pondělí 18. června 2018

Oslavovat atentát na Heydricha s použitím nepravd je nevhodné


Tomáš KrystlíkŘeč je o článku Jana Zieglera https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Jan-Ziegler-Atentat-na-Heydricha-byl-vrcholem-ceskeho-odboje-540431. Pět pajány na atentát a používat k tomu nepravdivé argumenty, je nedůstojné, i když je vedeno dobrými úmysly.

Pan Ziegler například tvrdí: „Já bych smrt zastupujícího říšského protektora nenazval vraždou, ale zaslouženou odplatou za zločiny, kterých se třetí muž Třetí říše dopustil. Nezapomínejme, že právě Heydrich předsedal v lednu 1942 konferenci ve Wannsee nedaleko Berlína posvěcující holocaust, jehož výsledkem bylo šest milionů zavražděných Židů.“ Konference ve Wannsee rozhodla v lednu 1942 o tzv. konečném řešení pro evropské židy – místo vystěhování mimo Evro­pu za války téměř neuskutečnitelného kvůli převaze britského válečného námořnictva, nastoupil plán transferu na východ Evropy, do dobytých sovětských území. Po zahájení útoku proti SSSR se začalo uvažovat o tom, že se po rych­lém vojenském vítězství židé pošlou do opuštěných táborů GULAGu, zejména za Uralem. Těsně před kon­ferencí ve Wannsee Hitler rozhodl, když válka proti Sovětskému svazu přináší prostory pro vystěhování židů na východ, do dobytých území, že se s jejich exodem na Madagaskar již nemusí počítat. Konference jednala o způsobech jejich deportování do nových východních území, přičemž ze stěhování měli být vyloučeni židovští vojen­ští veteráni z první světové války, osoby starší 65 let a židé, kteří pracují v podni­cích důležitých pro válečné úsilí. Snad není třeba se zmiňovat, že protokol z konference ve Wannsee neobsahuje ani náznak toho, že židé tam mají být zlikvidováni.

Dále pan Ziegler tvrdí: „A dá se říci, že v jeho důsledku (atentátu) britská vláda nakonec anulovala Mnichovskou dohodu.“ Velká Británie nikdy neanulovala Mnichovskou dohodu. Dodnes tak neučinila! Po ohlasu německé exekuce v Lidicích předává 4. 8. 1942 Robert Anthony Eden ministru zahraničí Janu Masarykovi dopis datovaný 5. 8. 1942, v němž se britská vláda zříká zá­vaz­­ků vyplývajících z Mnichovské smlouvy a uznává Beneše a jeho exilovou vládu coby reprezentanty Československa. V do­pi­se také stálo: „Při konečné úpravě československých hranic na konci války nebudou mít na stanovisko britské vlády vliv žád­­né změny, které se staly v těchto věcech jak v roce 1938, tak i později.“ To sice znamenalo, že ne­­bude přihlížet k faktu, že ČSR odstoupila svá území Německu, Polsku, Maďarsku, ale v žádném případě to neznamenalo, že by se britská vláda nějakým způsobem zavazovala obnovit Československo v hranicích před rokem 1938. Britská vláda se sice zřekla všeho, co pro Velkou Británii vyplývalo z Mnichovské dohody, avšak nevyjádřila se, vyjma odstoupených území, k ostat­ním jejím důsledkům pro ČSR, a neprohlásila Mnichovskou smlouvu za neplatnou, natožpak od samého počátku.

Dále pan Ziegler tvrdí: „Bohužel se najdou jedinci, kteří tento mimořádně statečný čin znevažují, tvrdí, že byl zbytečný a v jeho důsledku němečtí nacisté vypálili Lidice, povraždili všechny tamní muže a také většinu žen a dětí. A za osud této obce u Kladna prý mohou parašutisté, Beneš apod. Prezidentu Edvardu Benešovi je možné vytknout leccos, ale rozhodně ne Heydrichovu smrt.“ Lidice byly pravděpodobně exekuovány za šest záchytných adres v obci, jak hlásil Bormannovi zastupující říšský protek­tor Kurt Daluege, a které některý z parašutistů vyzradil Gestapu. Pro srovnání: v Par­du­bi­­cích bylo dvanáct záchytných adres, v Pra­ze deset, v Bernarticích devět, v Lidicích šest, po třech v Plzni a v Hradci Králové, v Le­­žá­kách dvě, jedna v Lázních Bělohrad a jedna v dalším místě (zde je rukopis kriminálního komisaře Gestapa Pannwitze nečitelný). Pozornost Gestapa k Lidicím vyvolalo zatčení jednoho parašutisty z Anglie, kte­­rý měl u sebe dvě záchytné adresy v Lidicích, rodiny Horákových a Stříbrných. Gestapo nabylo dojmu, že se výsadkáři skrý­­vají v Lidicích a 28. 5. 1942 poprvé ves důkladně prohledalo a nikoho z parašutistů nenašlo. Dále Gestapo zadrželo dopis, ve kte­­rém ženatý Václav Říha chtěl ukončit svůj milostný poměr s přítelkyní, kterou žádal, aby pozdravovala Horákovy z Lidic od jejich syna z československé armády v Anglii. Gestapo oba milence zatklo a z výslechu Říhy získalo dojem, že Horákův syn se skrývá v Lidicích, a 4. 6. podruhé – bez jakékoli další perzelkuce – vesnici bezvýsledně prohledalo. Zatklo příslušníky rodin Stříbrných a Horákových, cel­kem 15 osob, osm mužů a sedm žen, a předalo je do věznice na Pankráci. Pět, tj. 20 % z parašutistů z Velké Británie do té doby vysazených spolupracovalo s Gestapem, dva z nich prý naoko, protože po zatčení jim kromě mlčení nic jiného nezbývalo.

Kdo jiný si přál Heydrichovu smrt než E. Beneš? Britové Be­­nešově prozatímní československé vládě v Londýně pravidelně předkládali úspěchy, jichž dosáhla podzemní hnutí v okupovaných ze­­mích, pokládali je za příspěvky ke společnému válečnému úsilí. V jejich pravidelných přehledech akcí se Československo umis­­ťovalo vždy až ke konci každého seznamu. Pro Edvarda Beneše bylo, podle svědectví šéfa vojenské zpra­­vodajské služby Františka Moravce, „trpké, že český lid nedokázal vytvořit silně aktivně bojující podzemní hnutí jako Fran­cou­zi, zejména na Francii velmi žárlil“. Beneš tedy navrhl, že se musí udělat něco okázalého, nějaký atentát, který zvrátí onen zapšklý klid ve vlasti. „Klíčovou myšlenkou operace Heydrich bylo vyvolat dojem, že Heydrich byl popraven lidem doma, jenž nemohl déle snášet jeho hrůzovládu.“ Beneš předem za­­kal­­kuloval do svého plánu desetitisíce předpokládaných obětí pozdějších represí, čím více by jich bylo, tím pro jeho plány lépe. Potřeboval mj., aby Britové uznali jeho prozatimní vládu v Londýně za trvalou, jako měly ostatní okupované státy. K tomu se ale britská vláda neměla, argumentovala faktem, že Češi mají jednu svou protektorátní vládu v Praze, Slováci druhou v Bratislavě, takže k čemu by jim byla třetí vláda v Londýně s trvalým statutem?

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Tomas-Krystlik-Oslavovat-atentat-na-Heydricha-s-pouzitim-nepravd-je-nevhodne-540531

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Pet-pajany-na-atentat-na-Heydricha-je-nedustojne-vzkazuje-historik-Krystlik-Monstrozni-akci-si-prosadil-Benes-pocital-s-desitkami-tisic-lidskych-obeti-540555

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/To-je-vul-Skandal-kolem-parasutistu-kteri-zbavili-svet-Heydricha-Jde-o-Cesky-rozhlas-540603
13 komentářů:

 1. Herr Krystlik, neumite cist a nebo se vam to zkratka nehodi do Vasich nacistickych nazoru ?19. června 2018 3:09

  Anglie, jako prvni totalne zrusila svoji roli v Mnichovskym diktatu 11.11.1940. (Diplomaticka nota Benesovy) . Navice Sir Anthony Eden, 5.8.1942 poslal diplomatickou notu Janu Masarykovy ve ktere se odvolava na predchozi prohlaseni Britske vlady a znovu zduraznuje ze se vlada Jejiho Velicenstva neciti vazana podpisem Mnichovskeho usporadani. Cili od sameho zacatku, ze ano?
  Dodatek Mnichova:
  *Vláda Jeho Veličenstva ve Spojeném království a Francouzská vláda uzavřely výše uvedené dohody na základech uvedených v odstavci (6) Anglo-Francouzských návrhů z 19. září, vztahujících se k mezinárodní záruce nových hranic Československého státu proti nevyprovokované agresi.

  *Vyřešenim otázky polských a maďarských menšin v Československu, Německo a Itálie dávají záruku Československu.
  Mnichov, 29.září 1938.
  ADOLF HITLER,
  Neville Chamberlain,
  Édouard Daladier,
  Benito Mussolini.

  PS. Netreba zduraznovat ze podle Mezinarodniho prava smlouva 4 mocnosti tykajici se valevne hrozby proti nezucastnenemu statu nebyla legalni od sameho poceti.

  OdpovědětVymazat
 2. Berlin, am Grossen Wannsee # 56/58 dne: 20 Leden 1942. se mimo jine pravi:19. června 2018 8:33

  SS-Gruppenführer Hofmann zastává názor, že sterilizace bude muset být široce využívána, protože osoba smíšené krve, která má možnost zvolit si, zda bude evakuována nebo sterilizována, by se radši podrobila sterilizaci.
  Státní tajemník Dr. Stuckart navrhl pokračovat v nucené sterilizaci.

  Pod náležitým vedením musí být v průběhu konečného řešení Židé přiděleni na vhodnou práci na Východě. Židé se svobodnými pohlavími, oddělenými podle pohlaví, budou odvezeni do velkých pracovních sloupů do těchto oblastí pro práci na silnicích, během nichž bude bezpochyby velká část odstraněna přírodními příčinami.
  Možný konečný pozůstatek, jelikož se bude nepochybně skládat z nejvíce odolné části, musí být odpovídajícím způsobem upraven, protože je výsledkem přirozeného výběru a pokud by byl propuštěn, působí jako semeno nového židovského obrození (viz zkušenost s historií.) Přibližně 11 milionů Židů se bude podílet na konečném řešení evropské židovské otázky, rozdělené mezi jednotlivé země takto:

  Číslo země

  A. Vlastní Německo 131,800
  Rakousko 43,700
  Východní území 420 000
  Vládní instituce 2 284 000
  Bialystok 400 000
  Protektorát Čechy a Morava 74 200
  Estonsko - bez Židů -
  Lotyšsko 3.500
  Litva 34,000
  Belgie 43 000
  Dánsko 5,600
  Francie / okupované území 165 000
  neobsazené území 700 000
  Řecko 69,600
  Nizozemsko 160,800
  Norsko 1300

  B. Bulharsko 48 000
  Anglie 330,000
  Finsko 2 300
  Irsko 4 000
  Itálie včetně Sardinie 58,000
  Albánie 200
  Chorvatsko 40 000
  Portugalsko 3000
  Rumunsko včetně Bessarabie 342,000
  Švédsko 8 000
  Švýcarsko 18 000
  Srbsko 10 000
  Slovensko 88,000
  Španělsko 6 000
  Turecko (evropská část) 55,500
  Maďarsko 742,800
  SSSR 5,000,000
  Ukrajina 2,994,684
  Bílé Rusko
  kromě společnosti Bialystok 446,484

  Celkem přes 11 000 000

  Během praktické realizace konečného řešení bude Evropa provázána ze západu na východ. Vlastní Německo, včetně protektorátu Čechy a Morava, bude muset být nejprve řešeno kvůli problému s bydlištěm a dalším sociálním a politickým potřebám.

  Evakuovaní Židé budou nejprve posláni skupinově do tzv. Tranzitních ghett, odkud budou přepravováni na východ.

  SS-Obergruppenführer Heydrich dále řekl, že důležitým předpokladem evakuace jako takového je přesná definice zúčastněných osob.

  Není určeno evakuovat Židy nad 65 let, ale poslat je do starobylého ghetta - Teresienstadt je zvažován za tímto účelem.

  OdpovědětVymazat
 3. Hitler mluví: Reichstag o židovské otázce před Říšským sněmem v Berlíně, Německo - 30. ledna 1939.

  ...... 3 500 000 našich spoluobčanů, kteří tam žili v samostatných osadách, které převážně sousedily s hranicemi říše. Spolu s Němci, kteří byli vyloučeni českým panstvím teroru během dvaceti podivných roků, to činí celkem více než 4 000 000 osob, které byly v tomto státě zadrženy proti své vůli a byly víceméně znevýhodněny. Muž zodpovědný za tento vývoj, který postupně učinil Československo vystupovatelem všech nepřátelských záměrů namířených proti říši, byl doktor Benes.

  Rozhodl jsem se jednou a navždy vyřešit a to radikálně sudetsko-německou otázku. 28. května jsem nařídil:

  1. že do 2. října by měla být zahájena vojenská akce proti tomuto státu;

  2. Aby se konstrukce našich západních obranných prostředků výrazně rozšířila a urychlila.

  Pro spor s panem Benesem je cílem chránit Reich před jinými vlivy nebo dokonce hrozbami by měla být zahájena okamžitá mobilizace devadesát šest divizí a byla provedena opatření, která by mohla být v krátké době doplněna o větší počet .

  Všichni jsme byli šťastní, když díky iniciativě našeho dobrého přítele Benito Mussolini a díky velmi oceňované připravenosti pana Chamberlaina a M. Daladiera bylo možné nalézt prvky dohody, která nejen umožnila o mírovém urovnání věci, která nepřipustila další prodlevu, ale mohla by být navíc považována za příklad možnosti obecného a rozumného zacházení a řešení některých životně důležitých problémů........................

  OdpovědětVymazat
 4. Krysarik zase perli, zejmena jeho vyvody o konferenci ve Wannsee jsou ohromujici. Pro jeho dobro jen doufam, ze neco takoveho nepise v Nemecku

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ne, nepise. Za jeho vyrazy o Holokastu by na nej byl uz vydan Euro-zatykac. V CR na nej serou, ale Nemci by si ho podali !!!

   Vymazat
  2. Krysarik si chce myslet, ze kdyz se v nejakem protokolu nepise o masovem vrazdeni, ale o "konecnem reseni", tak, ze se asi jedna o naprosto nevinnou zalezitost. Parteigenosse Eichmann ovsem behem sveho procesu vysvetlil dost jasne, co ve skutecnosti znamenaly eufemismy jako Sonderbehandlung, Endlosung nebo Umsiedlung nach Osten.

   Vymazat
  3. Zase ty přiblblé české žvásty.

   Vymazat
  4. ,,Zase ty přiblblé české žvásty." Další zdrcující protičeský argument...

   Vymazat
 5. Krystliku Vy jste lhar !20. června 2018 4:01

  Herr Krystlik: “Beneš předem za¬¬kal¬¬kuloval do svého plánu desetitisíce předpokládaných obětí pozdějších represí, čím více by jich bylo, tím pro jeho plány lépe. Potřeboval mj., aby Britové uznali jeho prozatimní vládu v Londýně za trvalou, jako měly ostatní okupované státy. K tomu se ale britská vláda neměla, argumentovala faktem, že Češi mají jednu svou protektorátní vládu v Praze, Slováci druhou v Bratislavě, takže k čemu by jim byla třetí vláda v Londýně s trvalým statutem?

  To ovsem neni Pravda, vy to vite a sproste lzete:

  1940, Jan Šrámek založil československou exilovou vládu poté, co byla 21. července 1940 uznána Winstonem Churchillem.
  1941, Benes posila specialni komando do Protektoratu zabit Heydricha, jmenem vlady Ceskoslovenska a splnou podporou Anglie.
  1942 byl Heydrich zneskodnen.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Píšete voloviny, mudrlante. Beneš se svoji partou zakalkuloval něm. odplatu v protektorátu do svých idiotských plánů. Je smutné i hloupé, že kotlinkáři ho neustále oslavují.

   Vymazat
  2. A má mudrlant nečím podložené, že ,,Beneš se svoji partou zakalkuloval něm. odplatu v protektorátu do svých idiotských plánů"?

   Vymazat
  3. Chce to, zamyslet se přímo hlavou, český osle. Kdyby Beneš a jeho idiotská parta nepotřebovali k vyprovokování odboje v protektorátu německou pomstu, zaměřili by se s atentátem na jinou vhodnou oběť.

   Vymazat
 6. Je vidět, že ten anonymní 26. července 2018 je jen ubohý primitiv, který namísto předložení reálných argumentů pouze uráží. Na nic jiného totiž nemá.
  Nejstarší doklad o operaci Anthropoid je z 3. října 1941, bylo to v době, kdy odboj v protektorátu fungoval. Atentát byla reakce Františka Moravce na Heydrichem popravené české důstojníky, z toho bylo šest generálů. Po svém nástupu do funkce poslal za jeden týden Heydrich na popraviště přes 90 lidí. Dne 3.října poslal 280 Čechů na smrt do Mauthausenu atd.

  OdpovědětVymazat