pátek 5. prosince 2014

Jak se podněcuje česká závistTomáš Krystlík

Obvyklými metodami, jak ji v českých posluchačích, divácích a čtenářích vzbudit, je systematicky přepočítávat v pořadech a článcích příjmy v hlavních světových měnách hned na koruny, jakoby čtenáři byli oligofrenní a nedokázali by si v tom sami zjednat jasno, aby příjemce informace věděl, za kolik je toho loket, jak jsou on jeho soukmenovci znevýhodněni.

Existuje i metoda subtilnější a nebezpečnější, a to když informace podává ne redaktor, nýbrž vysokoškolská autorita, od které se předpokládá, že veřejnost nebude propagandisticky klamat. Jenže opak je pravdou - www.rozhlas.cz/dvojka/jaktovidi/_zprava/richard-hindls-chudoba-v-cesku-patri-k-nejmensim-v-evrope-ale-chudy-nemec-by-u-nas-patril-do-stredni-vrstvy--1427342

Vedoucí katedry a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze řekl, že „Němec, který doma spadne mezi takzvaně chudé, bude bohatší, než někdo u nás ze střední vrstvy.“ Ano, dotyčný profesor má formálně pravdu, ale je to nepřípustný přenos nesrovnatelných dat z jednoho do druhého státu. Výše životních nákladů se přece stát od státu liší! Český příjemce následkem takové informace hned začne závidět Němcům, nebo Němce a Německo nenávidět, či litovat sebe, Česko a Čechy, a transferem přes Německo, coby nejmocnější stát EU, začne nenávidět i Evropskou unii, což vše vypadá, že bylo hlavním účelem výroku.

Dotyčný vedoucí katedry Hindls se ale zcela opomněl zmínit, podle jakého kritéria se stanovuje hranice chudoby. Pod hranicí chudoby ve státech EU jsou lidé mající příjem nižší než 60 % mediánového průměru příjmů jednotlivců v daném státě. Medián není aritmetický průměr, tudíž extrémně nízké a vysoké příjmy nehrají při jeho výpočtu podstatnou roli (nevychylují průměr tolik jedním nebo druhým směrem), nýbrž určuje předěl, od něhož má 50 % obyvatelstva příjem vyšší a 50 % nižší. Takže místo Hindlsova zavádějícího tvrzení dospějeme jen k faktu, že podle statistických dat percentuálně mnohem vyšší podíl obyvatelstva Německa (!) než Česka žije v chudobě. A dokonce podle počtu lidí i absolutně. A chudoba je chudoba: tam i v ČR. Vždy je relativní k poměrům v daném státě, nikoli k poměrům v sousední zemi! Všichni snad vědí, že chudobný ve Francii má k dispozici více peněz než chudobný třeba v Bulharsku, nicméně chudí jsou ve svém státě oba dva.

Hindlsův výrok je silně propagandistický, být děkanem donutil bych Hindlse k omluvě a k uvedení věci na správnou míru. Kdyby se zpěčoval, rozvázal bych s ním pracovní poměr.


http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Tomas-Krystlik-Jak-se-podnecuje-ceska-zavist-348897

Žádné komentáře:

Okomentovat