pondělí 4. srpna 2014

České bludy o vzorném zacházení s národnostními menšinami za 1. republikyTomáš Krystlík

Neustále se v českých publikacích a diskusích objevuje tvrzení, že sudetští Němci měli zaručena všechna práva a nerušené národní vyžití. To je zlovolná lež českých politiků a historiků. Místo namáhavého dokazování uveďme pasus, ve kterém se československá vláda sama (!) usvědčuje z chybné menšinové politiky.

V dubnu 1938, tedy téměř po dvaceti letech existence samostatného státu, československá vláda zpravuje své vyslance v Paříži, Londýně a Berlíně – aniž o tom informuje československou veřejnost - že připravila tzv. národnostní status, že zamýšlí připravit „zákon o zabraňování denacionalizaci", zamezit „zneužívání (českých) minoritních škol", doplnit „zákon jazykový, aby přestaly všechny šikany", zaručit „menšinám proporcionální účast ve státním rozpočtu", provést úpravu „jmenování státních úředníků tak, aby menšiny v dohledné době docílily svou proporcionální kvótu početní", zajistit, „aby vždy v německých a menšinových krajích bylo značné procento úředníků jazyka německého a menšinového", provést školskou samosprávu, učinit opatření proti politice „píchání špendlíkem v četnictvu, policii, soudní, berní a správní službě, na železnicích a poštách" a vůbec odstraňovat „třenice jazykové a národnostní v úřadech".

Tento neúplný vládní popis dosavadní československé národnostní politiky zajisté nepotřebuje žádný komentář.

K nalezení v: Churaň, Milan: Postupim a Československo. Mýtus a skutečnost. Libri, Praha 2006

Žádné komentáře:

Okomentovat