sobota 1. srpna 2015

Příklad, jak se má policie chovatTomáš Krystlík

Ve spolkovém státu Freistaat Bayern probíhá v těchto dnech diskuse, že by se měla u opilých cyklistů snížit hranice pro pokuty a odebírání řidičských průkazů z 1,6 na 0,5 promile. Ano, řidičských průkazů, protože zákonodárce byl již před mnoha lety toho názoru, že člověk mající oprávnění k řízení motorového vozidla si musí být vědom nebezpečnosti své jízdy na kole nebo řízení koňského povozu pod vlivem alkoholu.

Proti návrhu se postavila sama bavorská policie s námitkou, že když bude hrozit stejný postih za jízdu motorovým vozidlem pod vlivem alkoholu jako na kole, že jízdu autem lidé spíše risknou, neb je pohodlnější a dodává větší pocit jistoty než jízda na drátěném oslu a že to lidi stejně nedonutí jet domů veřejnou dopravou nebo k odchodu po vlastních. Policie argumentuje větší komplexností řízení motorového vozidla, tedy i větším výskytem chybných úkonů pod vlivem alkoholu a tím, že úrazy při opilecké jízdě motorovými vozidly bývají závažnějšího charakteru než při jízdě na kole.

Názorný příklad, jak by se měla Policie ČR chovat a ne dělat, že se jí nic netýká, jak se má při návrzích změn v zákoně uvažovat a ne odhlasovat v Parlamentu České republiky jakýkoliv předložený nesmysl!

Žádné komentáře:

Okomentovat