čtvrtek 5. května 2016

Po 78 letech nynější šéf lidovců lže jako když tiskneTomáš Krystlík

V rozhovoru, který poskytl Die Weltu předseda strany lidové Pavel Bělobrádek (www.lidovky.cz/belobradek-o-nas-bez-nas-kvoty-jsou-jako-mnichov-rusko-pouziva-migraci-jako-zbran-g1u-/zpravy-domov.aspx?c=A160505_110041_ln_domov_ELE#utm_source=email&utm_medium=text&utm_campaign=lidovky.directmail), tvrdil mj., že na mnichovské konferenci koncem září 1938 se „Německo, Itálie, Francie a Británie shodly na odstoupení pohraničních území tehdejšího Československa hitlerovskému Německu“.

Tak to nebylo. „Neshodly se“, pouze stanovily časový plán předávání území Německu. ČSR se již 21. 9. 1938 uvolila odstoupit okresy s více než 50 % německého obyvatelstva Německu, tedy týden předtím. Pak s předáváním otálela a manipulovala s hranicemi okresů. Že tomu tak bylo, dosvědčuje preambule Mnichovské dohody českými historiky pečlivě tajená: „„Německo, Spojené království, Francie a Itálie se zřetelem na ujednání, které bylo ohledně odstoupení sudetoněmeckého území již v zásadě docíleno, se shodly na následujících podmínkách a způsobech tohoto odstoupení…“

To je Vaše nebývalá osobní ostuda, pane Bělobrádku! Buď jste si nezjednal relevantní informace a vystoupil jste v roli hlupáka, nebo záměrně lžete. Třetí možnost není.

Žádné komentáře:

Okomentovat