čtvrtek 29. srpna 2013

Kdo neplatí v ČR daně, nemá nám do toho co kecat,Tomáš Krystlík

zní v internetových diskusích i v mém blogu. Xenofobní názor to je v každém případě, ať to rozebíráme z kterékoliv strany. Buď neplatí daně v ČR cizáci z titulu svého bydliště v cizině, přičemž do této kategorie spadají i emigranti, nebo se jedná o osoby v Česku bydlící, kam spadají důchodci a příjemci sociálních dávek. Proti důchodcům tento výrok zjevně zaměřený není, zbývají tedy při troše zjednodušení Cikáni.

To není jediný projev české xenofobie. Členství v českých politických stranách je podmíněno občanstvím České republiky. Pohlédneme-li za Český les a Šumavu, zjistíme, co je to za abnormalitu. Ke členství v německé politické straně nepotřebujete německou státní příslušnost, ani občanství ve státu EU, ba ani bydliště ve SRN. Stačí, když souhlasíte s programem strany, stanovami a můžete bydlet třeba v Patagonii.

Další příklad je sice xenofobní, ale je vyvolán především českou blbostí. Na rozdíl od SRN se nemohou cizinci v ČR pojistit u místních zdravotních pojišťoven. Máte-li bydliště ve SRN, jsou vám k dispozici stovky zdravotních pojišťoven, které vás rády pojistí za podmínek zcela stejných jako pro domorodce.

Našla by se i řada dalších případů. Otázkou je, co k takovým postojům Čechy vede. Je to podvědomý i vědomý český strach z cizinců, relikt obrození. V Česku slýchávám relativně často povzdechy typu: „Co z nás bude, když se k nám valí přistěhovalci z Ukrajiny, Ruska?“ Odpovídám: „Nic, stanou se občany ČR a buďte rádi, že jsou vám civilizačně blízcí!“ U Vietnamců to řeším protiotázkou, co že mají proti nejpilnější, nejpracovitější vrstvě obyvatel ČR, jejíž děti dosahují excelentních studijních výsledků. U Cikánů si neodpustím poznámku, že za dnešní stav je odpovědný zločinec Edvard Beneš svými dekrety a vyhnáním německého obyvatelstva, protože bezprostředně po válce zbylo v českých zemí asi 600 Cikánů. Ostatní byli importováni kvůli osídlení prázdného pohraničí.

Němci nezapomínají v každotýdenních nedělních dopoledních TV-diskusích na vnitrostátní i mezinárodní politická témata zvát nikoliv potentáty a politiky jako v diskusích v ČR, nýbrž výhradně zahraniční novináře, kteří jim zprostředkovávají pohledy na německé počínaní a mezinárodní události zvenčí. Tyto diskuse se konají již desítky let na několika TV-stanicích. České TV-stanice zvou stále dokolečka nejvýše asi 20 domácích potentátů a politiků, kteří z titulu svého postavení nemohou, ba ani nesmějí říci pravdu, aby neohrozili svou politickou stranu. Moderátor si hosty vybírat nesmí, to dělá dramaturgie, a když trvá tvrdě na odpovědi politika, bývá většinou vyhozen. K čemu pak takové bezzubé „diskuse“ slouží? K prezentování politiků, zdá se.

To se již netýká rakouských Němců. I oni v ORF měli do konce let 80. brilantní diskuse a dokonce i analýzy hlavně od Paula Lendvaie (emigranta z Maďarska, proslulého svým bonmotem: „Všechno jsme tam nechali, jen přízvuk si vzali s sebou“) a Huga Portische (rodáka z Bratislavy). jenže pak se dostal do vedení ORF redaktor zpráv s typicky rakouským příjmením Broukal a zavedl tuhý austrocentrismus, tj. nejdříve, co se stalo v Rakousku a nakonec možná i to, co v cizině. Tedy přesně to, co používají české TV-stanice: nejdříve, kdo se třeba i jen uprdl v České republice a pak ostatní, zbyde-li čas.

Z hlediska zpravodajství i diskusí je v bývalém prostoru Československa nejkvalitnější stanice TA3. Dokonce bych řekl, že to dělají lépe než Němci. Jenže to už jsme se odchýlili od původního tématu. Pro každého přišedšího ze Západu, který je nucen v ČR pobývat nad povolenou lhůtu bezvízového styku, tj. 3 měsíce, se musí ČR jevit jako země pošuků a k cizincům nenávistného obyvatelstva a úřednictva nepřístupného rozumovým argumentům. A proč se Češi vlastně podvědomě obávají - jiné racionální zdůvodnění neexistuje - názorů jiných na sebe sama?

Žádné komentáře:

Okomentovat