pondělí 23. září 2013

České dějepisné lži je nutné neustále potíratTomáš Krystlík

Příkladem budiž lež novináře Jana Gazdíka z MfD o vyhánění ze Sudet v roce 1938, že „v deseti dnech muselo své domovy v pohraničí opustit 1 200 000 Čechů“ (Gazdík, Jan: Konec státu. Od mnichovské smlouvy k protektorátu. Mladá fronta Dnes, 13. 12. 2008). Asi si představoval, že kdo to nestihl, byl dne jedenáctého za ranního úsvitu zastřelen. Vyvrátit tento nesmysl, který prý měl Gazdík od jednoho českého historika, bylo pro mne snadné, stačilo poukázat na skutečnost, že více než 800 000 Čechů v odstoupených územích nežilo. Gazdík se v MfD veřejně omluvil.

V poslední době se objevily 29. 8. 2013 v Literárních novinách 35/2013 opět další grandiózní české lži a to v interview Oty Řebouna s historikem Michalem Sejkem nazvaném Mnichovu předcházel Grundplanung (www.literarky.cz/civilizace/89-civilizace/15700-mnichovu-pedchazel-grundplanung#josc11142) o programovém memorandu Sudetoněmecké strany údajně z roku 1938. Račte si přečíst alespoň jeho část zveřejněnou v internetu. Dopsal jsem redakci, že chci na nesmyslná tvrzení pana Sejka reagovat, dostal jsem prostor 3000 znaků. Zda moji reakci zveřejnili, nevím, zde je:

Je pozoruhodné je, že o Grundplanungu O.A. nejsou zmínky v dalších dokumentech, žádný k němu neodkazuje. V německém spolkovém ministerstvu zahraničí, které archivuje podle zákona všechny dokumenty sudetoněmecké provenience, není. Grundplanung O. A. není datováno, podepsáno, není uvedeno, kdo, kde je měl podepsat, bez doušky, kdo pořídil opis a kdo ručí za jeho doslovnost. Pro dějepisce nanejvýš varovné signály.

Poprvé byl jeho text téměř celý publikován Václavem Králem až začátkem 60. let. Dnes je ve fotokopii v internetu (www.fronta.cz/dokument/sudetonemecka-strana-grundplanung-1938). Dokument byl nalezen v době, kdy Češi vše německy psané nebo tištěné vyhazovali doslova vidlemi z oken a pálili, takže dokumenty týkající se Říšské župy Sudety byly téměř beze zbytku zničeny. Velmi podezřelá je okolnost, že ho nebylo využito k protiněmeckému poválečnému štvaní, ke kterému se svým textem přímo nabízí, a že do konce 20. století nebyl zveřejněn kompletní.

Píše se v něm: „Pokud jde o české země, musí Německá říše na základě tisíciletých historických skutečností opět uplatňovat říšské právo a začlenit tyto země beze zbytku až po staré říšské hranice, platné do roku 1866 (Malé Karpaty).“ Jenže ona „die bis zu 1866 geltende alte Reichsgrenze“ neexistovala, protože Svatá říše římská národa německého zanikla roku 1806 a Německo se pak sjednotilo jako Německá říše až v roce 1871. Takovou věc zná každý Němec, pan Sejk nikoliv.

Dále se v něm řeší říšské geopolitické problémy, které se sudetských Němců netýkaly: „Otázka Slovenska a Karpatské Ukrajiny si vyžaduje zcela jiné úpravy, než s jakou se počítá pro české země. Navrácení Slovenska Maďarsku je třeba odmítnout.“ Pan Sejk neví, že Hitler hodlal až do mnichovské dohody, která mu v tom zamezila, vojensky rozbít celou ČSR - a to je u historika na pováženou. Další věci jsou v ostrém protikladu s míněním vedení SdP: „bylo by zřejmě účelné vrátit krnovské a opavské Slezsko, včetně Hlučínska, do celoslezského svazku“, „sňatkům mezi Němci a Čechy se nemá bránit“. Nereálně zní i plánování německých osídlení podél budoucích průplavů Odra-Labe a Odra-Dunaj a dálnic (zejména Vratislav-Brno-Vídeň), protože o tajných říšských stavebních vizích Sudetoněmci nemohli nic vědět. Tato představy jsou pouze říšskoněmecké, které byly zavedeny až po zániku SdP. To jsou další indicie svědčící pro podvrh.

Z věty: „Bratislavské předmostí na pravém břehu Dunaje (Petržalka) připadne Německé říši“, je zřejmé, že text vznikl až po anšlusu Rakouska 12. 3. 1938. Další věta: „Beneše potírat jeho vnitropolitickými odpůrci, např. Kramářem“, vymezuje jeho vznik do 26. 5. 1937, kdy Kramář ještě žil. Větu o Kramářovi V. Král nezveřejnil. Proč asi? A máme v ruce nezvratný důkaz, že Grundplanung O.A. nemohlo vzniknout, aniž by se nejednalo o podvrh - muselo by být zformulováno současně před 26. 5. 1937 a po 12. 3. 1938. A to nelze.

I historik musí uvažovat, než něco vypustí z úst.

Žádné komentáře:

Okomentovat