitého, zatímco v případě Itálie, Maďarska a Rumunska je problém v koncentraci polétavého prachu.

  Nitrogen Oxide NO2 je zrejme z tech jejich Diselovych aut a sizeni emisi.

  Zdroj: https://www.lidovky.cz/ek-posle-sest-zemi-k-soudu-kvuli-porusovani-limitu-k-ovzdusi-pt2-/zpravy-svet.aspx?c=A180517_131045_ln_zahranici_ele

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Je opravdu podivné, z čeho všeho kotlinkáři ty "zlé" Němce obviňují, jak omlouvají protiústavní dekrety E. Beneše a jak to tady "šikovně" prezentují. Češi jsou opravdu tak nějak divní.

   Vymazat
  2. Už jseš trapnej s tím kotlinkařením, uloženko.

   Vymazat
  3. Nemaje argumenty, uchylují se hlupáci z kotliny k osvědčenému řešení komunistů: pomluvám a špinění.

   Vymazat
 10. Osud Benešových dekretů rozhodne EU soud pro lidská práva ve Štrasburku, ten se ale k otázce platnosti dekretů dosud nevyslovil.

  Nedivim se, Ustavni Soud Platnost Benešových dekretů potvrdil v r. 1995!!!

  EU soud by nejdrive musel dokazat ze ma pravomoc rozhodovat o zakonech cizi zeme z obdobi WWII. Tak ze Benes muze spat v pokoji, jeho dobre myslena SVINARNA bude i nadale prezivat.

  OdpovědětVymazat
 11. To je nějaký zapskly, agresivní stařík, dotovaný Witikobundem...? Zajímavé "myšlenkové kreace"...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Typický a až mile český vlastenecký blábol.

   Vymazat