čtvrtek 10. ledna 2019

Čeští vynálezci světu


Tomáš Krystlík

se sebevědomě nazývá website https://vlast.cz/rubriky/cesti-vynalezci-svetu/ a uvádí řadu příkladů. Pojďme se na ně podívat.

Zatímco Ernstu Machovi a Gregoru Mendelovi články přiznávají, že to byli německy mluvící obyvatelé Českého království, tedy Němci českých zemí, u jiných to zřetelné už není. Jsou vydáváni za Čechy.

Erich Roučka, tzv. moravský Edison uváděný jako Čech, se rozhodl v roce 1959 emigrovat do SRN, byl tedy ve spojitosti s rokem, kdy se tak stalo (oficiální vystěhování), a svým křestním jménem Němec českých zemí. František Josef Gerstner (křestní jméno počeštěno), realizátor koněspřežky Budějovice - Linec je vydáván za Čecha navzdory tomu, že jeho otec byl Němec českých zemí a matka též. Jacob Christoph Rad, vynálezce kostkového cukru nebyl v žádném případě Čech, byl to Švýcar nebo alpský Němec, Češi z něj udělali Jakuba Kryštofa Rada a chlubí se tím, že Češi vynalezli kostkový cukr. Viktor Kaplan, vynálezce turbíny stejného jména, vydáváný za Čecha, byl alpský Němec, v českých zemích jen po určitou dobu pracoval. Karl Klietsch vynálezce moderního postupu v hlubotisku byl Čechy přejmenován na Karla Klíče navzdory tomu, že se jednalo o Němce českých zemí. Josef Ressel, byť se narodil v Čechách, byl Slovinec. Divím se, že si Češi ještě nepřisvojili Rilkeho, Kafku, Freuda, Porscheho a Ledwinku.

Lepší ukázku kompenzace českého národního komplexu méněcennosti snad nenajdete.

Žádné komentáře:

Okomentovat