pátek 24. července 2015

K Vašim námitkám, pane Ransdorfe!Tomáš Krystlík

Ve své nejnovější replice (www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Ransdorf-KSCM-Skribent-Krystlik-se-opet-ozval-385420) citujete návrhy zacházení s Čechy, které byly časem zavrženy, čerpáte ze zdroje, který je prokázanou konfabulací, snášíte argumenty obsahující omyly historiků nebo jejich vyslovené dezinterpretace. Nápadná na Vašich přípisech je jedna věc. Na to, že mě považujte za nicotného skribenta, snášíte nápadně hodně protiargumentů. Proč asi? Že situace je vážná, že sedmdesát let budovaný domeček z polopravd a lží se začíná českým historikům bořit?

Vyvracet Vaše protiargumenty jeden o druhém by určitě naprostou většinu čtenářů odradilo. Zde jen několik málo nepravd, jejichž vyvrácení zabere minimum místa. Je dokázáno, že Rauschning si značnou část Hitlerových výroků vymyslel. V akčním programu SdP z roku 1938, tj. v karlovarských požadavcích, jiný program SdP do svého konce neměla, není ani slovo o likvidaci českého národa nebo ho naznačující. Do vnitrozemí přesídlilo ze všech odstoupených zemí, tedy i z Těšínska, Slovenska a Podkarpatské Rusi 193 277 lidí a to nejen osob československé národnosti, ne tedy 300 000 jen z území odstoupených Německu. Do angloamerického plošného bombardování Německa se Češi na práci do říše dobrovolně hrnuli tempem takovým, že pro ně muselo být týdně vypravováno šest zvláštních vlaků. Nyní se na vše podívejme z jiného úhlu pohledu.

Čtenářům sugerujete ve shodě s axiomem českých historiků, že národně socialistické Německo považovalo Čechy za otrocký, podřadný národ určený k vyhubení. Jak se to ale slučuje s faktem, že 87,54 % Čechů Němci hodlali poněmčit a 0,015 % vyvézt na východ? (K nalezení v knize Detlefa Brandese: Germanizovat a vysídlit.) Jak to, že navíc chtěli Čechy přenárodnit na Němce jako jediný (!) národ v Evropě? Otroci a méněcenní jedinci se přece nepozdvihují na vlastní úroveň! Ani Holanďany, kteří jsou Němcům nejblíže, přenárodňovat nehodlali. Z toho nutně plyne, že byli přesvědčeni o hodnotě Čechů, coby národa sobě nejbližšího hodnotově i rasově, což jaksi automaticky vylučuje Vámi uvedené bláboly o méněcenném národě a zamýšleném nevlídném zacházení s Čechy.
Žádné komentáře:

Okomentovat