neděle 5. dubna 2020

Qualis rex, talis grex

Tomáš Krystlík

Úsloví připisované římskému konzulu Titu Petroniu česky zní: „Jaký král taková družina“, nebo přeneseně a též přiléhavěji: „Jaký pán, takový krám“. Právě toto úsloví napadá člověka, když čte výsledky ankety Evropského národního panelu mezi obyvateli Česka o opatřeních české vlády proti epidemii coronaviru. Téměř polovina respondentů (47 %) si sice myslí, že česká vláda situaci šíření koronaviru podcenila a nezareagovala včas, nicméně většina z nich, dokonce i vzdělaných lidí, nepřímo ohodnotila počínání české vlády kladně. To lze vysoudit z výběru tří opatření, které by sami respondenti být na místě české vlády, mít její pravomoc zavedli coby ochranu proti šíření coronaviru. Hranice by uzavřelo 65 % respondentů, 49 % z nich by zavedlo povinné nošení roušek, 43 % by omezilo volný pohyb osob a 34 % by zakázalo velké sportovní akce a uzavřelo by školy. Mimoděk vytvořili přesně opačný žebříček opatření než podle jejich účinnosti proti šíření coronaviru. Nejvíce akcentovali nejméně účinný prostředek k zastavení epidemie a naopak zavést nejúčinnější opatření z dosavadních chtělo zavést nejméně z nich. Za situace, kdy nejsou známy očkovací látky a léky proti coronaviru, ale neuvedli opatření zcela nejúčinnější: zvýšit počet testovaných osob na nakažení coronavirem na maximum, v ČR na alespoň 26 000 denně (!), a všem nakaženým pak zamezit styk s nenakaženými, dát je do karantény. Za to, že většinou obyvatelé Česka nic o takové možnosti netuší, nese vinu česká vláda a české sdělovací prostředky, protože obyvatelstvo neinformují.

Přímo katastrofou, kam až české myšlení může zajít, je dvoutřetinový souhlas s uzavřením hranic pro výjezd do zahraničí. Cožpak si nikdo neuvědomuje, že se jedná o likvidaci základního lidského práva kdykoliv stát, jehož je člověk státním příslušníkem, opustit a kdykoliv se do něj vrátit? Ani to, že to ČR jako první (!) země na světě zavedla a dodnes žádná evropská země ji v tom nenásledovala? Cinkali snad Češi klíči v roce 1989 za opětné nastolení nesvobody, když věrchuška míní a nařídí? Vycestování ze země nelze zakázat ani ve stavu nouze, je to protiústavní!

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR stáhla pohotově ocas mezi nohy a odebrala se do jakési dobrovolné domácí karantény, aby se poslanečtí velkoduchové na zasedáních vzájemně nenakazili. Ani flagrantní porušení ústavy je nedonutilo trochu riskovat a sejít se, něco proti tomu podniknout. Poslanci nebyli přece zvoleni pouze kvůli pobíraní prebend, nýbrž i kvůli rozhodování v obtížných situacích! Senát PČR sice vládu za její opatření zkritizoval, ale to je také vše. De facto tedy ocas též stáhl.

Česká vláda neměla žádný koncept na potlačení epidemie připraven, její rozhodnutí potvrzují, že improvizovala, a navíc přitom nemyslela. Pomiňme nedostatek zdravotních ochranných prostředků a dezinfekcí jí zaviněný a panující od samého počátku dodnes, soustřeďme se jen na rozhodnutí vlády.

Vláda zakázala provoz restaurací, ale ponechala závodní jídelny, protože se v nich zřejmě coronavirus šířit nemůže. Nesmyslné opatření? Ano. Když nechám v provozu závodní jídelny, tak mohu do 15 hodin nechat v provozu i restaurace a veřejné vývařovny!

Jeden den zakazuje česká vláda rezidentům 15 států světa vstup do ČR, aby během dalších 48 h Česko jako vůbec první (!) stát na světě vztáhlo zákaz na všechny země světa plus na výjezd (!) všech rezidentů z Česka! Jako první stát na světě Česko pohotově zrušilo i většinu hraničních přechodů. To má být konzistentní a přiměřené rozhodování vlády? Výjimka v přestupování hranic platila pro nákladní dopravu a pendlery. Pracující za hranicemi však podle vlády musejí pracovat max. do vzdálenosti 50 km. Během 48 h mění vláda maximální vzdálenost na 100 km, ještě později na vzdálenost libovolnou, aby posléze pendlerství kromě osob činných ve zdravotnictví a záchranném systému Rakouska a Německa pod záminkou masivního zavlékání nákazy coronavirem do ČR zcela zastavila. Řidiči nákladní dopravy snad nejsou s to coronavir přenášet, a tudíž ho nepřenáší? Těmto změnám se říká konzistentní rozhodování hodné vlády zakládající se na promyšleném konceptu?

ČR jako první na světě zavádí se povinné nošení roušek mimo obydlí na celém území státu, přičemž je jasné, že roušky nejsou k mání a nositele před nákazou coronavirem vůbec (!) nechrání, dokonce jeho nákazu usnadňují. Proč? Nositelé roušek jsou v nich po celý den, na rouškách a v nich se usazují viry a baktérie, přičemž nositelé nejsou na rozdíl od zdravotnického personálu nacvičení si nesahat do obličeje, do očí (průměrně tak každý běžný člověk činí 34krát za hodinu) a nedovede použitou roušku si pak veleopatrně, tj. bez kontaminace tváře a očí sundávat. Tak jako tak je rouška jakoby skrz naskrz prosmrkaný a vlhký kapesník připláclý na ústech a nose. Brýle se při nošení roušek opocují, tedy průnik virů do organismu přes oči je při čištění brýlí pravděpodobný. Roušky, které mají nasazené nakažené osoby, zkracují jen vodorovnou vzdálenost jednoho metru, kam až viry od nich doletí při kýchnutí nebo kašli, než padnou k zemi. Tyto informace český stát nezveřejňuje, veřejnosti tají, že bez roušky je dostatečně chrání odstup 1,5 m od další osoby. Obyvatelé ČR, domnívajíce se, jak jsou povinné roušky veleúčinné, jsou pak vládě vděčni za něco, co ochranou proti nákaze není – viry rouškou pronikají, navíc je každá, na rozdíl od respirátoru, netěsná tam, kde přiléhá k obličeji. Je to jen jakýsi posvátný amulet pro lid přidělený „skvělou“ českou vládou, aby neměl strach. Že její nositele rouška před coronavirem vůbec (!) nechrání a přenašečům nákazy jen omezuje doprsknutí virů v dál, zdůraznil v pátek do objektivů německých veřejnoprávních televizí ředitel Robert Koch Institutu v Berlíně. To ale nebrání českým žurnalistům, aby neobhajovali českou vládu a jí zavedenou rouškovou povinnost v ČR dezinformačními články, například se zcela lživým titulem „Německý Kochův institut procitl. Roušky již nezavrhuje.“

Respirátory třídy FFP3 poskytující 99% ochranu před coronavirem nemá většinou ani zdravotnický personál, ani pokladní v samoobsluhách, tedy ti, kteří jsou vystaveni největšímu riziku nákazy, protože nebývají s to dodržet bezpečný odstup 1 až 1,5 m od další osoby. Zato jimi disponují čeští úředníci, papaláši, jejich příbuzní a známí. Obyvatelstvu ČR, jak vidno z naprosté absence protestů proti tomuto rozdělování, to vůbec nevadí! Mají přece svůj zázračně chránící hadr před nosem a ústy.

Vláda se zabývá i nesmyslnými aplikacemi nošení povinných roušek: Doma mohou manželé souložit bez náhubků, ve vlastním autě už ne, natožpak bez nasazených roušek jím bez souložení jet! Přitom vláda vydala opatření, že řidič jedoucí ve vlastním voze sám, kvůli tomu, že se mu vlivem hadru na tlamě potí brýle, je rouškou rozptylován, navíc je omezován v přísunu kyslíku, tedy může zavinit nehodu, náhubek mít nemusí. Ne tak u řidiče jedoucího s manželkou nebo družkou! Sice celé dny na ni v bytě prská a ona na něj, ale ve vlastním autě musejí mít nesmyslné náhubky! Kde zůstal požadavek bezpečné jízdy? Milostivě podle vlády nemusejí nosit roušky děti do dvou let a autisté. Ale musejí mít povinně roušku rodičky na porodním sále! Je toto snad znak koncepčního uvažování vlády?

Abychom nezůstali jen u chyb české vlády. V Rakousku vláda zavedla proti šíření coronaviru řadu racionálních opatření, hranice neuzavřela jako Češi, jen začala požadovat od vjíždějících do Rakouska z Itálie potvrzení, že nejsou nakaženi coronavirem ne starší pěti dnů. Němci a další Evropané, kteří se vraceli z Itálie do Německa nebo přes Německo dál, takové potvrzení nepotřebovali, museli jen na italsko-rakouské hranici natankovat a podepsat revers, že bez zastavování a tankování projedou Rakouskem až do Německa. Až pod tlakem nápodoby zavedla od středy rakouská vláda povinnost nosit v obchodech jednorázové roušky, které obdrží zákazníci u vchodu zdarma a zahodí je při odchodu. Tak se také stalo, obchody měly od středy při ruce i dezinfekční roztoky a jednorázové rukavice. Odhadovaná spotřeba roušek in spe podle tv-zpravodajství ZiB 2 v ORF 2: 3 miliony denně. Rakouská vláda ale nerozhodla, kdo ponese náklady za roušky (jedna dnes stojí od 0,50 € nahoru). Obchody se obávaly, že náklady na roušky půjdou k jejich tíži a asi budou mít pravdu. Dnes jsem se začal pídit, jak to v rakouských obchodech vypadá. Známý v Rakousku byl v sobotu, tedy čtvrtý den platnosti nařízení, nakoupit ve dvou řetězcových obchodech Lidl a Penny - roušky k mání nebyly, dávkovače dezinfekce byly prázdné, jen jednorázových umělohmotných rukavic byl dostatek. Tomuto iracionálnímu, byť jen částečnému napodobení českého vzoru rakouskou vládou není třeba se divit, protože Češi a Rakušané co do mentality jsou v podstatě jeden národ, traduje se, že Rakušané jsou Češi mluvící německy.

Povinné nošení roušek vyvolalo řadu zcela záporných efektů. Lidu byla vsugerována víra, že osvícené opatření vrchnosti – povinné nošení roušek – účinně ochrání před nákazou coronavirem. A tak se český národ stmelil podle zcela falešného hesla, „kdo nemá roušku, není Čech“, s neblahými důsledky. Jeden senior, dostaviv se nakoupit potraviny bez roušky, byl svými soukmenovci šikanován, málem fyzicky napaden. Jiný, 67letý muž, chtěje do krámu ve vyhrazenou dobu pro seniory od 65 let výše, byl tak zbit ochrankou a prodavačkou, ač před sebou držel občanský průkaz, že skončil v nemocnici. Jinde odpoledne nadávala pokladní důchodci, že nakupuje odpoledne místo ve vyhrazených hodinách (není to povinnost) a tak ostatní ohrožuje. Tísňové policejní linky jsou zahlceny udáními, kdo všechno nemá roušku přes tlamu, kdo kouří na balkoně nebo v okně svého bytu bez ní. Udaní, slunící se nudisté u rybníka se po zásahu policie nemuseli obléci, nýbrž si natáhnout roušky. Vesničané ze strachu z nákazy vydávají protizákonné obecní vyhlášky, kterými se městským majitelům chat a chalup v katastru obce z měst zapovídá příjezd a pobyt. Vyhrotí-li se situace, bude jen krůček k sáhnutí po lopatách a motykách a bránění se silou. Určitě není daleko doba, kdy, plíže se přes hranici, budou po mně čeští policajti a vojclové střílet.

Že česká vláda evidentně nemá vůbec žádný plán v ničem, lze dokumentovat ve stanovení nepovinné, ale vyhrazené nákupní doby pro seniory od 65 let nahoru, kteří jsou coronavirem nejvíce ohroženi. Původních 10-12 h se pro neopodstatněný protest důchodců, že jim mladší ročníky do 10 h vykoupí nabídky ve slevě, vláda změnila na 7-9 h, ale pak začali řvát (oprávněně) mladší ročníky, že důchodci jim vykoupí zlevněné zboží. Takže stát změnil nepovinnou, ale vyhrazenou dobu pro důchodce na 8-10 h. To je nějaký koncept?

Dále blbec Prymula, toho času ještě předseda Ústředního krizového štábu vlády ČR radil lidem po nákupu dezinfikovat nakoupené potraviny i samy sebe. Neprozradil ale, jak se pak dají vydezinfikované potraviny konzumovat, ani kde dezinfekci k tomu sehnat, když je všude vyprodána.

Nicméně Češi svá opatření proti coronaviru proti kritice hájí. Poukazujíce na relativně nízký počet nakažených na milion obyvatel v ČR ve srovnání se zeměmi západní Evropy mylně vyvozují, ba se chlubí, že opatření vlády proti coronaviru byla veskrze správná, skvělá. Zapomínají však na jednu podstatnou věc. Očkování dětí proti TBC v bývalých komunistických státech vytvořilo u očkovaných s nejvyšší pravděpodobností jakousi imunitu i proti coronaviru, předpokládá se, že asi 60%. Proč zrovna proti TBC? Protože v Portugalsku bylo povinné, kdežto ve Španělsku nikoliv, čemuž odpovídají dnešní statistiky počtu nakažených v těchto dvou státech na milion obyvatel. Potvrzují to počty nakažených v Německu – v nových spolkových zemích (v bývalé NDR bylo očkování povinné) je podstatně méně nakažených na milion obyvatel než v bývalé BRD ve starých hranicích.

Že česká vláda a Poslanecká sněmovna PČR je složena ze samých hlupáků, je z výše uvedeného evidentní, protože žádný z členů vlády nebo z poslanců nevystoupil se svým votem separatem, že s tím či oním opatřením vlády nesouhlasí, nebo má k němu výhrady. Z řad české veřejnosti se zatím ozval zcela nedostatečný počet lidí počínání vlády a Parlamentu ČR kritizující. Přísloví Qualis rex, talis grex je tedy vystihující.

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Tomas-Krystlik-Qualis-rex-talis-grex-619552

Žádné komentáře:

Okomentovat