sobota 28. července 2018

České národní bludy pana Lebedy


Tomáš Krystlík

Je nezbytné neustále vyvracet opakující se české národní bludy, tentokrát se vyskytnuvší v podání pana Pavla Lebedy (www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Pavel-Lebeda-Troji-chucpe-z-Nemecka-545282). Pokud si je Češi uchovají, budou i nadále v Evropě považováni za exoty, což dobře vystihl současný ně­mecký historik Arnulf Baring výrokem, že „česká společnost se vyznačuje takovou měrou národní hysterie, kte­rou neznáme u žádného sousedního státu“. Vlivem svých národních bludů se Češi budou i nadále považovat za něco výjimečného, vystupovat protievropsky a usilovat o odchod země z EU minimálně s následkem obrovského poklesu své životní úrovně.

Navzdory tomu, že pan Lebeda obhajuje dekrety presidenta republiky, tzv. Benešovy dekrety, je nevyvratitelné, že ony dekrety opravdu „nepatří do Evropy“. Jsou v rozporu s československou ústavou z roku 1920, která byla platná v době jejich vzniku, protože ústava instituci prezidentských dekretů vůbec neznala. Jednoduše jsou protiústavní a pozdější ratihabice parlamentem na tomto faktu nic nemění. Podle mezinárodního práva platného v roce 1945 bylo nepřípustné zbavovat obyvatele státu státní příslušnosti nebo zabavovat jim majetek bez náhrady. A československé občanství Němci českých zemí měli od dob před odstoupením území nepřetržitě až do 2. 8. 1945, kdy byli s československými Maďary dekretem presidenta republiky občanství en bloc zbaveni. Náhrada za jim zabavený majetek nebyla nikde zmíněna.

Pokud se pan Lebeda pozastavuje nad tím, že „další sudetoněmecký sraz by mohl být v některém z českých měst“, tak jen připomeňme, že z větších měst v českých zemích těsně před první světovou válkou měla jen tři (!) nadpoloviční většinu českého obyvatelstva - Budějovice, Plzeň a Praha. A to necháváme stranou, že až na výjimky byla všechna města v Království českém založena Němci podle německých právních norem. Bezprostředně po první světové válce žilo v okresech připadlých do pozdější říšské župy Sudety, tedy i s venkovskými oblastmi, necelých 5 % jazykově českého obyvatelstva. Takže jaká česká města? Česká jen tím, že byla v Království českém, nikoli podle obyvatelstva.

Neblahou péčí Jungmanna a hlavně Palackého byl u česky mluvících vzbuzen dojem, že na Království české (název nemající s jazykovými Čechy co dělat) mají výhradní právo česky mluvící obyvatelé (tvořící 2/3 obyvatel země), kdežto německy mluvící (1/3 obyvatel), byť v zemi jsou usedlí několik století (některé rody již od 12. století), nikoliv. Kulturně byli německy mluvící nadřazeni česky mluvícím, protože kultura, řemesla, dovednosti, znalosti a obchod se šířily nejdříve z dnešní severní Francie, pak ze severní Itálie a byly vždy česky mluvícím zprostředkovávány německy mluvícími, protože kultura a vzdělanost nepřeskakuje geograficky území. Nejdříve je civilizováno obyvatelstvo nejblíže k civilizačnímu centru, tedy směrem na východ a sever Němci, kteří pak předávali osvojené svým bezprostředním sousedům. To je názorně vidět na Rusech, kteří byli od takových center nejdále (například Kreml jim postavili Italové, medicínské obory jim vybudovali Němci).

Českoslovenští Němci neměli mezi válkami (a ostatní národnostní skupiny ve státě) všechna občanská práva, zcela chyběla demokracie pro velké skupiny. Konkrétně: Němci, Maďaři, Poláci, jihomoravští Charváti, Rusíni, Rumuni a Židé byli v parlamentu vždy přehlasováváni státním národem československým. Žádná obrana proti tomu neexistovala, ústava byla zformulována pouze Čechy, dokonce i bez Slováků v Revolučním národním shromáždění.

Konrad Henlein byl napůl Čech, bankovní úředník a činitel Turnvereinu, ne učitel tělocviku. Výrok, že v roce „1937 se sudeťáci otevřeně přihlašují k Hitlerovu nacionálfašismu“ je nepravdivý: fašismus nemá s německým nacionálním socialismem pranic společného, otevřený příklon k Říši se datuje až po 15. 9. 1938, kdy vůbec poprvé zaznělo heslo Heim ins Reich! Tedy onen požadavek byl v platnosti pouhé dva týdny. Československou republiku Němci českých zemí nezradili, až do odstoupení území většina doufala, že setrvají v ČSR a dostanou národnostní autonomii, což jim dosvědčuje ve své knize Munich: Before and After i Hubert Ripka. 80 % z nich uposlechlo mobilizačního rozkazu a nastoupilo k obraně ČSR. Kromě toho neměli po odstoupení pohraničí možnost se prohlásit za československé občany (optovat), to směly podle československo-německé smlouvy z 20. 11. 1938 jen osoby neněmecké národnosti.

Předhazovat Sudetoněmcům službu v SS nelze, během války do SS rukovali němečtí státní příslušníci jako do normálních vojenských jednotek, tj. bez výběru. Kromě toho ve Wehrmachtu a v SS sloužilo více Čechů (kteří se nikdy nevzdali své národnosti a Němci se o ni také nestarali) než ve všech československých vojenských jednotkách na straně spojenců.

„Vítězné mocnosti v Postupimi rozumně usoudily, že další soužití sudeťáků s většinovým obyvatelstvem poválečného Československa není nadále možné“. Nepravda. Jen „uznaly, že se má do Německa uskutečnit transfer německého obyvatelstva nebo jeho složek, které zůstávají v Polsku, Československu a Maďarsku.“ To znamená, že to vzaly na vědomí, nerozhodly o tom.

„Myšlenku na nucený odsun tzv. sudetských Němců nevymyslel prezident Beneš.“ Zcela naopak - jako první to právě vymyslel Beneš a to již v polovině září roku 1938 v tzv. pátém plánu a ČSR je začala bez jakéhokoli souhlasu spojenců vyhánět hned 9. 5. 1945.

„Veškerý majetek německé vlády a jednotlivých Němců přešel do plného vlastnictví Československa jako povinná splátka na reparace za válečné škody, způsobené Němci.“ Nepravda, majetek československých Němců nebyl započten na vrub reparací. Ten byl mimochodem tak obrovský, že kdyby započten byl, tak by válečné reparace dalším 17 státům neplatilo jen Německo, nýbrž po jeho boku svorně i ČSR ze zanechaného sudetoněmeckého majetku.

Další lež pana Lebedy: „Německo navíc dodnes nezaplatilo jakoukoli náhradu za tyto (válečné) škody“. Uhradilo, ne však v plné výši přiřčené reparační konferencí, Československu stejně jako ostatním 17 zemím, západní spojenci zastavili reparace v roce 1962.

Pan Lebeda pokládá za drzý i výrok „Pro vyhnání Němců po válce nebyl ani morální ani politický důvod“. Pak ovšem musí zdůvodnit, proč státy jako Dánsko, Holandsko (pomineme-li jen 2,7 % vyhnaných tamějších Němců), Belgie, Francie, Itálie a Rumunsko své německé menšiny nevyhnaly, kdežto Československo, Polsko a Jugoslávie ano, Maďarsko vyhnalo jen jednu třetinu z nich, dvě třetiny si vyvzdorovalo na sovětské okupační správě.

Divím se, že pan Lebeda uvádí i údajný projev Beneše z května 1947, který je evidentní podvrh z 90. let minulého století z dílny republikánů pana Sládka, což českými sdělovacími prostředky bylo již několikráte zmiňováno.


https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Tomas-Krystlik-Ceske-narodni-bludy-pana-Lebedy-545593?nocache=1

12 komentářů:

 1. Diskutovat z DEMAGOGEM Krystlikem je zajimave uz jen v tom ze Krystlik nepripusti jiny nazor nez jeho vlastni. Nezalezi na tom ze byl pristizen nekolikrat pri lzi.

  Proc Dansko nevyhnalo Nemce, pta se Herr Krystlik.Myslim ze nasledujici to dostatecne vysvetli:

  V Dansku bylo mezi 23. lednem a 5. květnem 1945 250,000 Němců (5% populace) Podle dánského lékaře a historika Kirsten Lylloffové v roce 1945 jich zemřelo 13, 492 mezi nimi 7 000 dětí do pěti let. V květnu 1945 obsadila Rudá armáda ostrov Bornholm, mezi 9. květnem a 1. červnem 1945 vyhnali sověti 3, 000 civilistu a 17 000 vojáků z Wehrmachtu do tabora Kolberg. Podle Kirsten Lylloffové tyto úmrtí zapříčinilo odmítnutí lékařské péče neboť jak Dánská asociace lékařů, tak Dánský Červený kříž začaly v březnu 1945 odmítat léčení němců. Vsichni byli presunuti do Nemecka a niz by se nekoho ptali !!!

  Zdroj WIKI.

  OdpovědětVymazat
 2. Holandsko
  Mnoho Němců žijících v Nizozemsku byli prohlášeni za „nepřátelské objekty“ Po skončení války poslani do internačního tábora v operaci s názvem“ Black Tulip“. Celkem 3,691 Němců bylo nakonec deportováno. Odsun Nemcu zacal 11. září 1946 v Amsterdamu, kde Němci a jejich rodiny byly vyhnáni ze svých domovů ve středu v noci a meli hodinu na sebrani 50 kilogramů zavazadel a 100 zlatých. Zbytek majetku přešel na stát. Byli vzati do internačních táborů v blízkosti německých hranic, z nichž největší byl Mariënbosch poblíž Nijmegenu.
  Zdroj: Spolkové ministerstvo pro vyhnance. Otazka: Tak jak to vlastne bylo ???

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Stoji za povsimnuti ze Holandsko pozadovalo Nemecke uzemi ktere se rovnalo 25% Holandska. Duvodem bylo Nemecke zniceni morskych hrazi a nasledujici zaplaveni Holandska morskou vodou, zniceni urodne pudy. Okupacni-Osvobozenecka armada Kanady a Britskeho Imperia zabranila zmeny hranic. Holandani uvadi ze vyhnali 15% Nemcu, zbytek byl spojenci (Kanada a Britske Kralovstvi) odmitnut! Nastavajici hladomor v Holansku byl naprosto katastrofalni, kdy lidi z hladu jedli cibulky Tulipanu ! Pokud nekdo nenavidi Nemce, tak to jsou Holandani !

   Vymazat
 3. Madarsko
  Kolem 60,000 Němců už uprchlo z Maďarska před koncem války, někteří lodí po Dunaji. Po válce Madarska vláda nařídila německému obyvatelstvu, aby opustila zem. Jakmile jejich vlaky odjeli, někteří „deportovani“ se snažili potvrdit svou loajalitu tím, že nosili maďarské vlajky, zpívali maďarské lidové písně s napisy po stranách kočárů, : "Neříkáme sbohem, pouze au revoir!"

  Většina z nich byla odeslána do Německa, ale z některých vesnic byla celá dospělá populace deportována do pracovních táborů v Doněcké pánvi Sovětského svazu. Do konce vyhoštění zůstalo v Maďarsku pouze pouze 200, 000 Němců.

  Zdroj: Bernard Wasserstein, Oxford University a professor moderni historie, University Chicago.

  OdpovědětVymazat
 4. neustále vyvracet opakující se české národní bludy

  Jak vidíte, nemá to žádný smysl.

  OdpovědětVymazat
 5. Francie

  Proc Francouzi nevyhnali svoje Nemce, pra se Krystlik.

  Francouzi popravili kolem 15 tisic kolaborantu, zradcu a nemeckych valecnych zlocincu. Presto mnozi utekli popravcimu od sibenice jako SS vrazi 600 vesnicanu v Oradour-sur-Glane.

  Ale hlavnim duvodem bylo to ze Francouzi vyhnali sve nemce (300,000 +)hned po prvni svetove valce. Francouzi byli zkratka 20 let pred CSR. Tak ze uz jim zadni Nemci nezbyli.

  OdpovědětVymazat
 6. https://en.wikipedia.org/wiki/Oradour-sur-Glane_massacre

  https://en.wikipedia.org/wiki/Malmedy_massacre

  Lidice a Lezaky nebyla jedina mista kde Nemci vrazdili pro slavu NEMECKA.

  OdpovědětVymazat
 7. CELKEM = přibližně 10-13.000.000 civilistů vyhnaných nebo vysídlených, a nejméně 473 013 mrtvých. je priblizna bilance presunu etnicky Nemeckeho obyvatelstva Valkou.

  Presun Ne-nemeckeho obyvatelstva jak Stalinem, tak Hitlerem pred valkou a po valce neni o nic lepsi. Utecenske tabory OSN uprchliku jako nasledek posledni valky byly zavreny az v 1960.

  zdroj: Michael Burleigh, Třetí říše: Nová historie (Hill and Wang, 2001)

  Baltští Němci (od roku 1939-45) - 150 000 vysídlených Hitlerovými a Stalinovými vyjednáváními a sovětskými vyhoštěními
  Němci Sovětského svazu (Kavkaz, Černé moře, Bessarabiá atd.) - téměř všech 1, 088, 828 (téměř 100% vyhnaných), zemřelo až 300 000 (nebo 30% )
  Volga Němci (zahrnuty v statistikách SSSR) - více než 400, 000 (téměř 100%)
  Holandští Němci - 3 691, což představuje 15% celkové německé populace (25,000)
  Pruských , slezských, pomeranských Němců vyhnaných SSSR a Polska - 5-8 milionů (téměř 100%)
  Alsasko-lotrinští Němci (po první světové válce) - přes 100, 000 vyhnaných
  Sudetskí a karpatští Němci z bývalého Československa - více než 3 000 000 vysídlených a vyhnaných (95% celkem)
  Němci z Maďarska - přes 100 000 vyhnaných, 300 000 vysídlených (88% celkem)
  Transylvánští sasáni a banáni Švábští z Rumunska - 700 000 vysídlených Hitlerem, SSSR, emigrace (91,5%)
  Dunajské švábové z Jugoslávie - více než 200 000 zločinců, popravených, vyhoštěných, vysídlených nebo utekli (98,5%)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Češi ale vedou. Jsou světová špička. Oloupili a vyhnali 3 miliony svých německých spoluobčanů.

   Vymazat
 8. Ten Nemecky "Spoluobčan" vrazil Čechum kudlu do zad ve snaze ukradnout jejich zem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. https://moneymag.cz/magazin/10185-hloupi-lide-maji-nekolik-navyku-inteligentni-ne-tvrdi-vedci

   Vymazat
 9. Ano, dokonce ti "Inteligentni" kdysi tvrdili, že Slunce a celý vesmír obíhá kolem Země.

  OdpovědětVymazat