pondělí 31. srpna 2015

Co se jednou zdražíTomáš Krystlík

vlivem daní, nezlevní ani poté, co stát daňové zatížení sníží. Tento jev popisuje článek www.financninoviny.cz/zpravy/taxvision-zavedeni-10procentni-sazby-dph-k-snizeni-cen-nevedlo/1252686?_ga=1.109113869.941672732.1440259213.

Každý racionálně uvažující člověk musí předpokládat, že když stát sníží odvody do státní pokladny, že si výrobci a prodejci uspořenými výdaji budou chtít vylepšit svou finanční bilanci místo toho, aby nižší daň promítli ve prospěch zákazníků. Jak to, že to neví Ministerstvo financí ČR a Parlament ČR, kteří navrhují a schvalují příslušné zákony?

Typickou další ukázkou obdobné chyby v uvažování zákonodárců, které bylo možné předejít, byl způsob inkasování třicetikorunového poplatku za návštěvu lékaře, což logicky vedlo po jejich zrušení k pokračování systému ve formě pololetních a ročních poplatků za návštěvu dané ordinace již státem nenařízené. Když politici přiřkli třicetikorunové poplatky ordinacím a ne nemocenských pokladnám, museli počítat s tím, že lékaři a zdravotnická zařízení si na onen příjem z poplatků zvyknou a nebudou se ho pak chtít vzdát. To nikdo z českých politických velikánů nebyl schopen předvídat? Cesta z toho existuje, ale je namáhavá – zdravotní pojišťovny by pod sankcí měly vybírání poplatků ordinacím zakázat. Ale jak znám českou vynalézavost, zmnožila by se najednou vyšetření, která nehradí zdravotní pojišťovny, které by lékaři svým pacientům mecímermo nutili. Džin byl vypuštěn z láhve a těžce poškodil české zdravotnictví. V Německu, kde se čtvrtletní poplatky pro ordinaci též zrušily (na rozdíl od ČR s převodkou další poplatky v jiných ordinacích odpadaly), je celé odváděla zdravotnická zařízení nemocenským pokladnám.

Že výrobci a prodejci využijí zavedení nižšího DPH pro sebe, mohli úředníci MF ČR a poslanci PČR předpokládat již před zavedením nové daně z přidané hodnoty u vybraných výrobků. Jedině tam, kde byl obrat ohrožen vyšší daní – prodej knih – se dalo počítat se sebezáchovnými opatřeními a tudíž s jistým promítnutím nižší sazby DPH ve prospěch zákazníka.

Problémem ČR jsou neuvážené kroky legislativy, která není schopna domýšlet důsledky svých činů. Je nutné se stále ptát, zda Češi jsou schopni si vůbec vládnout.


Žádné komentáře:

Okomentovat