neděle 4. ledna 2015

Že se nestydím souznít s německou antidemokratickou historiografickou publicistikou!Tomáš Krystlík

Pěkná slova o mně napsali. K dočtení: http://www.novarepublika.cz/2015/01/pravdy-lzi-ceskych-dejin.html

„Nedávno vydané dvoudílné Zamlčené dějiny od novináře Mladé fronty Dnes Tomáše Krystlíka jsou sestaveny věrně podle uvedeného protičeského schématu. Patrně z marketingových důvodů autor vyhlašuje, že je první, kdo vybízí Čechy, aby skoncovali s překrucováním dějin, s kterým začal už Palacký a aby odmítli pajány o slavné české minulosti. Chce být oporou, která dosud chybí, aby se národ vyrovnal s minulostí, opustil falzifikace dějin a přestal dokazovat, že není méněcenný. Asi se nezmýlíme, když vyslovíme domněnku, že Podiven i Tomáš Krystlík měli stejné poradce a stejné zdroje informací. Uznávaná historička Věra Olivová odmítla pojetí spisu jako neodborné, které nadto souzní s německou antidemokratickou historiografickou publicistikou. Mohli bychom tady s tímto ,demýtizátorem´ skončit, ale nechci čtenáře připravit alespoň o malou ukázku, aby mohl ocenit autorův vskutku ,objevný´ výklad českých dějin. Počínaje Podivenem se tisková i audiovizuální média předhánějí v horlivosti v šíření ,nového pojetí´, a tak už dávno víme, že husitství bylo ,běsnění, které vraždilo lidi a ničilo evropská města´, že Žižka byl ,masový vrah´, že pobělohorská poroba je pouhý mýtus, protože ,cizí nadvláda nebyla a vliv církve byl kladný a prospěšný´. Není novinkou ani tvrzení, že ,Československo vzniklo r. 1918 jako, umělý, neorganický útvar, nedovedlo najít modus vivendi se svými menšinami a vlastní vinou se rozpadlo´. Úsměvné fantazie, že protektorát ,poskytl Čechům pracovní uplatnění, perfektně fungující trh, rozvoj porodnosti a rozkvět kultury,´ lze hravě korigovat realitou: násilné pracovní nasazení celých ročníků mladých lidí pro potřeby vojenského průmyslu převážně v Německu, kvapné sňatky a účelová těhotenství na záchranu před nasazením, nedostatkový přídělový lístkový systém na minimální obživu a ošacení a následkem toho intenzivní výměna zboží mezi městem a vesnicí, černý trh a šmelina nepředstavitelného rozsahu a obávané šťáry německé policie. A kultura? Cenzurou okleštěné skromné zbytky a ponejvíce v skrytu jako snaha po sebezáchově národa v smrtelném ohrožení. Pan Tomáš Krystlík vskutku není ani první ani jediný ,demýtizátor´“.

Žádné komentáře:

Okomentovat