pondělí 19. srpna 2013

Na co mohou být Češi hrdí?Tomáš Krystlík

V diskusi pod mými blogovými příspěvky se vyskytuje jistý nacionalista s nickem Radola Gajda (nomen omen), který je za každé situace hrdý na český národ, naježen proti emigrantům. Zatím konkrétně uvedl, že je hrd na československé legie na Rusi. Inu, vyvrátit tento blud bylo hračkou. Vyzval jsem ho, aby uvedl další příklady. Než odpoví, zamysleme se: Na co může být český národ alespoň během existence českého moderního státu hrdý?

Intrikami a lžemi tria exulantů Masaryka, Beneše a Štefánika, kteří bez skrupulí ostrakizovali čtvrtého Düricha, povstala po 1. světové válce Československá republika. Beneš, coby ministr zahraničí nového státu, se na mírové konferenci v Paříži (1919) nemohl prosadit proti vůli Velké Británie, která nechtěla začlenit do ČSR německá sídelní území Království českého, obávajíc se nevlídného zacházení s německým obyvatelstvem ze strany státotvorného národa. Uspěl teprve tehdy, když žádost přeformuloval a požádal spojence o „dočasné zachování historických hranic“. Ono „dočasné zachování“ se fatálně vymstilo v druhé polovině 30. let. I kdyby nebylo tlaku Německa a národnostně utiskovaných Němců českých zemí, rozpadl by se československý stát v následujících letech odtržením Slovenska. Totéž nastalo do tří let po pádu bolševismu 1. 1. 1993.

ČSR nepatřila mezi válkami mezi 10 nejvyspělejších států světa, to je tradovaný český blud, celá západní Evropa v dnešním rozsahu jí byla kromě Itálie a Finska hospodářsky nadřazena, dokonce i ve světové válce poražené Rakousko, které ČSR musela na přání spojenců podporovat exportem uhlí a potravin. V roce 1932 mělo Československo vůbec nejvyšší cenovou hladinu na světě, bylo nejdražším státem světa. O technologické vyspělosti českého státu svědčí fakt, že podíl strojírenských výrobků v celkovém čs. exportu činil 3 % (1937) při mnohonásobně vyšším dovozu.

Po skončení 2. světové války měla ČSR a Švýcarsko nejmodernější a nejméně zničený průmysl v celé Evropě. Německo muselo hradit reparace, tj. do ciziny z rozbombardované země a továren mizela technologická zařízení, ze sovětské okupační zóny dokonce i odmontované železniční koleje. Přenesme se do dnešních dnů a ptejme se, co si obyvatelstvo Německa a Česka s těmito výchozími poválečnými podmínkami za desetiletí počalo.

Češi bez Němců a zahraničních automobilek nejsou dodnes schopni vyrábět ve velkých sériích složité komplexní výrobky v dobré kvalitě, např. auta. Za 20 let samostatného českého státu bez Slovenska je v ČR s výjimkou nájmů a některých služeb dráže než v Německu a to při nižších příjmech obyvatelstva. Když je něco levnějšího než v Německu, má to zpravidla podřadnou kvalitu. Proč?

Zbývá tedy hrdost nad úspěchy českých sportovců. Jenže to je hrdost pro primitivy.

Žádné komentáře:

Okomentovat