středa 23. října 2013

Nikdo nechce diskutovat, všichni mají strach

Tomáš Krystlík

Po Václavu Vlkovi sen., který odmítl se se mnou bavit o německo-českých dějinných peripetiích v TV-diskusi
tête-à-tête tím, že na výzvy i urgence producenta Debatního klubu vůbec, coby velmi statečný člověk, nereagoval, se s obdobnými roztrhl doslova pytel. Vyzváni k debatě na podobné téma s panem Tomášem Pecinou  byli Miloš Zeman, Jan Zahradil, Jana Bobošíková, Jaroslav Čvančara (historik a zaměstnanec ÚSTR), Václav Henych (šéf odboru MV ČR), aby i oni předstírali, že neexistují. Český svaz bojovníků za svobodu debatu odmítl, ale přihlásil se do ní její místopředseda Emil Kulfánek jako soukromá osoba. Když si začali s panem Pecinou ujasňovat konkrétní témata k diskusi, ztratil „bojovník“ Kulfánek odvahu a odřekl. Novinář Jiří X. Doležal, místo aby čelil panu Pavlu Kamasovi, o kterém  v Reflexu "statečně" napsal článek s mnoha lžemi, účast v debatě odřekl.

Včera se po téměř týdenním mlčení pochlapil šéf Kruhu občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí a odepsal mi k této výzvě:

Od: Krystlik <tkrystlik@gmail.com>
Datum: 16. 10. 2013
Předmět: Vyzva

Vážený pane Prokope,

předávám Vám následující text s prosbou o vyslání někoho do debaty.

S pozdravem


Tomáš KrystlíkNedaří se nám získat do TV-debat o česko-německých, potažmo o česko-sudetoněmeckých vztazích vhodné debatéry(-ky), kteří(-é) mají blízko k české oficiální interpretaci dějin 20. století. Vyzýváme všechny zájemce o účast v debatě s takovou tematikou, aby se nám hlásili e-mailem nebo telefonicky.

http://debatniklub.webnode.cz
kolektif@seznam.cz
603 763 714

---

----- Original Message -----
From: Jiri.Prokop40@seznam.cz
To: Krystlik
Sent: Tuesday, October 22, 2013 1:15 PM
Subject: Re: Vyzva

Vážený pane Krystlíku,
nijak se nedivím, že se Vám nedaří získat někoho do zamýšlených debat o česko-sudetoněmeckých vztazích. Většina lidí žije úplně jinými problémy a diskuse na témata česko-sudetoněmecká jsou dávno definitivně ukončena. Už se nikdy neobjeví žádný nový Franta Neubauer s výkřiky "společně jsme byli vyhnáni, společně se vrátíme" a ani pan Posselt už nebude křičet, že "Vertreibung ist Voelkermord", protože už mu rozumní Němci na konferenci v Brně vysvětlili, že je to blbost. Řadu věcí už definitivně ukončila česko-německá deklarace, kde, jak víte, se obě strany zavazují, že budou respektovat právní řád druhé strany a nebudou své vztahy zatěžovat otázkami pocházejícími z minulosti. Takže ani já nemám v úmyslu podílet se na novém otevírání diskuse dávno definitivně uzavřené. Doufám, že se Vám v tom nebude dařit ani nadále.
S pozdravem  Ing.Jiří Prokop

---


"Skvělá a přiléhavá" námitka pana Prokopa obzvláště vynikne, podíváme-li se, čím tento obskurní spolek plní v souladu se zmiňovanou deklarací svou website http://kruh1938.blogspot.cz/. 


Je nepochybné, že by kruhy oslavující hrdinské činy českého protinacistického odboje, případně lkají nad zradou Němců českých zemí, nacistickým okupačním terorem a odchodem Čechů z cizojazyčných oblastí státu, kde se po dvě desetiletí chovali jako kolonisté, byly nejraději, kdyby byly jejich polopravdy a lži uznány za axiomata a jako taková odložena prakticky mimo okruh vnímání českého obyvatelstva s výjimkou občasného připomenutí během „slavných“ výročí. Poslední volba prezidenta republiky prokázala, že sudetoněmecko-česká otázka je stále živá a stala se oním převažujícím závažíčkem na vahách, rozhodla o výsledku voleb. Nutno si též uvědomit, že se nejednalo o volbu prezidenta kuželkářského klubu nebo spolku přátel žehu v Malé při Velké, nýbrž o volbu nejvyšší hlavy státu vyhnavšího vlastní obyvatelstvo, přesněji hlavu jeho nástupnického státního útvaru. Je nepochybné, že vztah česko-sudetoněmecký není ani po šesti desetiletích v ČR uspokojivě objasněn a dořešen a to navzdory proklamaci pana Jiřího Prokopa, že za vším udělala definitivní tečku česko-německá deklarace z roku 1997. Nechceme-li, aby na nás tento problém stále, v tu nejméně vhodnou chvíli vyskakoval jako čertík z krabičky, je nutné kousnout do kyselého jablka a vztah k Němcům českých zemí a věcem s nimi spojeným podrobit diskursu, co nejširší veřejné diskusi, abychom o něj nezakopávali při prezidentských volbách a jiných celostátních událostech.

Kdo má odvahu, vzhůru do televizních debat - spojení k producentu Debatního klubu je uvedeno výše.

Žádné komentáře:

Okomentovat