pondělí 25. září 2017

Redakce Parlamentních listů se mě zeptala
1. Určitá část české společnosti stále poměřuje dnešní život tím, jak se jí žilo před Listopadem 89. Zejména lidé nad 50 let upozorňují na jevy jako korupce, nemožnost vymoci právo či bezpečnost. Dle sociologů na ně spíše dolehly jevy jako nejistota v zaměstnání zejména kolem ekonomické krize, zadluženost a exekuce, nízké mzdy či výdaje spojené s výchovou dětí. Kde je původ toho, že mnozí lidé zvláště mimo Prahu nepovažují tento režim za svůj? Idealizují si režim minulý? Je povědomí o době před Listopadem 89 dostatečné?

Že si lidé minulost lakují na růžovo, je jev psychologům známý. Až do roku 1989 bylo v českých zemí zvykem neměnit pokud možno zaměstnání často, považovalo se to za znak sociálního ukotvení. Že se dnes před každým otevírá pravděpodobnost častých změn pracovních míst či dokonce profese, je okolnost, na kterou si obyvatelstvo Česka dosud nezvyklo, zejména mu v tom brání zažitá neochota se stěhovat za prací, která se stala v poválečných letech v západní Evropě běžnou věcí. Korupce, nevymahatelnost práva, snížení bezpečnosti obyvatel – první spočívá v české mentalitě, druhé v neschopnosti Čechů si vládnout, třetí má na svědomí přechod z policejního státu ke státu svobodnějšímu. Příčiny zadluženosti obyvatel nutno hledat ve finanční negramotnosti českých obyvatel, v 90. létech se nikdo nestaral o to, aby se alespoň orientovali v pojmech jako je míra umořování a úrok, dodnes banky zcela nesmyslně půjčují na koupi bytu 100 % jeho ceny. Vzdělávat obyvatelstvo v takových obecných věcech jako jsou základy finančnictví, politické vzdělávání a podobně je v západních zemích úkolem různých politických nadací nebo přímo ústavů politického vzdělávání, které v ČR nejsou. Přebujelost exekucí je dokladem naprostého selhání právního systému českého státu. Nízké mzdy jsou především dány menší produktivitou práce, tedy menším množstvím umu vloženým do produktu než na Západě, takže se prodá za nižší cenu. Z bývalých komunistických zemí mají vyšší produktivitu práce než ČR Slovinsko a Slovensko. Vychovávat děti není levné nikde, protože vede ke snížení životní úrovně výpadkem nebo snížením příjmu jednoho z rodičů. Že venkovské a mimopražské obyvatelstvo má k panujícímu režimu méně vřelý vztah než Pražané, je dáno menšími zkušenostmi, nižším vzděláním, nižším všeobecným rozhledem. Povědomí ve společnosti o komunistické éře je nedostatečné, neproběhl národní diskurs o ní, navíc lidé zapomínají, novým generacím není dostatečně připomínána a hlavně: nikdo za ni formálně nenese odpovědnost, jen soudruzi z SSSR, neboť na prstech jedné ruky lze spočítat odsuzující rozsudky nad českými komunisty a jejich pochopy. Stačilo, aby u soudů dostali jen mírné tresty, protože zlo a provinění by bylo tak pojmenováno. To se nestalo.

2. Novinářka Saša Uhlová strávila půl roku manuální prací v místech, kde čeští pracovníci berou mzdy blížící se minimální mzdě. Popsala mizerné nejen platové podmínky zaměstnanců v supermarketech, prádelnách či v potravinářských závodech. Mluvila i o nevyhovujících pracovních podmínkách: Lidé si někdy nemohli ani dojít na toaletu. Popsala nejchudší české zaměstnance jako ubité a vyčerpané. Nemají podle ní čas na volnočasové aktivity, nemají čas sledovat zprávy, těžko platí svým dětem školní potřeby. Jde o přehnané líčení, nebo žije podstatná část českých lidí skutečně tak bídně?

Přede mnou leží leták Kauflandu, který hledá skladníky za nástupní plat 25 500 CZK, nedávno byly prodejny Lidlu polepeny plakáty, že hledají prodavače za nástupní plat jen nevýznamně nižší. Jsou to první vlaštovky signalizující, že se začínají zvedat platy. Pro skladníka se nepožaduje mít vzdělání, takže co brání komukoli vzít toto místo? Že bude muset dojíždět do práce? To na Západě dělá naprostá většina lidí a nikdo se nad tím nepozastavuje.

3. Objevily se hlasy, že podobné novinářské počiny, jako je ten od Saši Uhlové, burcují mládež proti kapitalismu, podkopávají naše demokratické zřízení a vyvolávají nostalgii po minulém režimu. V tom smyslu se vyjádřil třeba filozof Daniel Kroupa či novinář Pavel Šafr. Jak vyřešit konflikt mezi tím, že mnozí lidé jsou na tom v Česku opravdu bídně, a postoji typu „Takové články nahrávají komunistům“ či „Člověk má studovat a zlepšovat se, aby takto nedopadl...

Zajisté že to nahrává radikálnímu socialismu, zejména opatří-li redakce takové články bulvárními tituly. Články málokdo čte celé, takže vhodným umístěním tvrzení A na začátek a konec článku jsem s to zapůsobit na čtenáře navzdory tomu, že ve středu článku budu tvrdit B zcela negující A. Tedy titulem článku, jeho začátkem a koncem vyvolám příklon čtenářů ke komunismu, byť v textu ve středu článku budu tvrdit pravý opak. Mnoho lidí v ČR se má bídně, protože vlivem přebujelého úřednictva a složitých předpisů poskytování sociální pomoci je jakákoli pomoc potřebným ze strany státu, ve srovnání se zeměmi západní Evropy, velmi obtížná. Vzdělanost není zábranou příklonu ke komunismu.

4. Na serveru Ihned.cz se v souvislosti se články Uhlové objevila úvaha naznačující, že takto mizerně placení lidé si za své životy častokrát mohou sami. Je to tak, že současný systém není pro méně inteligentní, méně bystré, méně aktivní a méně snaživé? Platí, že kapitalismus každému spravedlivě dává, co si zaslouží? 

Nikoliv. Inteligence a vzdělání s tím mají jen velmi málo společného. Základem je být v pravý čas na pravém místě a nebýt tak hloupý, abych si svou další kariéru vlastní hloupostí pokazil. To platí i na Západě, všude. Kromě toho je vždy ve hře, jak říkají Němci: Vitamin B (B od slova Beziehungen = vztahy). V jakémkoli systému tedy nepanuje v tomto spravedlnost, stejné výchozí podmínky, jen prostě musí mít člověk štěstí. Jiná věc je, když se dotyčnému nechce stěhovat za prací. Pak je sám svého štěstí strůjcem, protože výhodná situace se nemusí opakovat.

5. Pravdou je, že české mzdy jsou oproti těm německým velmi nízké. Odbory a levice reagují kampaní „Konec levné práce“ a chtějí tlačit podnikatele, aby mzdy zvýšili. Pravice mluví o znalostní ekonomice s vyšší přidanou hodnotou, Andrej Babiš chce investovat. Co tedy dělat, aby lidé v Česku nepracovali za almužnu?

Proč platy a mzdy nejsou vyšší, jsem již zodpověděl v odpovědi na první otázku. Dalším faktorem, ne už tak silným jako produktivita práce, jsou slabé odbory. Vezměme oborové odbory nezachvácené extrémní levicí, například v Německu. Ty jednou za dva roky až pět let vybojují zaměstnancům v celém odvětví významné, ne pouze kosmetické zvýšení platů a mezd. V ČR nic takového není. Není pravda, že české mzdy jsou proti německým velmi nízké. Musí se vzít v úvahu velmi odlišná distribuce výdajů rodiny v ČR a v BRD – v Německu jsou nesrovnatelně dražší bytové nájmy, služby a pojistky, takže po jejich odečtení k vyskakování příliš prostředků nezbývá.

6. Častým argumentem lidí, kteří vzpomínají na minulý režim, je nedostatek národní suverenity. ,,Nikdy jsme neměli tolik míry svobody, suverenity, vlastního rozhodování jako nyní, když jsme členy Evropské unie," tvrdí nicméně někdejší místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček. Proč někdo vůbec srovnává dobu, kdy jsme byli prakticky jen satelitem SSSR, s dneškem? A pokud jde o tvrzení, že jsme kolonií Západu, protože nám nepatří ani český průmysl, ani banky... Můžeme si za to sami? Kde se stala po revoluci chyba?

Všechny postkomunistické země tendují k nacionalismu. Proč se tak děje, se sociologové dosud dohadují. Pan Libor Rouček říká naprostou pravdu, byť se to mnohým Čechům líbit nebude. Srovnávání tehdejších a dnešních poměrů plyne z faktu, že se dotyční dosud dostatečně nepřizpůsobili, nenaučili se novým pravidlům a necítí se v dnešním systému dobře. Že ČR je kolonií Západu je lživá moskevská propaganda usilující o zničení nebo alespoň oslabení EU. Tvrzení, že „nám nepatří český průmysl ani banky“ lze celkem lehce vyvrátit, protože podniky a banky byly sice založeny kapitálem ze zahraničí, ale nikoliv jako pobočky mateřských zahraničních firem v ČR, nýbrž jako české podniky. Otázka nakolik si za to můžeme sami, je zajímavější. Nikdo přece Čechům nebránil začít podnikat počínajíc rokem 1990 v západní Evropě i v ČR, budovat velké podniky a konkurovat západním firmám. Kolika Čechům se tak zdařilo? Zřejmě se opakuje problém s českou mentalitou působící dnes možná i přes podvědomí, která byla vyvolána obrodiči za národního obrození v 19. století – „všichni Češi pocházejí z chudičkých poměrů, z malých chaloupek, takže velkopodnikání je něco nečeského a nepřístojného“ – a způsobila, že v roce 1918 bylo v německých rukách 75 – 80 % veškerého průmyslu českých zemí! Což je nepřímo doloženo i tím, že na vyšehradském Slavíně leží pouze jeden průmyslník: František Křižík. Ke konkrétním chybám po roce 1989: ekonomické změny předcházely změnám v právním systému a nebylo vráceno, co bylo ukradeno, počínajíc arizací.

http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Krystlik-Cesi-nejsou-schopni-si-sami-vladnout-Venkovane-maji-nizke-vzdelani-Prumysl-tu-vybudovali-Nemci-505310

51 komentářů:

 1. Zaplat pan Buh, ze na zdejsi diskusi nejsou a doufam ze ani nebudou takovi primitivni Cesi jako na diskusi v Parlamentnich listech. To ze Cesi jsou blbej narod jsem vedel, ale ze jsou tak primitivni jak o tom svedsi diskuse na PL je pro me novy objev.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak jsem si precet par tech diskusi u toho Krystlikova clanku v tech Parlamentnich Listech a pochybuji ze to psali lidi ve strizlivem stavu. Neco tak otresneho co tam nekteri diskuteri pisi muze napsat jen clovek v tezce podnapilem stavu.

   Vymazat
  2. Parlamentní listy jsou totální žumpa, posuzovat inteligenci Čechů jako národa podle tamní diskuse je totéž jako posuzovat inteligenci Krystlíka podle imbecility pisatele z 1:06.

   Vymazat
  3. Ad 8:06:

   Periodikum se dá vytvořit tak, že sleduje určitou ideologickou linii, ale vyžaduje to velkou práci. Šéfredaktor nejen musí střežit jeho ideologickou čistotu, ale také - to je mnohem obtížnější - do něj nepouštět fake news a pochybné články. To dá mnoho práce. Co s článkem z 95 % skvělým a z 5 % silně nepravdivým? Já bych ho otiskl, ale přidal bych k němu votum separatum redakce. A to je další práce navíc. O to lehčí je otisknout vše, jako to dělají ParlListy. Ale pak se v něm projeví česká stoka, moskevská propaganda.

   Vymazat
  4. @ anonym v 8:06

   V tom pripade je kazda webova stranka (a ne jen Parlamentni listy) kde publikuje Krystlik zumpa, soude dle sprostych a primitivnich urazek Krystlika ponevadz pise neco co Cesi neradi o sobe ctou.
   Kdyz jste tak chytry a nazyvate me imbecilnim pisatelem (co byste pak museel byt vy?) tak mi vysvetlete proc neni dovoleno Krystlikovi publikovat sve clanky na ceskych webech jako treba NevPes, Idnes, Lidovky a jine kde je verejna diskuse?
   Vzdyt mate v tom Cesku snad svobodu projevu a ne cenzuru jako za komunistu, nebo je to tim, ze Cesi trpi averzi cist cokoliv co je nelici jako skvely narod bez chyb.

   Vymazat
  5. Pokud jste si nevšiml, tak v případě daných webů se jedná o soukromá média, u nichž je zcela na redaktorech, co chtějí publikovat a co ne. Žádný cenzorský úřad na to nedohlíží, a lze jen těžko uvažovat, že by tu byl v případě Krystlíka nějaký neoficiální "usměrňující" pokyn z vládních kruhů, jako se tomu stalo u ARD a ZDF v případě informování o tom, jak si "uprchlíci" počínají v Německu.
   K vaší druhé otázce, tedy k problému vulgarit a urážek. Nebudu se zabývat internetovým vyměšováním trollů, co urážejí kdeco a kterých je internet plný. U ostatních reakcí lze pozorovat tři skupiny - 1) neznalost problematiky, šok z poznání a emocionální odmítnutí, 2) spontánní negativní reakci na paušalizaci, která Krystlíkovým leckdy správným argumentům velmi škodí a diskusi de facto znemožňuje a 3) reálná diskuse, kde se velmi často naopak ukáže chybnost nebo podjatost mnoha jiných Krystlíkových tvrzení, které ovšem Krystlík jaksi dlouhodobě odmítá připustit, byť mu to bylo mnohokrát dokázáno.
   Já osobně například velmi souhlasím s jeho pozorováními ohledně dnešního Česka a české politiky, rozdíl je v podstatě jen v tom, že já vidím láhev jako z poloviny plnou a on z poloviny prázdnou. Pokud ovšem ve volbách zvítězí duo Bureš / Zeman, bude ta česká láhev o dost prázdnější

   Vymazat
 2. "Nikdo přece Čechům nebránil začít podnikat počínajíc rokem 1990 v západní Evropě i v ČR, budovat velké podniky a konkurovat západním firmám. Kolika Čechům se tak zdařilo?"

  To je ale otazka. Vzdyt nikdo nemel ani floka na to aby v cizine podnikal. 40 let temna ma sve nasledky to vsechno bere cas. Ani Rim nepostavili za den.
  Na svetovem indexu nejlepsich zemi je CR na 17-22 miste podle toho kdo dela statistiku ale vetsinou je to kolem 20teho mista. Hned vedle Belgie, Francie atd. tak ze to zrejme tak spatny zase neni.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ad 8:01:

   Když se půjčovalo na podnikatelské projekty za Klause tak riskantně, že se peníze vlastně rozdávaly, mohly se využít smysluplněji na velké projekty neomezující se pouze na ČR. Jenže to by Češi museli dovést vyrábět ve velkém.

   Vymazat
  2. Re. Nikdo nemel ani floka na to aby v cizine podnikal.

   No von takovej Andrew Grove taky nemel ani floka kdyz zdrhnul z komunistickeho Madarska a pritom byl spoluzakladatel nejvetsi firmy na vyrobu polovodicu.
   Ovsem to byl Madar a ne Cech.

   Vymazat
  3. Madarsky zid, ...............
   Trvalo mu to pekne dlouho, nejdrive vystudoval Phd. Zalozil INTEL, vyrabel pamet chips, prvni rok mel obrat $2,672.00 a trvalo mu to 30 let.

   Vymazat
  4. 22:48 - AVG, Avast, Netbeans - říká vám to něco?

   Vymazat
  5. Prijit do Ameriky ve 20ti, neumet poradne anglicky a za 11 let spoluzalozit Intel neni spatny postup. A pritom jeste vystudovat PhD taky neni k zahozeni.
   A ze byl zid, to byl i Einstein.

   Vymazat
  6. @ 9:55

   to mi nic nerika, ale treba McAfee, Norton, Panda, Trend Micro nebo i Kaspersky ano. :-))

   Vymazat
  7. 23:59 = Googleblb, což zanedlouho bude nově schválená lékařská diagnoza.

   Vymazat
  8. Zaplat pan Buh, ze nejsem ceskej blb jako vy.

   Vymazat
  9. Ano, zaplat pan Buh, ze jste jen blb, a ne cesky blb. Mame dost svych ceskych blbu, dalsi uz nepotrebujeme

   Vymazat
  10. Ja jsem jenom obycejny blb, ale na vas jako krale ceskych blbcu nestacim.

   Vymazat
  11. Obycejny blbe, uvedomujete si, ze kral ceskych blbcu vubec nemusi byt blbec?

   Vymazat
 3. Jen pro zajimavost, Parlamentni Noviny jsou hlasnou troubou Kemlu, na indexu pro-ruskych medii. Proc tam vy, jako proti-rusky novinar vubec pisete? Zda se ze spise podporujete Putinovu machinerii propagandy velkeho Ruska!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Odpověď je jasná: PECUNIA PUTINI NON OLET.

   Vymazat
  2. Ale houby - nikdo za nic neplatí. ParlListy jsou jediné, které mi články otisknou. Čulík se začal před pár lety bát, že ho někdo zažaluje via mé články za "popírání německého genocidia na českém národě", Wagnerův guru je Václav Vlk, st., jiné websites došly k názoru, že pomlouvám národ holubičích povah a u profesionálních periodik mají všichni redaktoři strach, aby nebyli nařčeni z nicnedělání = otiskli mi obvykle dva články a tím to skončilo.

   Vymazat
  3. Zrejme Vas nepovazuje zadny dalsi Medialni podnik za seriozniho novinare ci historika. Tak pisete tam kde Vas otisknou a obsahem clanku pomahate Ruske propagande. Jak se spatne vede v CR,a Rusaci pak rikaji "Jo, to je tak kdyz se obratite na Zapad", my to pouze prebirame z Ceskych novin.. .. Putin "NATO by vas chranilo do posledniho Ceskeho Vojaka".
   To ze Vam ctenari nadavaji v Par-listech jste si stvoril sam. Jak Churchil rikal: "Politika je umeni jak poslat cloveka do prdele tak ze se tesi na cestu". To bohuzel neumite.

   Vymazat
  4. Zapominate ze Churchill byl politik a Krystlik je historik a novinar, a jako takovy pise co je pravda a ne co se lidem libi jako to delaji politici.

   Vymazat
 4. Vychodni Evropa prestava byt levna. Mzdy rostou, ale vykon pokulhava.
  Produktivita pokulhává za růstem mezd právě v těch posttotalitních zemích, kde se lidem nejvíce přidávalo. Platí to i o České republice, kde mzdy rostly o 11,1 procenta, ale produktivita jen o 8,8 procenta (viz tabulka níže).
  Zdroj: https://ekonomika.idnes.cz/prace-mzdy-rust-produktivita-vychodni-evropa-f4k-/ekonomika.aspx?c=A170926_082320_ekonomika_fih

  A prave o tom se Krystlik zminuje v clanku. Dale je zajimave z clanku Lidovek, ze Cesko je oznacovano jako zeme vychodni Evropy, nad cimz se Cesi zbytecne rozciluji.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ekonomický ukazatel "produktivita práce" je pro globální porovnávání jedním z nejnesmyslnějších pro měření "výkonu". Daleko více se hodí jako ukazatel místa, kde je realizován finální zisk. Chcete třeba tvrdit, že výkon pokladní v Lidlu v Tachově je tak výrazně odlišný od výkonu německé pokladní o nějakých pár desítek kilometrů dál v Lidlu ve Weidenu?
   No, nejproduktivnější jsou v EU v Lucembursku, obávám se ovšem, že to není tím, že by tamní obyvatelstvo v práci přetrhlo, ale proto, že Lucembursko je de facto EU daňovým rájem pro investiční fondy.

   Vymazat
  2. Jeden problém zůstane vždycky: zvýším-li jako cz-výrobce radikálně platy zaměstnancům při cca 4-5% marži (obvyklé u nemonopolních výrobců), tak to musím promítnout do konečné ceny výrobku, protože to z marže neufinancuji.

   Vymazat
  3. Zrejme vam dela potize rozumet vyse zmineneho clanku, dokonce i ta ilustracni fotografie neukazuje pokladni v Lidlu, nybrz delnika ktery montuje pristroj.
   To ze produktivita zemi zapadni Evropy je vyssi nez v byvalych socialistickych zemi pochopi i clovek s prumernym prehledem. Prekvapuje me, ze vy to nechapete a pisete neco o pokladni v Lidru nebo o danovem raji.

   Vymazat
  4. Ad 20:34 - píše se "rozumět výše zmíněnému článku", tj. třetí pád - rozumět komu, čemu. Zbytek příspěvku je klasické hloupé trollování. "Dělníci montující přístroje" se na HDP evropských zemí nepodílí více než 25%, cca 70% HDP je z terciárního sektoru. Trojčlenku možná ovládáte, tak si zkuste vypočítat, o co by musel být německý dělník "produktivnější" než český, aby to mělo na celkové produktivitě v HDP zásadní podíl. Nápověda: musel by hákovat víc než Číňan a blížit se výkonům na úrovni rekordů Stachanova.

   Vymazat
  5. Ad 20:33. Cca 4-5% marže je obvyklá tak u velkoobchodů s elektronikou, pokud tedy máte na mysli hrubé marže. U automobilek se pohybují zhruba kolem 20% (největší má kupodivu nesmysl zvaný TESLA), u dodavatelů komponent pro automobily se liší, ale nejdou pod 10%.
   Zvýšení platů bude mít na ekonomiku státu typu Česka blahodárný efekt. Při bývalém platovém mediánu šly skoro všechny peníze mediánově příjmových domácností na nezbytné výdaje (bydlení, jídlo). Teď jim zbyde výrazně více na ostatní spotřebu.

   Vymazat
  6. Vypada to zde tak, ze tu mame jak trolly tak mudrce kteri vi vsechno, inu cesky mudrc se na diskusi nezapre.

   Vymazat
  7. Radeji se pouc a nemudruj o ceskych mudrcich, univerzalni tupce.

   Vymazat
  8. Jak rikal Werich: "nekdy je to uplne jinak". Tohle pise Ekonomicka publikace:
   Outsourcing do východní Evropy umožnilo německé výrobě pokračovat s vynikajícími produkty na světovém trhu; německé exportní statistiky i nadále vykazují výsledky, na které se mohou pyšnit. Na přiklad Audi auto, jehož motor pochází z Maďarska, je počítáno s jeho plnou hodnotou v německých exportních statistikách produktivity. Ale "Vyrobeno v Německu" se stále více stává podvodným označením. Jen závěrečné montovani se koná v Německu. Část přidané hodnoty stále více pochází z východní Evropy.

   Vymazat
  9. Pouze primitiv muze nazvat slusneho diskutera univerzalnim tupcem.
   Vy nejspis budete z toho sameho testa jako ti primitivove co v diskusi na Parlamentnich listech urazeji sproste a uboze Krystlika.
   Znam par chytraku jako vy kteri po sametaku tvrdili, ze za par let na tom bude Cesko jako Rakousko ci Svycarsko a zatim jsou na tom pomalu hur nez Sloensko.
   Chybi vam vychloubacny anonyme pokora, ale tu nakonec nemel ani ten Klaus a to byl president, a co jste vy?

   Vymazat
  10. Ty nejsi slušný diskutér, ale tupý troll. Howgh.

   Vymazat
  11. Ten kdo se jako hulvat narodil se nikdy slusnosti nenauci.

   Vymazat
 5. Co jsou Parlamentni Listy27. září 2017 23:46

  Kouzlo Parlamentních listů ale spočívá v jedné podstatné novince: vedle přepisování novin se redakce od začátku soustředila na produkci materiálů, v nichž šlo vždy o nějaký výbušný konflikt.

  Od tvrdého vzájemného obviňování se politiků ze zlodějin přes osočování Romů až po vykreslování uprchlíků jako nebezpečných teroristů. Stejné články je samozřejmě možné nalézt i v dalších médiích, v Parlamentních listech však byl každý takový materiál opatřen velmi emotivním titulkem včetně vulgarit. Na tom, co bylo pro ostatní redakce buď za jejich etickou hranou, nebo na to nenašly odvahu, začaly Parlamentní listy, které vycházejí v internetové podobě, stavět svoji poznávací značku.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nechapu jak nejaky trumpeta muze napsat, ze Parlamentni Listy jsou totalni zumpa.
   Zumpu z nich mozna delaji primitivni lidi kteri misto diskuse umi jen urazet a nadavat autorum clanku.

   Vymazat
  2. Parlamentní listy by se spíš měly jmenovat Kremelské kraviny, neboť ke Kremlu mají mnohem blíže než k Parlamentu.

   Vymazat
 6. materiál opatřen velmi emotivním titulkem včetně vulgarit28. září 2017 8:56

  Jak se do lesa vola, tak se z lesa ozyva. Nelze se proto divit jak na clanek ctenari reaguji.

  23:46 dobry odhad.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To mate pravdu, jenze mnoho reakci neni na clanek nybrz na autora a to povazuji za primitivni projev. Takovych tam je tolik, ze se snadno da posuzovat uroven naroda. Nakonec i pruzkum verejneho mineni je bran ne celym narodem, ale vybranou casti naroda.

   Vymazat
  2. Hehe, kdyby se třeba volební průzkum veřejného mínění dělal vybranou částí národa, reprezentovanou diskutéry z Parlamentních listů, tak by v Česku měli největší preference Polojaponec, Vandas a komunisti. Tak blbě na tom ještě nejsme, i když Bureš je také velmi nevábný.

   Vymazat
 7. tkrystlik@yahoo.de27. září 2017 20:33
  Zda se ze o tom moc nevite. cca 4-5% marži? O jakem prumyslu mluvite? Obchodní marží obecně rozumíme rozdíl mezi prodejní („tržní“) a nákupní („skladovou“) cenou prodaného zbozi, tak pri 5 % marži by se ani Vietnamec neuzivil.

  Pred casem jste psal ze vetsinu prumyslu v CR vlastni Nemci, jestli je to pravda, tak Nemci vyuzivaji levnejsi pracovni silu ve vychodni Evrope kde se obyvatelstvo ma celkem dobre nebot mensi vydelky koreluji s mensimi zivotnimi naklady. Otazka je tedy zcela filozoficka, Vyuzivaji Nemci chudsi narody a nebo prinaseji chudym lepsi kvalitu zivota?

  OdpovědětVymazat
 8. "Divoký názorový pelmel Parlamentních listů přitahuje adekvátní vzorek společnosti".

  Podle anket, které se objevují u tematicky relevantních článků, si 70 procent hlasujících myslí, že největším škůdcem Česka je Václav Havel a 85 procent z nich naopak podporuje prezidenta Zemana a myslí si, že je skvělý člověk. 98 procent se vyjádřilo proti přijetí kvót, 96 procent by zrušilo Schengen a 81 procent by volilo Martina Konvičku, kdyby vstoupil do politiky.

  V otázkách RuskoUkrajinského konfliktu by 60 procent čtenářů PL rozdělilo Ukrajinu a 30 připojilo Donbas k Rusku a 78 procent z nich souhlasilo s ruskou intervencí na Krymu. Perlička na závěr: podle 75 procent hlasujících čtenářů je Vladimir Putin moudrý státník, kterého by klidně volili.

  Zkratka Parlamentni listy pritahuji ctenare, jak koliv se da!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hmm, a kdyz ceske noviny uvadeji ze Zeman vede v predvolebni kampani jak se pak ma posuzovat uroven Cechu?

   Vymazat
  2. To je zcela jednoduché. Zeman zaujal jako prezident v otázce přijetí moslemínů jasně zamítavé stanovisko. Jeho postoj k této otázce, která je v případě prezidentských voleb důležitější než ve volbách parlamentních, je tedy podepřen praktickými činy, zatímco ostatní kandidáti buď lavírují, nebo je v této otázce diskreditují jejich postoje dřívější.

   Vymazat
 9. Nechapu jak se muze nekdo poustet do diskuse s tim primitivnim anonymem co urazi zdejsi diskutery vyroky jako treba:

  Ty nejsi slusny diskuter,ale tupy troll.
  Radeji se pouc a nemudruj o ceskych mudrcich,universalni tupce.
  23:59 = Googleblb, coz bude nove schvalena lekarska diagnoza.

  Takze se naskyta otazka, jaka by byla lekarska diagnosa pro takove primitivni individium.

  OdpovědětVymazat
 10. Redakce PL se Vas na nic neptala, to jste si vymyslel!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A to vam sdelil kery redaktor Parlamentnich Listu?

   Vymazat
  2. Na hloupé otázky se neodpovídá, nicméně:


   From: Oldrich Szaban [mailto:O.Szaban@seznam.cz]
   Sent: Wednesday, September 20, 2017 2:21 PM
   To: Krystlik
   Cc: tkrystlik@yahoo.de
   Subject: Otázky PL

   Dobrý den vážený pane

   Dovoluji si Vám po čase opět zaslat několik otázek. Za ochotu a případné odpovědi velice děkuji.

   S pozdravem Oldřich Szaban
   Parlamentní listy
   603 226 324

   1. Určitá část české společnosti stále poměřuje dnešní život tím, jak se jí žilo před Listopadem 89. Zejména lidé nad 50 let upozorňují na jevy jako korupce, nemožnost vymoci právo či bezpečnost. Dle sociologů na ně spíše dolehly jevy jako nejistota v zaměstnání zejména kolem ekonomické krize, zadluženost a exekuce, nízké mzdy či výdaje spojené s výchovou dětí. Kde je původ toho, že mnozí lidé zvláště mimo Prahu nepovažují tento režim za svůj? Idealizují si režim minulý? Je povědomí o době před Listopadem 89 dostatečné?

   2. Novinářka Saša Uhlová strávila půl roku manuální prací v místech, kde čeští pracovníci berou mzdy blížící se minimální mzdě. Popsala mizerné nejen platové podmínky zaměstnanců v supermarketech, prádelnách či v potravinářských závodech. Mluvila i o nevyhovujících pracovních podmínkách: Lidé si někdy nemohli ani dojít na toaletu. Popsala nejchudší české zaměstnance jako ubité a vyčerpané. Nemají podle ní čas na volnočasové aktivity, nemají čas sledovat zprávy, těžko platí svým dětem školní potřeby. Jde o přehnané líčení, nebo žije podstatná část českých lidí skutečně tak bídně?

   3. Objevily se hlasy, že podobné novinářské počiny, jako je ten od Saši Uhlové, burcují mládež proti kapitalismu, podkopávají naše demokratické zřízení a vyvolávají nostalgii po minulém režimu. V tom smyslu se vyjádřil třeba filozof Daniel Kroupa či novinář Pavel Šafr. Jak vyřešit konflikt mezi tím, že mnozí lidé jsou na tom v Česku opravdu bídně, a postoji typu „Takové články nahrávají komunistům“ či „Člověk má studovat a zlepšovat se, aby takto nedopadl...


   4. Na serveru Ihned.cz se v souvislosti se články Uhlové objevila úvaha naznačující, že takto mizerně placení lidé si za své životy častokrát mohou sami. Je to tak, že současný systém není pro méně inteligentní, méně bystré, méně aktivní a méně snaživé? Platí, že kapitalismus každému spravedlivě dává, co si zaslouží?

   5. Pravdou je, že české mzdy jsou oproti těm německým velmi nízké. Odbory a levice reagují kampaní „Konec levné práce“ a chtějí tlačit podnikatele, aby mzdy navýšili. Pravice mluví o znalostní ekonomice s vyšší přidanou hodnotou, Andrej Babiš chce investovat. Co tedy dělat, aby lidé v Česku nepracovali za almužnu?

   6. Častým argumentem lidí, kteří vzpomínají na minulý režim, je nedostatek národní suverenity. ,,Nikdy jsme neměli tolik míry svobody, suverenity, vlastního rozhodování jako nyní, když jsme členy Evropské unie," tvrdí nicméně někdejší místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček. Proč někdo vůbec srovnává dobu, kdy jsme byli prakticky jen satelitem SSSR, s dneškem? A pokud jde o tvrzení, že jsme kolonií Západu, protože nám nepatří ani český průmysl, ani banky... Můžeme si za to sami? Kde se stala po revoluci chyba?

   Vymazat
  3. Diky za Odrichovu adresu.

   Vymazat